Pharrell Williams

Happy

-
Album:
Aggregate Rating Schema 4.2/5 (85%) 840 votes
Thích 0

Thêm vào playlist

Bạn có thể tải trực tiếp bài hát này về thiết bị bằng cách dùng ứng dụng Zing Mp3 để quét mã QR này.

Happy
Happy
phiên bản 1/3
Đóng góp: kandyrabii

Verse 1:
It might seem crazy what I’m about to say
Sunshine she’s here, you can take away
I’m a hot air balloon that could go to space
With the air, like I don’t care baby by the way

Chorus:
Because I’m happy
Clap along if you feel like a room without a roof
Because I’m happy
Clap along if you feel like happiness is the truth
Because I’m happy
Clap along if you know what happiness is to you
Because I’m happy
Clap along if you feel like that’s what you wanna do

Verse 2:
Here come bad news talking this and that
Yeah, give me all you got, don’t hold back
Yeah, well I should probably warn you I’ll be just fine
Yeah, no offense to you don’t waste your time
Here’s why

Chorus:
Because I’m happy
Clap along if you feel like a room without a roof
Because I’m happy
Clap along if you feel like happiness is the truth
Because I’m happy
Clap along if you know what happiness is to you
Because I’m happy
Clap along if you feel like that’s what you wanna do

Happy, come on, bring me down
Happy, come on, bring me down
Love is too happy to bring me down
Come on, bring me down
I said bring me down
Come on, bring me down
Love is too happy to bring me down
Come on, bring me down
I said

Chorus:
Because I’m happy
Clap along if you feel like a room without a roof
Because I’m happy
Clap along if you feel like happiness is the truth
Because I’m happy
Clap along if you know what happiness is to you
Because I’m happy
Clap along if you feel like that’s what you wanna do

Chorus:
Because I’m happy
Clap along if you feel like a room without a roof
Because I’m happy
Clap along if you feel like happiness is the truth
Because I’m happy
Clap along if you know what happiness is to you
Because I’m happy
Clap along if you feel like that’s what you wanna do

Happy, come on, bring me down
Happy, come on, bring me down
Love is too happy to bring me down
Come on, bring me down
I said bring me down
Come on, bring me down
Love is too happy to bring me down
Come on, bring me down
I said

Chorus:
Because I’m happy
Clap along if you feel like a room without a roof
Because I’m happy
Clap along if you feel like happiness is the truth
Because I’m happy
Clap along if you know what happiness is to you
Because I’m happy
Clap along if you feel like that’s what you wanna do

Chorus:
Because I’m happy
Clap along if you feel like a room without a roof
Because I’m happy
Clap along if you feel like happiness is the truth
Because I’m happy
Clap along if you know what happiness is to you
Because I’m haṗpy
Clap along if you feel like that’s what you wanna do

Happy
phiên bản 2/3
Đóng góp: httquynh2011

Verse 1:
It might seem crazy what I’m about to say
Sunshine she’s here, you can take break
I’m a hot air balloon that could go to space
With the air, like I don’t care baby by the way

Chorus:
Because I’m happy
Clap along if you feel like a room without a roof
Because I’m happy
Clap along if you feel like happiness is the truth
Because I’m happy
Clap along if you know what happiness is to you
Because I’m happy
Clap along if you feel like that’s what you wanna do

Verse 2:
Here come bad news talking this and that
Yeah, give me all you got, don’t hold back
Yeah, well I should probably warn you I’ll be just fine
Yeah, no offense to you don’t waste your time
Here’s why

Chorus:
Because I’m happy
Clap along if you feel like a room without a roof
Because I’m happy
Clap along if you feel like happiness is the truth
Because I’m happy
Clap along if you know what happiness is to you
Because I’m happy
Clap along if you feel like that’s what you wanna do

Happy, come on, bring me down
Happy, come on, bring me down
Love is too high to bring me down
Come on, bring me down
I said bring me down
Come on, bring me down
Love is too high to bring me down
Come on, bring me down
I said

Chorus:
Because I’m happy
Clap along if you feel like a room without a roof
Because I’m happy
Clap along if you feel like happiness is the truth
Because I’m happy
Clap along if you know what happiness is to you
Because I’m happy
Clap along if you feel like that’s what you wanna do

Chorus:
Because I’m happy
Clap along if you feel like a room without a roof
Because I’m happy
Clap along if you feel like happiness is the truth
Because I’m happy
Clap along if you know what happiness is to you
Because I’m happy
Clap along if you feel like that’s what you wanna do

Happy, come on, bring me down
Happy, come on, bring me down
Love is too high to bring me down
Come on, bring me down
I said bring me down
Come on, bring me down
Love is too high to bring me down
Come on, bring me down
I said

Chorus:
Because I’m happy
Clap along if you feel like a room without a roof
Because I’m happy
Clap along if you feel like happiness is the truth
Because I’m happy
Clap along if you know what happiness is to you
Because I’m happy
Clap along if you feel like that’s what you wanna do

Chorus:
Because I’m happy
Clap along if you feel like a room without a roof
Because I’m happy
Clap along if you feel like happiness is the truth
Because I’m happy
Clap along if you know what happiness is to you
Because I’m haṗpy
Clap along if you feel like that’s what you wanna do

Happy
phiên bản 3/3
Đóng góp: nghitungtang123

tieng viet:
Nó có vẻ điên gì tôi là về để nói
Ánh nắng mặt trời cô ấy ở đây, bạn có thể lấy đi
Tôi là một khinh khí cầu có thể đi vào không gian
Với không khí, như tôi không chăm sóc em bé bằng cách

Điệp khúc:
Bởi vì tôi đang hạnh phúc
Vỗ tay dọc theo nếu bạn cảm thấy giống như một phòng mà không có một mái nhà
Bởi vì tôi đang hạnh phúc
Vỗ tay dọc theo nếu bạn cảm thấy như hạnh phúc là sự thật
Bởi vì tôi đang hạnh phúc
Vỗ tay dọc theo nếu bạn biết những gì hạnh phúc là cho bạn
Bởi vì tôi đang hạnh phúc
Clap dọc theo nếu bạn cảm thấy như đó là những gì bạn muốn làm

Đoạn 2:
Ở đây đến tin xấu nói điều này và đó
có, cho tôi tất cả các bạn có, không giữ lại
có, cũng tôi nên có thể cảnh báo bạn tôi sẽ tốt
Vâng, không có vi phạm để bạn không lãng phí thời gian của bạn
Đây là lý do tại sao

Điệp khúc:
Bởi vì tôi đang hạnh phúc
Vỗ tay dọc theo nếu bạn cảm thấy giống như một phòng mà không có một mái nhà
Bởi vì tôi đang hạnh phúc
Vỗ tay dọc theo nếu bạn cảm thấy như hạnh phúc là sự thật
Bởi vì tôi đang hạnh phúc
Vỗ tay dọc theo nếu bạn biết những gì hạnh phúc là cho bạn
Bởi vì tôi đang hạnh phúc
Clap dọc theo nếu bạn cảm thấy như đó là những gì bạn muốn làm

Hạnh phúc, thôi nào, mang lại cho tôi
Hạnh phúc, thôi nào, mang lại cho tôi
Tình yêu là quá hạnh phúc để mang lại cho tôi
Thôi nào, mang lại cho tôi
Tôi nói hạ tôi
Thôi nào, mang lại cho tôi
Tình yêu là quá hạnh phúc để mang lại cho tôi
Thôi nào, mang lại cho tôi
Tôi đã nói

Điệp khúc:
Becaus e tôi hạnh phúc
Vỗ tay dọc theo nếu bạn cảm thấy giống như một phòng mà không có một mái nhà
Bởi vì tôi đang hạnh phúc
Vỗ tay dọc theo nếu bạn cảm thấy như hạnh phúc là sự thật
Bởi vì tôi đang hạnh phúc
Vỗ tay dọc theo nếu bạn biết những gì hạnh phúc là cho bạn
Bởi vì tôi đang hạnh phúc
Clap dọc theo nếu bạn cảm thấy như đó là những gì bạn muốn làm

Điệp khúc:
Bởi vì tôi đang hạnh phúc
Vỗ tay dọc theo nếu bạn cảm thấy giống như một phòng mà không có một mái nhà
Bởi vì tôi đang hạnh phúc
Vỗ tay dọc theo nếu bạn cảm thấy như hạnh phúc là sự thật
Bởi vì tôi đang hạnh phúc
Vỗ tay dọc theo nếu bạn biết những gì hạnh phúc là cho bạn
Bởi vì tôi đang hạnh phúc
Clap dọc theo nếu bạn cảm thấy như đó là những gì bạn muốn làm

Hạnh phúc, thôi nào, mang lại cho tôi
Hạnh phúc, thôi nào, mang lại cho tôi
Tình yêu là quá hạnh phúc để mang lại cho tôi
Thôi nào, mang lại cho tôi
Tôi nói hạ tôi
Thôi nào, mang lại cho tôi
Tình yêu là quá hạnh phúc để mang lại cho tôi
Thôi nào, mang lại cho tôi
Tôi đã nói

Điệp khúc:
Becaus e tôi hạnh phúc
Vỗ tay dọc theo nếu bạn cảm thấy giống như một phòng mà không có một mái nhà
Bởi vì tôi đang hạnh phúc
Vỗ tay dọc theo nếu bạn cảm thấy như hạnh phúc là sự thật
Bởi vì tôi đang hạnh phúc
Vỗ tay dọc theo nếu bạn biết những gì hạnh phúc là cho bạn
Bởi vì tôi đang hạnh phúc
Clap dọc theo nếu bạn cảm thấy như đó là những gì bạn muốn làm

Điệp khúc:
Bởi vì tôi đang hạnh phúc
Vỗ tay dọc theo nếu bạn cảm thấy giống như một phòng mà không có một mái nhà
Bởi vì tôi đang hạnh phúc
Vỗ tay dọc theo nếu bạn cảm thấy như hạnh phúc là sự thật
Bởi vì tôi đang hạnh phúc
Vỗ tay dọc theo nếu bạn biết những gì hạnh phúc là cho bạn
Bởi vì tôi là haṗpy
Clap dọc theo nếu bạn cảm thấy như đó là những gì bạn muốn làm

Pharrell Williams

 Pharrell Williams (sinh ngày 5 tháng 4 1973), thường được gọi là chỉ đơn giản là Pharrell, là một nghệ sĩ ghi âm Mỹ, nhà sản xuất, nhạc sĩ và nhà thiết kế thời trang. Cùng với Chad Hugo, họ làm cho bộ đôi sản xuất bản ghi The Neptunes, nơi mà họ sản xuất pop, hip... Xem toàn bộ

 Pharrell Williams (sinh ngày 5 tháng 4 1973), thường được gọi là chỉ đơn giản là Pharrell, là một nghệ sĩ ghi âm Mỹ, nhà sản xuất, nhạc sĩ và nhà thiết kế thời trang. Cùng với Chad Hugo, họ làm cho bộ đôi sản xuất bản ghi The Neptunes, nơi mà họ sản xuất pop, hip hop và R & B âm nhạc. Ông cũng là ca sĩ chính và tay trống của ban nhạc rock NERD, mà ông thành lập với Hugo và bạn thời thơ ấu Shay Haley. Ông phát hành đĩa đơn đầu tay của mình "Frontin '"trong năm 2003 và theo dõi với album đầu tay của mình In My Mind vào năm 2006 . Là một phần của The Neptunes, Williams đã sản xuất đĩa đơn nhiều cho âm nhạc nghệ sĩ. Bộ đôi sản xuất đã giành được ba giải thưởng Grammy trong số mười đề cử. Ông cũng là đồng sáng lập của các thương hiệu quần áo Tỷ phú Boys Club và Ice Cream Clothing

Nghệ sĩ liên quan

Nghệ sĩ M4U

M4U

0 quan tâm
Nghệ sĩ FB Boiz

FB Boiz

0 quan tâm
Nghệ sĩ Bích Phương

Bích Phương

0 quan tâm
Rút gọn

Bình luận ()

Đăng bình luận trên Facebook

  • Xóa bình luận

Đăng nhập

128 kbps

320 kbps

Lossless

Zalo
Về phiên bản cũ Góp ý / Báo lỗi