Dieu Thuoc La

Thể loại:
Aggregate Rating Schema 4.2/5 (85%) 840 votes
Thích 0

Thêm vào playlist

Bạn có thể tải trực tiếp bài hát này về thiết bị bằng cách dùng ứng dụng Zing Mp3 để quét mã QR này.

Dieu Thuoc La
Dieu Thuoc La
phiên bản 1/3
Đóng góp: nhokjupekho

Chuyện tình ta giờ đây tàn như điếu thuốc lá chỉ một hơi kéo sẽ tan tựa mây khói cho đến hai hôm sau nghe tin em lấy chồng là lúc đó tim anh tan nát ngày người lên xe hoa cùng người đó đám cưới cùng là lúc đó anh chạy sì bo tới anh dắt hai con dao canh lúc em động phòng là lúc đó máu sẽ chảy thành dòng, người ta đã alo hình sự nó kéo đến hình sự hỏi sao anh giết người vô cớ anh móc ra 5chai nhét vô tay hình sự mà nào ngờ đâu nó ko chịu nhận, đứng trước phiên tòa nghe từng lời của tòa hỏi anh Trần Hạo Nam là tên của ai mới thoáng nghe qua là tên của anh đây mà anh mới đâm mới vô tòa sử cái tên Trần Hạo Nam ko pải là ai cũng có mà Trần Hạo Nam là tên của anh anh xếp băng Hồng Hưng xếp trong vũ trường và đàn em anh tới 8 9 trăm thằng mới hôm nào băng Hồng Hưng lẫy lừng danh tiếng mà ngày hôm nay lệ tuôn máu rơi anh có xâm con rồng xanh quãy đuôi tung hoành mà hôm nay pải sống kiếp ngục tù kiếp oai hùng một thời một thời đâm chém mà giờ đây đây pải đi tới 8 năm anh hét lên phiên tòa ơi ông sống ko công bằng rồi quay lưng đưa tay chịu cồng chiếc xe tù đang từ từ từ từ lăn bánh chở anh đi về nơi rất xa khi đến nơi xe đừng chân anh mới hay nơi này là hằm tối nhất trên quận nhà, ngày kêu án lòng anh đây xót xa nào ngờ án anh lại lớn đến như vậy nhà anh lo hơn chục chai mong nằm ở quận nhà luật sư ơi sao người ko giúp tui bào chữa cho tui giảm một tội thôi rồi sáng mai đây tui được ra về tui đã đưa 8 chai còn 2 chai tính sao mà nào ngờ đâu ông lại tăng án tui rồi sáng mai đây phiên tòa đóng lại mười mấy anh em chung một căn phòng, anh đã ko nghĩ suy dù ngày mai kêu án anh vì xưa nay Rồng Xanh là máu tanh ''Kiếp Giang Hồ''

Dieu Thuoc La
phiên bản 2/3
Đóng góp: punrieu6

chuyện tình ta giờ đây tàn như điếu thuốc lá chỉ một hơi kéo xé tan thành mây khói cho đến 2 hôm sao nghe tinh e lấy chồng là lúc đó tim ah tan nát ngày về lên xe hoa cùng người đó đám cưới cũng là lúc đó ah chạy xipo tới ah dắt 2 con dao canh lúc e đọng phòng là lúc đó máu sẽ chảy thành dòng người ta đã alo hình sự nó kéo đến hình sự hỏi sao giết người vô cớ ah móc ra 5 chai nhét vô tay hình sự mà nào ngờ đâu nó ko chịu nhận đứng trước phiên tòa nghe từng lời của tòa hỏi ah trần hào nam là tên của ai mới thoáng qua nghe thôi tên của ah đây mà và ah mới đáp với chủ tòa rằng cái tên trần hào nam ko pải là ai cũng có mà trần hào nam là tên của ah , ah sếp băng hồng hưng ah nắm trong vũ trường và đàn e ah tới 8,9 trăm hằng mới hôm nao băng hồng hưng lại lưng danh tiếng mà ngày hôm nay lai tuôn máu rơi ah có săm con rồng xanh vẫy đuôi tung hoành mà ngày hôm nay pải sống kiếp ngục tù kiếp oai hùng 1 thời 1 thời đâm chém mà giờ dây lại đi tới 8 năm ah thét lên phiên tòa ơi ông sống ko công bằng rồi quay lưng đưa tay chịu còng chiếc xe tù đang từ từ từ từ lăn bánh chở ah đi về nơi rất xa khi dến nơi xe dừng chân ah mới hay nơi này là hầm tân ở trên quận nhà ngày kêu án lòng ah dầy xót xa nao ngờ án ah lại lớn đến như vậy nhà ah lo hơn chuc chai mong thăm ở quận nhà luật sư ơi sao người ko giúp tui bào chữa cho tui giảm 1 tội thôi rồi sáng mai đây tui được thả về tui đã đưa 8 chai con 2 chai tính sao mà nào ngờ đâu ông lại tăng án tui rồi sáng mai đây phiên tòa đọng lại mười mấy ah e chung một căn phòng ah vẫn ko nghĩ suy dù ngày mai kêu án ah vì xưa nay rồng xanh là máu tanh kiếp gian hồ

Dieu Thuoc La
phiên bản 3/3
Đóng góp: thangrom2601

Chuyện tình ta giờ đây tàn như điếu thuốc lá chỉ một hơi kéo sẽ tan tựa mây khói cho đến hai hôm sau nghe tin em lấy chồng

là lúc đó tim anh tan nát ngày người lên xe hoa cùng người đó đám cưới cùng là lúc đó anh chạy sì bo tới anh dắt hai con dao

canh lúc em động phòng là lúc đó máu sẽ chảy thành dòng, người ta đã alo hình sự nó kéo đến hình sự hỏi sao anh giết người

vô cớ anh móc ra 5chai nhét vô tay hình sự mà nào ngờ đâu nó ko chịu nhận, đứng trước phiên tòa nghe từng lời của tòa hỏi

anh Trần Hạo Nam là tên của ai mới thoáng nghe qua là tên của anh đây mà anh mới đâm mới vô tòa sử cái tên Trần Hạo Nam

ko pải là ai cũng có mà Trần Hạo Nam là tên của anh anh xếp băng Hồng Hưng xếp trong vũ trường và đàn em anh tới 8 9

trăm thằng mới hôm nào băng Hồng Hưng lẫy lừng danh tiếng mà ngày hôm nay lệ tuôn máu rơi anh có xâm con rồng xanh

quãy đuôi tung hoành mà hôm nay pải sống kiếp ngục tù kiếp oai hùng một thời một thời đâm chém mà giờ đây đây pải đi tới 8

năm anh hét lên phiên tòa ơi ông sống ko công bằng rồi quay lưng đưa tay chịu cồng chiếc xe tù đang từ từ từ từ lăn bánh

chở anh đi về nơi rất xa khi đến nơi xe đừng chân anh mới hay nơi này là hằm tối nhất trên quận nhà, ngày kêu án lòng anh

đây xót xa nào ngờ án anh lại lớn đến như vậy nhà anh lo hơn chục chai mong nằm ở quận nhà luật sư ơi sao người ko giúp tui

bào chữa cho tui giảm một tội thôi rồi sáng mai đây tui được ra về tui đã đưa 8 chai còn 2 chai tính sao mà nào ngờ đâu ông lại

tăng án tui rồi sáng mai đây phiên tòa đóng lại mười mấy anh em chung một căn phòng, anh đã ko nghĩ suy dù ngày mai kêu

án anh vì xưa nay Rồng Xanh là máu tanh ''Kiếp Giang Hồ''

Bình luận ()

Đăng bình luận trên Facebook

  • Xóa bình luận

Đăng nhập

128 kbps

320 kbps

Lossless

Zalo
Về phiên bản cũ Góp ý / Báo lỗi