Hồn Việt

Thể loại:
Aggregate Rating Schema 4.2/5 (85%) 840 votes
Thích 0

Thêm vào playlist

Bạn có thể tải trực tiếp bài hát này về thiết bị bằng cách dùng ứng dụng Zing Mp3 để quét mã QR này.

Hồn Việt
Hồn Việt
phiên bản 1/3
Đóng góp: doremonx78

A á à ơi à hời a hời ru hời a hời à ru
A á à ơi à hời a hời ru hời a hời à ru
Ru từ nghìn năm rằng ta sống đời nhà nông
Lúa ngô reo trên đồng trồng dâu nuôi tăm
Đất tổ tiên nuôi lớn sức người triền miên
Bước ra biển đông lên rừng mở mang sơn hà tự do
Ru hời à ru ru hồn việt nam
Lưu truyền mạch sống của giống nòi rồng tiên
Ru hời à ru ru tình việt nam
Ươm mầm đại nghĩa chí nhân cả thắng hung tàn
Vinh kiêu hùng tranh đấu bao cơn lầm than
Dù hoang tan bi tráng vẫn rạng ngời hồn việt nam
A á à ơi à hời a hời ru hời a hời à ru
A á à ơi à hời a hời ru hời a hời à ru

Ngàn trùng máu dân ta đổ trên núi đồi
Máu dân ta đỏ loang cánh đồng
Máu dân ta đổ trong rừng sâu
Đỏ loang dòng sông
Kìa trận đói năm xưa còn reo hãi hùng
Chết non hai triệu dân khốn cùng
Chết như bao hồn oan việt nam
Đem máu việt làm phù sa tưới bón quê nhà
Từ ngàn xưa máu dân ta tô hồng sử xanh
Chí dân ta nuôi thời liệt oanh
Khí thiêng in sâu đời kiêu hùng
Ngàn sâu tiếng quê hương ru hồn việt nam
Đất đai thiêng nuôi người việt nam
Núi sông linh thiêng hồn non nước
A á à ơi à hời a hời ru hời a hời à ru
A á à ơi à hời a hời ru hời ru hồn việt nam
A á à ơi à hời a hời ru hời a hời à ru
A á à ơi à hời a hời ru hời ru hồn việt nam

Rù hồn việt nam ru tình việt nam
A hời ru hời a hời à ru
A á à ơi à hời a hời ru hời ru hồn việt nam

Hồn Việt
phiên bản 2/3
Đóng góp: okmen5493

A á à ơi à hời a hời ru hời a hời à ru
A á à ơi à hời a hời ru hời a hời à ru
Ru từ nghìn năm rằng ta sống đời nhà nông
Lúa ngô reo trên đồng trồng rau nuôi tăm
Đất tổ tiên nuôi lớn sức triền miên
Bước ra biển đông lên rừng mở mang sơn tụ do
Ru hời à ru ru hồn việt nam
Lưu truyền mạch sống của giống nòi rồng tiên
Ru hời à ru ru tình việt nam
Ươm mầm đại nghĩa chí nhân cả thắng hung tàn
Viên kiêu hùng tranh đấu bao cơn lầm than
Dù hoang tan bi tráng vẫn rạng ngời hồn việt nam
A á à ơi à hời a hời ru hời a hời à ru
A á à ơi à hời a hời ru hời a hời à ru

Ngàn trùng máu dân ta đổ trên núi đồi
Máu dân ta đổ loang cánh đồng
Máu dân ta đổ trong rừng sâu
Đỏ loang dòng sông
Kìa trận đói năm xưa còn reo hão hùng
Chết non hai triệu dân khốn khùng
Chết như bao hồn oan việt nam
Đem máu việt làm phù xa tưới bón quê nhà
Từ ngàn xưa máu dân ta tô hồng sử xanh
Chí dân ta nuôi thời liệt oanh
Khí thiêng in sâu đời kiêu hùng
Ngàn sâu tiếng quê hương ru hồn việt nam
Đất đai thiêng nuôi người việt nam
Núi sông linh thiêng hồn non nước
A á à ơi à hời a hời ru hời a hời à ru
A á à ơi à hời a hời ru hời ru hồn việt nam
A á à ơi à hời a hời ru hời a hời à ru
A á à ơi à hời a hời ru hời ru hồn việt nam

Rù hồn việt nam ru tình việt nam
A hời ru hời a hời à ru
A á à ơi à hời a hời ru hời ru hồn việt nam

Hồn Việt
phiên bản 3/3
Đóng góp: nguyenkhanhlinh6102002

A á à ơi à hời a hời ru hời a hời à ru
A á à ơi à hời a hời ru hời a hời à ru
Ru từ nghìn năm rằng ta sống đời nhà nông
Lúa ngô reo trên đồng trồng dâu nuôi tăm
Đất tổ tiên nuôi lớn sức người triền miên
Bước ra biển đông lên rừng mở mang sơn hà tự do
Ru hời à ru ru hồn việt nam
Lưu truyền mạch sống của giống nòi rồng tiên
Ru hời à ru ru tình việt nam
Ươm mầm đại nghĩa chí nhân cả thắng hung tàn
Vinh kiêu hùng tranh đấu bao cơn lầm than
Dù hoang tan bi tráng vẫn rạng ngời hồn việt nam
A á à ơi à hời a hời ru hời a hời à ru
A á à ơi à hời a hời ru hời a hời à ru

Ngàn trùng máu dân ta đổ trên núi đồi
Máu dân ta đỏ loang cánh đồng
Máu dân ta đổ trong rừng sâu
Đỏ loang dòng sông
Kìa trận đói năm xưa còn reo hãi hùng
Chết non hai triệu dân khốn cùng
Chết như bao hồn oan việt nam
Đem máu việt làm phù sa tưới bón quê nhà
Từ ngàn xưa máu dân ta tô hồng sử xanh
Chí dân ta nuôi thời liệt oanh
Khí thiêng in sâu đời kiêu hùng
Ngàn sâu tiếng quê hương ru hồn việt nam
Đất đai thiêng nuôi người việt nam
Núi sông linh thiêng hồn non nước
A á à ơi à hời a hời ru hời a hời à ru
A á à ơi à hời a hời ru hời ru hồn việt nam
A á à ơi à hời a hời ru hời a hời à ru
A á à ơi à hời a hời ru hời ru hồn việt nam

Rù hồn việt nam ru tình việt nam
A hời ru hời a hời à ru
A á à ơi à hời a hời ru hời ru hồn việt nam

Bình luận ()

Đăng bình luận trên Facebook

  • Xóa bình luận

Đăng nhập

128 kbps

320 kbps

Lossless

Zalo
Về phiên bản cũ Góp ý / Báo lỗi