CM Punk (Cult of Personality) (WWE Edit)

Thể loại:
Aggregate Rating Schema 4.2/5 (85%) 840 votes
Thích 0

Thêm vào playlist

Bạn có thể tải trực tiếp bài hát này về thiết bị bằng cách dùng ứng dụng Zing Mp3 để quét mã QR này.

CM Punk (Cult of Personality) (WWE Edit)
CM Punk (Cult of Personality) (WWE Edit)
phiên bản 1/3
Đóng góp: shoya317

Look into my eyes, what do you see?
Cult of Personality
I know your anger, I know your dreams
I've been everything you want to be
I'm the Cult of Personality
Like Mussolini and Kennedy
I'm the Cult of Personality
Cult of Personality
Cult of Personality

Neon lights, A Nobel Price
The mirror speaks, the reflection lies
You don't have to follow me
Only you can set me free
I sell the things you need to be
I'm the smiling face on your T.V.
I'm the Cult of Personality
I exploit you still you love me

I tell you one and one makes three
I'm the Cult of Personality
Like Joseph Stalin and Gandhi
I'm the Cult of Personality
Cult of Personality
Cult of Personality

Neon lights a Nobel Prize
A leader speaks, that leader dies
You don't have to follow me
Only you can set you free

You gave me fortune
You gave me fame
You me power in your God's name
I'm every person you need to be
I'm the Cult of Personality

CM Punk (Cult of Personality) (WWE Edit)
phiên bản 2/3
Đóng góp: waterknight576

Nhìn vào mắt tôi, những gì bạn thấy?
Tôn sùng cá nhân
Tôi biết sự tức giận của bạn, tôi biết ước mơ của bạn
Tôi đã được tất cả mọi thứ bạn muốn được
Tôi là người tôn sùng cá nhân
Giống như Mussolini và Kennedy
Tôi là người tôn sùng cá nhân
Tôn sùng cá nhân
Tôn sùng cá nhân

Đèn Neon, A Giá từ Nobel
tấm gương nói, sự phản chiếu những điều dối trá
Bạn không cần phải theo tôi
Chỉ có bạn có thể thiết lập tự do
Tôi bán những điều bạn cần phải được
Tôi đang phải đối mặt mỉm cười trên T.V. của bạn
Tôi là người tôn sùng cá nhân
Tôi khai thác bạn vẫn còn yêu tôi

Tôi nói với bạn và làm cho ba
Tôi là người tôn sùng cá nhân
Giống như Joseph Stalin và Gandhi
Tôi là người tôn sùng cá nhân
Tôn sùng cá nhân
Tôn sùng cá nhân


Neon đèn giải Nobel
Một nhà lãnh đạo nói, lãnh tụ mà chết
Bạn không cần phải theo tôi
Chỉ có bạn có thể đặt bạn tự do

Bạn đã cho tôi may mắn
Bạn đã cho tôi danh vọng
Bạn có tôi sức mạnh trong tên của Thiên Chúa
tôi là mỗi người mà bạn cần
Tôi là người tôn sùng cá nhân

CM Punk (Cult of Personality) (WWE Edit)
phiên bản 3/3
Đóng góp: maket_nam

Look in my eyes, what do you see?
Cult of Personality
I know your anger, I know your dreams
I've been everything you want to be
I'm the Cult of Personality
Like Mussolini and Kennedy
I'm the Cult of Personality
Cult of Personality
Cult of Personality

Neon lights, A Nobel Price
The mirror speaks, the reflection lies
You don't have to follow me
Only you can set me free
I sell the things you need to be
I'm the smiling face on your T.V.
I'm the Cult of Personality
I exploit you still you love me

I tell you one and one makes three
I'm the Cult of Personality
Like Joseph Stalin and Gandhi
I'm the Cult of Personality
Cult of Personality
Cult of Personality

Neon lights a Nobel Prize
A leader speaks, that leader dies
You don't have to follow me
Only you can set you free

You gave me fortune
You gave me fame
You me power in your God's name
I'm every person you need to be
I'm the Cult of Personality

Bình luận ()

Đăng bình luận trên Facebook

  • Xóa bình luận

Đăng nhập

128 kbps

320 kbps

Lossless

Zalo
Về phiên bản cũ Góp ý / Báo lỗi