Baby Baby

Aggregate Rating Schema 4.2/5 (85%) 840 votes
Thích 0

Thêm vào playlist

Bạn có thể tải trực tiếp bài hát này về thiết bị bằng cách dùng ứng dụng Zing Mp3 để quét mã QR này.

Baby   Baby
Baby Baby
phiên bản 1/3
Đóng góp: ngoc_nhi210

Oh woooah, oh woooooah, oh wooooah, oh.
You know you love me, I know you care,
you shout whenever and I’ll be there.
You are my love, you are my heart
and we will never ever ever be apart.
Are we an item? girl quit playing,
we’re just friends, what are you saying.
Said there’s another, look right in my eyes,
my first love broke my heart for the first time.
And I was like…

[Chorus]
Baby, baby, baby oooooh,
like baby, baby, baby noooooooo,
like baby, baby, baby, ooooh.
Thought you’d always be mine, mine (repeat)

[Justin Beiber]
Oh, for you I would have done whatever,
and I just can’t believe we aint together
and I wanna play it cool the thought of losing you
I buy you anything, I buy you any ring,
and now please say baby fix me and you shake me til’ you wake me from this bad dream.
I’m going down down down down
and I just can’t believe my first love won’t be around.
And I’m like…


[Chorus]
Baby, baby, baby oooooh,
like baby, baby, baby noooooooo,
like baby, baby, baby, ooooh.
Thought you’d always be mine, mine (repeat)

[Ludacris]
Luda, When I was 13 I had my first love,
there was nobody that compared to my baby
and nobody came between us, no-one could ever come above
She had me going crazy, oh I was star-struck,
she woke me up daily, don’t need no Starbucks.
She made my heart pound, I skip a beat when I see her in the street and
at school on the playground but I really wanna see her on the weekend.
She knows she got me dazing coz she was so amazing
and now my heart is breaking but I just keep on saying….

[Chorus]
Baby, baby, baby oooooh,
like baby, baby, baby noooooooo,
like baby, baby, baby, ooooh.
Thought you’d always be mine, mine (repeat)

Now I’m gone,
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
now I’m all gone.
Gone, gone, gone, gone, I’m gone.

Baby Baby
phiên bản 2/3
Đóng góp: boy_girl_253

Ohh wooaah [x3]

Bạn biết bạn yêu tôi, tôi biết bạn quan tâm
Chỉ cần hét bất cứ khi nào, và tôi sẽ ở đó
Bạn muốn tình yêu của tôi, bạn muốn trái tim tôi
Và chúng tôi sẽ không bao giờ bao giờ bao giờ được ngoài

Chúng ta đang ở một mục? Cô gái, bỏ chơi
Chúng tôi chỉ là bạn bè, những gì bạn nói?
Nói có khác và nhìn thẳng vào mắt tôi
Tình yêu đầu tiên của tôi đã phá vỡ trái tim tôi lần đầu tiên
Và tôi là như ...

Em bé, em bé, bé oooh
Giống như em bé, em bé, em bé nooo
Như em bé, em bé, bé oooh
Tôi nghĩ rằng bạn luôn luôn muốn được tôi (tôi)

Em bé, em bé, bé oooh
Giống như em bé, em bé, em bé nooo
Như em bé, em bé, bé oooh
Tôi nghĩ rằng bạn luôn luôn muốn được tôi (tôi)

Đối với các bạn tôi đã có thể làm bất cứ điều gì
Và tôi không thể tin rằng chúng ta không cùng nhau
Và tôi muốn chơi nó mát mẻ, nhưng tôi losin 'bạn
Tôi sẽ mua cho bạn bất cứ điều gì, tôi sẽ mua cho bạn bất kỳ vòng
Và tôi là mảnh, bé sửa chữa tôi
Và chỉ cần lắc tôi đến tận bạn đánh thức tôi từ giấc mơ này xấu
Tôi đang đi xuống, xuống, xuống, xuống
Và tôi không thể tin rằng tình yêu đầu tiên của tôi sẽ không được xung quanh

Và tôi như
Em bé, em bé, bé oooh
Giống như em bé, em bé, em bé nooo
Như em bé, em bé, bé oooh
Tôi nghĩ rằng bạn luôn luôn muốn được tôi (tôi)

Em bé, em bé, bé oooh
Giống như em bé, em bé, em bé nooo
Như em bé, em bé, bé oooh
Tôi nghĩ rằng bạn luôn luôn muốn được tôi (tôi)

[Ludacris:]
Luda! Khi tôi 13 tuổi, tôi đã có tình yêu đầu tiên của tôi,
Không có ai đó so với con tôi
và không ai đến giữa chúng tôi, hoặc có thể đến ở trên
Cô đã cho tôi đi điên, oh, tôi là ngôi sao tấn công,
cô đánh thức tôi dậy hàng ngày, không cần không có Starbucks.
Cô làm pound trái tim tôi, nó bỏ qua một nhịp khi tôi nhìn thấy cô ấy trên đường phố và
tại trường học trên sân chơi nhưng tôi thực sự muốn nhìn thấy cô ấy vào cuối tuần.
Cô biết cô đã cho tôi dazing coz cô đã rất tuyệt vời
và bây giờ trái tim tôi là vi phạm nhưng tôi chỉ tiếp tục nói ...

Em bé, em bé, bé oooh
Giống như em bé, em bé, em bé nooo
Như em bé, em bé, bé oooh
Tôi nghĩ rằng bạn luôn luôn muốn được tôi (tôi)

Em bé, em bé, bé oooh
Giống như em bé, em bé, em bé nooo
Như em bé, em bé, bé oooh
Tôi nghĩ rằng bạn luôn luôn muốn được tôi (tôi)

Tôi đi (Yeah Yeah Yeah, Yeah Yeah Yeah)
Tất cả tôi đi (Yeah Yeah Yeah, Yeah Yeah Yeah)
Bây giờ tôi tất cả đi (Yeah Yeah Yeah, Yeah Yeah Yeah)
Bây giờ tôi tất cả đi (đi, đi, đi ...)
Tôi đi

Baby Baby
phiên bản 3/3
Đóng góp: bunquaoyhcm12

Woooah, oh woooooah, oh wooooah, oh.
Bạn biết bạn yêu tôi, tôi biết bạn quan tâm,
bạn hét bất cứ khi nào và tôi sẽ có mặt ở đó.
Bạn là tình yêu của tôi, bạn là trái tim của tôi
và chúng tôi sẽ không bao giờ bao giờ bao giờ rời xa nhau.
Chúng ta có một mục? cô gái bỏ chơi,
chúng tôi chỉ là bạn, bạn đang nói gì.
Cho biết có một, hãy tìm ngay trong đôi mắt của tôi,
tình yêu đầu tiên của tôi đã phá vỡ trái tim tôi lần đầu tiên.
Và tôi đã được như ...

[Chorus]

Bab em bé, bé oooooh,
như em bé, em bé, bé noooooooo,
như em bé, em bé, em bé, ooooh.
Nghĩ rằng bạn luôn luôn muốn là tôi, tôi (lặp lại)

[Justin Beiber]
Oh, cho bạn tôi sẽ làm bất cứ điều gì,
và tôi chỉ không thể tin rằng chúng ta không cùng nhau
và tôi muốn chơi nó mát mẻ những suy nghĩ của bạn mất
Tôi mua cho bạn bất cứ điều gì, tôi mua cho bạn bất kỳ chiếc nhẫn,
và bây giờ hãy nói con sửa chữa tôi và bạn tôi lắc til 'bạn thức dậy từ giấc mơ xấu.
Tôi đang đi xuống xuống xuống xuống
và tôi không thể tin rằng tình yêu đầu tiên của tôi sẽ không được xung quanh.
Và tôi đang giống như ...


[Chorus]
Bab em bé, bé oooooh,
như em bé, em bé, bé noooooooo,
như em bé, em bé, em bé, ooooh.
Nghĩ rằng bạn luôn luôn muốn là tôi, tôi (lặp lại)

[Ludacri s]
Luda, Khi tôi 13 tuổi, tôi đã có tình yêu đầu tiên của tôi,
có ai so sánh với con tôi
và không ai đến giữa chúng tôi, không ai có thể đến ở trên
Cô ấy đã cho tôi điên, tôi là ngôi sao tấn công,
cô đánh thức tôi dậy hàng ngày, không cần không có Starbucks.
Cô bảng Anh trái tim tôi, tôi bỏ qua một nhịp khi tôi nhìn thấy cô trên đường phố và
tại trường học trên sân chơi nhưng tôi thực sự muốn nhìn thấy cô ấy vào cuối tuần.
Cô biết cô đã cho tôi dazing coz cô tuyệt vời như vậy
và bây giờ trái tim của tôi là vi phạm nhưng tôi chỉ tiếp tục nói ....

[Choru s]
Bab em bé, bé oooooh,
như em bé, em bé, bé noooooooo,
như em bé, em bé, em bé, ooooh.
Nghĩ rằng bạn luôn luôn muốn là tôi, tôi (lặp lại)

Bây giờ tôi đi,
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
bây giờ tôi là tất cả đã biến mất.
Đi, đi, đi, đi, tôi đã biến mất.

Bình luận ()

Đăng bình luận trên Facebook

  • Xóa bình luận

Đăng nhập

128 kbps

320 kbps

Lossless

Zalo
Về phiên bản cũ Góp ý / Báo lỗi