Chu Dai Bi

Thể loại:
Aggregate Rating Schema 4.2/5 (85%) 840 votes
Thích 0

Thêm vào playlist

Bạn có thể tải trực tiếp bài hát này về thiết bị bằng cách dùng ứng dụng Zing Mp3 để quét mã QR này.

Chu Dai Bi
Chu Dai Bi
phiên bản 1/3
Đóng góp:

NAM-MÔ RÁT-NA TRA-DA-DA
NAM-MA A-RI-DA GIA-NA XA-GA-RA
VÊ-RÔ-CHA-NA
VI-U-HA RA-GIA-DA
TA-THA-GA-TA-DA
A-RA-TÊ
XAM-DA-XAM
BU-ĐA-DA
NAM-MA XA-VA TA-THA-GA-TÊ-BÊ
A-RÁP-BÊ
XAM-DA-XAM BU-ĐÊ-BÊ
NAM-MA A-RI-DA A-VA-LÔ-KI-TÊT-S-VA-RA-DA
BÔ-ĐI-XÁT-TOA-DA MA-HAXÁT-TOA-DA MA-HA-CA-RU-NI-CA-DA
TÊ-DA-THA OM ĐA-RA Đa-RA
ĐI-RI ĐI-RI
ĐU-RU ĐU-RU
I-TI VA-TÊ
CHALÊ
CHA-LÊ
PA-RA-CHA-LÊ PA-RA-CHA-LÊ
KU-XU-MÊ
KU-XU-MÊ VA-RÊ
I-LI MI-LI XI-TI GIA-LAM
A-PA-NA-DÊ XOA-HA

Chu Dai Bi
phiên bản 2/3
Đóng góp: luuquocdatbp

Nam mô Đại bi hội thượng Phật, Bồ tát (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a lị da bà lô kiết đế thước bát ra da. Bồ đề tát đỏa bà da.
Ma ha tát đỏa bà da. Ma ha ca lô ni ca da. An tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa.
Nam mô tất kiết lật đỏa y mông, a lị da bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.

Nam mô na ra cẩn trì, hê lị ma ha bàn đà sa mế. Tát bà a tha đậu du bằng a thệ dựng, tát ba tát đá, na ma bà dà, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. An a bà lô hê lô ca đế, ca ra đế, di hê lị.
Ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê lị đà dựng. Câu lô câu lô kiết mông. Độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xa da đế.
Đà ra đà ra địa ri ni, thất phật ra da. Giá ra giá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ. Y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm. Phật ra xá da.
Hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị. Ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô. Bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ. Di đế rị dạ. Na ra cẩn trì địa rị sắc ni na.
Ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha, Ma ha tất đà dạ ta bà ha, Tất đà du nghệ thất bàn ra da, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khư da ta bà ha, ta bà ma ha a tất đà dạ ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha.
Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng kiết ra dạ, ta bà ha.
Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a lị da bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ ta bà ha.
An tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ, ta bà ha.

Chu Dai Bi
phiên bản 3/3
Đóng góp: dil_bahadur

Namo Ratna Trayaya,
Namo Arya Jnana
Sagara, Vairochana,
Byuhara Jara Tathagataya,
Arahate , Samyaksam Buddhaya,
Namo Sarwa Tathagate Bhyay,
Arhata Bhyah,
Samyaksam Buddhe Bhyah,
Namo Arya Avalokite
shoraya Bodhisattvaya,
Maha Sattvaya,
Maha Karunikaya,
Tadyata, Om Dara Dara,
Diri Diri, Duru Duru
Itte We, Itte Chale Chale,
Purachale Purachale,
Kusume Kusuma Wa Re,
Ili Milli, Chiti Jvalam, Apanaye Shoha

Bình luận ()

Đăng bình luận trên Facebook

  • Xóa bình luận

Đăng nhập

128 kbps

320 kbps

Lossless

Zalo
Về phiên bản cũ Góp ý / Báo lỗi