Giấc Mộng Quan San

Thể loại:
Aggregate Rating Schema 4.2/5 (85%) 840 votes
Thích 0

Thêm vào playlist

Bạn có thể tải trực tiếp bài hát này về thiết bị bằng cách dùng ứng dụng Zing Mp3 để quét mã QR này.

Giấc Mộng Quan San
Giấc Mộng Quan San
phiên bản 1/3
Đóng góp: amuhinamorishugochara

Tìm trong nhân thấy lương duyên ngàn năm , được bao lòng chung...Tìm trong thế thái giấc mơ là hùng anh được thua thiện ác...Giang sơn gấm hoa...nghiêng ngả bóng hồng, bậc hiền nhân giữa dương gian là đây ...Họa Long , Phượng Sồ ....Rời khỏi chốn hoang sơ lịch liêu ... nhục binh ngàn phương ...Lìa xa... nước mắt giai ngân, thành người viễn xứ....Một nét thanh binh ....họa cả sơn hà ....Giấc mộng quân tử chi giao ngày sau , mộng ngút ngàn caooo.... Hài lòng chung có thấu trời cao , còn ngăn cách được sao ? Chỉ cần mong thấy ánh bình minh ... ngời trên đường phục quốc...Thống thiết...gian hùng...Dấy binh động trời cao...Một chữ anh tàii... là trọn kíp dọc ngang...Rời khỏi chốn ...hoang sơ lịch liêu...nhục binh ngàn phương ....Lìa xa...nước mắt giai ngân ....thành người viễn xứ...Một nét thanh binh...họa cả sơn hà.... Giấc mộng quân tử chi giao ngày sau , mộng ngút ngàn caooo.....Hài lòng chung có thấu trời cao...còn ngăn cách được sao.....Chỉ cần mong thấy ánh bình minh....ngời trên đường phục quốc...Thống thiết... gian hùng...Dấy binh ...động trời caooo...một chữ anh tài là trọn kíp dọc ngang................................................................................................................................................

Giấc Mộng Quan San
phiên bản 2/3
Đóng góp: tuonghuy2001

Tìm trong nhân thấy lương duyên ngàn năm , được bao lòng trung.Tìm trong thế thái giấc mơ là hùng anh được thua thiện ác. Giang sơn gấm hoa nghiêng ngả bóng hồng, bậc hiền nhân giữa dương gian là đây Ngọa Long , Phượng Sồ. Rời khỏi chốn hoang sơ tịch liêu nhục binh ngàn phương. Lìa xa. nước mắt giai nhân, thành người viễn xứ. Một nét thao binh. họa cả sơn hà. Giấc mộng quân tử chi giao ngày sau , mộng ngút ngàn cao. Hỡi lòng trung có thấu trời cao , còn ngăn cách được sao ? Chỉ cần mong thấy ánh bình minh ngời trên đường phục quốc. Thống thiết gian hùng. Dấy binh động trời cao. Một chữ anh tài là trọn kiếp dọc ngang. Rời khỏi chốn hoang sơ tịch liêu nhục binh ngàn phương . Lìa xa nước mắt giai nhân thành người viễn xứ. Một nét thao binh họa cả sơn hà. Giấc mộng quân tử chi giao ngày sau , mộng ngút ngàn cao. hỡi lòng trung có thấu trời cao còn ngăn cách được sao. Chỉ cần mong thấy ánh bình minh ngời trên đường phục quốc. Thống thiết gian hùng.Dấy binh động trời cao, một chữ anh tài là trọn kiếp dọc ngang.

Giấc Mộng Quan San
phiên bản 3/3
Đóng góp: sakura_2001

Tìm trong nhân thấy lương duyên ngàn năm, được bao lòng trung... Tìmtrong thê thái giấc mơ hùng anh được thua thiện ác... Giang sơn gấm hoa...Nghiêng ngã bóng hồng, bậc hiền nhân giữa dương gian là đây...Họa Long,Phượng Sơn...Rời khỏi chốn hoang sơ tịnh liêu...nhục vinh ngàn phương...Lìa xa...nước mắt giai nhân,thành người viễn sứ...Một nét thao binh... họa cả sơn hà...Giac mộng quân tử chi giao ngày sau, mộng ngút ngàn cao...Hỏi lòng trung có thấu trời cao,còn ngăn cách được sao? Chỉ cần mong thấy ánh bình minh...ngời trên đường phục quốc...Thống thiết giang hùng...Dấy binh động trời cao...Một chữ anh tài là trọn kiếp dọc ngang...Rời khỏi chốn hoang sơ tịnh liêu...nhục vinh ngàn phương...Lìa xa...nước mắt giai nhân,thành người viễn sứ...Một nét thao binh... họa cả sơn hà...Giac mộng quân tử chi giao ngày sau, mộng ngút ngàn cao...Hỏi lòng trung có thấu trời cao,còn ngăn cách được sao? Chỉ cần mong thấy ánh bình minh...ngời trên đường phục quốc...Thống thiết giang hùng...Dấy binh động trời cao...Một chữ anh tài là trọn kiếp dọc ngang... ............... ....................... .................. .................... .................. .................. ............

Bình luận ()

Đăng bình luận trên Facebook

  • Xóa bình luận

Đăng nhập

128 kbps

320 kbps

Lossless

Zalo
Về phiên bản cũ Góp ý / Báo lỗi