Kinh Phổ Môn

-

Thích Trí Thoát

Sáng tác: Đang cập nhật | Lượt nghe:

Sau  Đánh giá: 8

Lời bài hát Kinh Phổ Môn

Đóng góp: 3. XƯỚNG LỄ

Đấng Pháp vương vô thượng,
Ba cõi chẳng ai bằng.
Thầy dạy khắp trời, người,
Cha lành chung bốn loài.
Quy y tròn một niệm:
Dứt sạch nghiệp ba kỳ.
Xưng dương cùng tán thán,
Ức kiếp không cùng tận.
KẾ NIỆM

Phật, chúng sanh, tánh thường rỗng lặng.
Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn.
Lưới đế châu, ví đạo tràng,
Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời.
Trước bảo tọa thân con ảnh hiện,
Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.
4. ĐẢNH LỄ

Nhất tâm đảnh lễ Nam mô Tận hư không biến pháp giới, quá, hiện, vị lai chư Phật, tôn Pháp, Hiền thánh tăng thường trụ Tam bảo (1 lạy).
Nhất tâm đảnh lễ Nam mô Ta bà giáo chủ đại từ đại bi Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật (1 lạy).
Nhất tâm đảnh lễ Nam mô Đương lai hạ sanh Di lặc tôn Phật, Linh sơn hội thượng vô lượng Thánh hiền (1 lạy).
Nhất tâm đảnh lễ Nam mô Đông phương tịnh lưu ly thế giới Dược Sư lưu ly quang vương Phật (1 lạy).
Nhất tâm đảnh lễ Nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật (1 lạy).
5. KHAI CHUÔNG MÕ. TÁN HƯƠNG:

Lư hương sạ nhiệt,
Pháp giới mông huân.
Chư Phật hải hội tất diêu văn.
Tùy xứ kiết tường vân,
Thành ý phương ân,
Chư Phật hiện toàn thân.
Nam mô hương vân cái Bồ tát, ma ha tát (3 lần)
6. TỤNG CHÚ ĐẠI BI....

KẾ TỤNG:

Đại từ đại bi mẫn chúng sanh,
Đại hỷ đại xả tế hàm thức,
Tướng hảo quang minh dĩ tự nghiêm,
Chúng đẳng chí tâm quy mạng lễ.
Nam mô thập phương thường trụ Tam bảo.
(3 lần, lạy 3 lạy).
TỤNG NIỆM (Quì hoặc ngồi)

Khể thủ tam giới tôn,
Quy mạng thập phương Phật.
Ngã kim phát hoằng nguyện
Trì thử Di lặc kinh,
Thượng báo tứ trọng ân,
Hạ tế tam đồ khổ.
Nhược hữu kiến văn giả,
Tất phát bồ đề tâm;
Tận thử nhất báo thân
Đồng sanh cực lạc quốc.
Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật (3 lần)
Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ.
Ngã kim kiến, văn, đắc thọ trì.
Nguyện giải Như lai chơn thiệt nghĩa.
Nam mô Quán Di lặc thượng sanh Đâu suất kinh Hội thượng Phật, Bồ tát.
Như thị ngã văn ... .... ./.

Bài hát Kinh Pho Mon do nhạc sĩ Đang cập nhật sáng tác, trình bày bởi ca sĩ Thich Tri Thoat thuộc thể loại The loai khac

Bạn có thể cài đặt nhạc chờ (mạng mobifone, vinaphone, viettel), tải nhạc chuông, set nhạc nền Zing Me ca khúc Kinh Pho Mon - Thich Tri Thoat ngay trên Zing Mp3. Nâng cấp tài khoản lên Zing VIP để tải nhạc chất lượng cao, lossless.

Xem toàn bộ Đóng góp lời bài hát chính xác hơn tại đây.

Bình luận

Chỉ chấp nhận bình luận bằng tiếng Việt có dấu, những bình luận sai qui định sẽ bị xóa.

Bình luận Nhấn Shift + Enter để xuống dòng. Bình luận phải dài hơn 50 ký tự. 0 ký tự

Zing Mp3 Beta