Happy Birthday (tiếng Hàn)

Thể loại:
Aggregate Rating Schema 4.2/5 (85%) 840 votes
Thích 0

Thêm vào playlist

Bạn có thể tải trực tiếp bài hát này về thiết bị bằng cách dùng ứng dụng Zing Mp3 để quét mã QR này.

Happy Birthday (tiếng Hàn)
Happy Birthday (tiếng Hàn)
phiên bản 1/3
Đóng góp:

saeng-il/ chuk ha/ hab ni da./ saeng-il/ chuk ha/ hab ni da.

지-구에서/ 우주에서/ 제일 /사랑/합니다.
Ji-gu E Seo/ wu ju e seo /je il/ sarang / hab ni da
In the earth, in the universe I love you most.
꽃보다/ 더/ 곱게 /별/보다/ 더/ 밝게
ggot bo da/deo/ gob ge/ byul/ boda /deo /bal ge
More beauty than flower, brighter than stars

saja/boda/yhong gam ha ge/happy birthday to you.


saeng-il/ chuk ha/ hab ni da./ saeng-il/ chuk ha/ hab ni da.

ggot da wn/nae chin gu ya/gul go/gib ge/sal a yho

saeng-il/ chuk ha/ hab ni da./ saeng-il/ chuk ha/ hab ni da.

Ji-gu E Seo/ wu ju e seo /je il/ sarang / hab ni da
꽃보다/ 더/ 곱게 /별/보다/ 더/ 밝게
ggot bo da/deo/ gob ge/ byul/ boda /deo /bal ge
사자/보다 /용감하게/ 해피벌스데이 투 유
saja/boda/yhong gam ha ge/happy birthday to you.

saeng-il/ chuk ha/ hab ni da./ saeng-il/ chuk ha/ hab ni da.

dal gat eun/ nae chin gu ya/ pom na ge / sa seo yho

byul gat eun/nae chin gu ya/tok sso myu/sal a yho

Happy Birthday (tiếng Hàn)
phiên bản 2/3
Đóng góp: alchoenrang

생-일/ 축하/합니다./ 생일축하합니다
saeng-il/ chuk ha/ hab ni da./ saeng-il/ chuk ha/ hab ni da.
Happy birthday to you/Happy birthday to you
지-구에서/ 우주에서/ 제일 /사랑/합니다.
Ji-gu E Seo/ wu ju e seo /je il/ sarang / hab ni da
In the earth, in the universe I love you most.
꽃보다/ 더/ 곱게 /별/보다/ 더/ 밝게
ggot bo da/deo/ gob ge/ byul/ boda /deo /bal ge
More beauty than flower, brighter than stars
사자/보다 /용감하게/ 해피벌스데이 투 유
saja/boda/yhong gam ha ge/happy birthday to you.
More courage than lion, happy birthday to you

생일/축하/합니다/ 생일/ 축하/합니다
saeng-il/ chuk ha/ hab ni da./ saeng-il/ chuk ha/ hab ni da.
Happy birthday to you/Happy birthday to you
꽃다운/ 내 친구야 /굵고 /깊게/ 살아요
ggot da wn/nae chin gu ya/gul go/gib ge/sal a yho
My friend who is similar as Flower. plz keep your life thick and deep.
생-일/ 축하/합니다./ 생일축하합니다
saeng-il/ chuk ha/ hab ni da./ saeng-il/ chuk ha/ hab ni da.
지-구에서/ 우주에서/ 제일 /사랑/합니다.
Ji-gu E Seo/ wu ju e seo /je il/ sarang / hab ni da
꽃보다/ 더/ 곱게 /별/보다/ 더/ 밝게
ggot bo da/deo/ gob ge/ byul/ boda /deo /bal ge
사자/보다 /용감하게/ 해피벌스데이 투 유
saja/boda/yhong gam ha ge/happy birthday to you.

생-일/ 축하/합니다./ 생일축하합니다
saeng-il/ chuk ha/ hab ni da./ saeng-il/ chuk ha/ hab ni da.
달같은/ 내 친구야/ 폼나게/ 사세요
dal gat eun/ nae chin gu ya/ pom na ge / sa seo yho
별같은/ 내 친구야/ 톡쏘며/ 살아요
byul gat eun/nae chin gu ya/tok sso myu/sal a yho

Happy Birthday (tiếng Hàn)
phiên bản 3/3
Đóng góp: tan.6a1

saeng-il/ chuk ha/ hab ni da./ saeng-il/ chuk ha/ hab ni da.
Happy birthday to you/Happy birthday to you
지-구에서/ 우주에서/ 제일 /사랑/합니다.
Ji-gu E Seo/ wu ju e seo /je il/ sarang / hab ni da
In the earth, in the universe I love you most.
꽃보다/ 더/ 곱게 /별/보다/ 더/ 밝게
ggot bo da/deo/ gob ge/ byul/ boda /deo /bal ge
More beauty than flower, brighter than stars
사자/보다 /용감하게/ 해피벌스데이 투 유
saja/boda/yhong gam ha ge/happy birthday to you.
More courage than lion, happy birthday to you

생일/축하/합니다/ 생일/ 축하/합니다
saeng-il/ chuk ha/ hab ni da./ saeng-il/ chuk ha/ hab ni da.
Happy birthday to you/Happy birthday to you
꽃다운/ 내 친구야 /굵고 /깊게/ 살아요
ggot da wn/nae chin gu ya/gul go/gib ge/sal a yho
My friend who is similar as Flower. plz keep your life thick and deep.
생-일/ 축하/합니다./ 생일축하합니다
saeng-il/ chuk ha/ hab ni da./ saeng-il/ chuk ha/ hab ni da.
지-구에서/ 우주에서/ 제일 /사랑/합니다.
Ji-gu E Seo/ wu ju e seo /je il/ sarang / hab ni da
꽃보다/ 더/ 곱게 /별/보다/ 더/ 밝게
ggot bo da/deo/ gob ge/ byul/ boda /deo /bal ge
사자/보다 /용감하게/ 해피벌스데이 투 유
saja/boda/yhong gam ha ge/happy birthday to you.

생-일/ 축하/합니다./ 생일축하합니다
saeng-il/ chuk ha/ hab ni da./ saeng-il/ chuk ha/ hab ni da.
달같은/ 내 친구야/ 폼나게/ 사세요
dal gat eun/ nae chin gu ya/ pom na ge / sa seo yho
별같은/ 내 친구야/ 톡쏘며/ 살아요
byul gat eun/nae chin gu ya/tok sso myu/sal a yho

Bình luận ()

Đăng bình luận trên Facebook

  • Xóa bình luận

Đăng nhập

128 kbps

320 kbps

Lossless

Zalo
Về phiên bản cũ Góp ý / Báo lỗi