LK Ba Quan Mời trầu

Thể loại:
Aggregate Rating Schema 4.2/5 (85%) 840 votes
Thích 0

Thêm vào playlist

Bạn có thể tải trực tiếp bài hát này về thiết bị bằng cách dùng ứng dụng Zing Mp3 để quét mã QR này.

LK Ba Quan Mời trầu
LK Ba Quan Mời trầu
phiên bản 1/3
Đóng góp: muadonglanh321

Ba quan i một chiếc là chiếc thuyền nan i,
có về là về với hội có gái ngoan gái ngoan tầm (tìm) chồng
Ô mấy dẫu tình rằng anh cả anh hai nay đấy ơi, cô cả cô hai nay đấy ơi.

Ba quan i một chiếc là chiếc thuyền rồng i
Có về là về với hội có công tôi công tôi đi tìm
Ô mấy dẫu tình rằng cô cả cô hai vẫn còn không. Anh cả anh hai vẫn còn không.

Ba quan i một chiếc là chiếc thuyền không i
Có về là về với hội có bến sông có a bãi bồi
Ô mấy dẫu tình rằng, anh cả anh hai ớ làng Chanh. Cô cả cô hai ớ làng Đôi.

Ba quan i một chiếc là chiếc thuyền mành i,
Có về là về với hội có cái danh cái danh chơi bời
Ô mấy dẫu tình bời, cô cả cô hai lên thác chơi, anh cả anh hai lên thác chơi

Ba quan i một chiếc là chiếc thuyền nan i,
Có về là về với với hội có bến sông có a con thuyền
Ô mấy dẫu tình rằng anh cả anh hai vẫn còn duyên, cô cả cô hai vẫn còn duyên.
Ô mấy dẫu tình rằng ô mấy dẫu tình ơi!....

Trên trời (ô mấy dẫu tình rằng) có đám mây xanh (ô mấy dẫu tình ơi)
Có con ngựa bạch chạy quanh i gầm í trời (ô mấy dẫu tình rằng, ô mấy dẫu tình ơi).
Đôi ta (đôi ta) muốn lấy nhau chơi (ô mấy dẫu tình ơi)
Nhưng cái duyên chưa định thì trời chưa xe (ô mấy dẫu tình ơi).
Những đôi (ố mấy dẫu tình rằng) bến nước bờ tre (ô mấy dẫu tình ơi)
nhưng cái duyên đã định, trời xe cứ i thành (Ô mấy dẫu tình rằng,ô mấy dẫu tình ơi)
Ba đồng (Ba đồng) một sợi chỉ đào (một sợi chỉ đào)
Áo vóc không vá, vá vào áo tơi (ô mấy dẫu tình ơi)

Tủi lòng ì thiếp lắm chàng ơi, dẫu rằng lên ngược xuống xuôi lỡ làng.
Ô mấy dẫu tình rằng ô mấy dẫu tình ơi, Ô mấy đãu tình rằng ô mấy dẫu tình ơi........

Nói tự do:

Gặp chàng dưới ánh trăng thanh,
Xin mời ăn miếng trầu xanh thắm nồng.
Trầu xanh, cau trắng, tranh hồng.
Đẹp duyên phải phận tơ hồng trời xe...

Dạ! Xin mời anh Cả, anh Hai ăn với em miếng trầu...

Ăn một miếng trầu gặp đây ăn một miếng trầu,không ăn ơ cầm lấy í, không ăn ơ cầm lấy í cho nhau bằng lòng,

Trầu này trầu tính ớ trầu tình, trầu này trầu tính i trầu tình.
Ăn vào cho đỏ ăn vào cho đỏ môi mình môi ta, miếng trầu là miếng trầu vàng.

Đứng ở đằng xa yêu nhau i đứng ở đằng xa,
con mắt liếc lại í con mắt liếc lại í bằng ba đứng gần.
Anh còn son, em cũng còn son. Anh còn son i, em i cũng ư còn son i
Ước gì ta được ước a gì ta được í làm con một nhà.
Em i về (Anh ì về) ...thưa với.... mẹ...cha...

LK Ba Quan Mời trầu
phiên bản 2/3
Đóng góp: kintot

Nam: Ba quan i một chiếc là chiếc thuyền nan í, có về là về với hội có gái ngoan gái ngoan tầm (tìm) chồng. Ô mấy dẫu tình rằng cô cả cô hai nay đấy ơi.
Nữ: Anh cả anh hai nay đấy ơi, ba quan i một chiếc là chiếc thuyền rồng. Có về là về với hội bõ cái công, cái công đi tìm. Ô mấy dẫu tình rằng. Anh cả anh hai có biết không.
Nam: Cô cả cô hai vẫn còn không. Ba quan i một chiếc là chiếc thuyền không i. Có về là về với hội có bến sông có a bãi bồi, Ô mấy dẫu tình bời, cô cả cô hai ớ làng Đôi.
Nữ: Anh cả anh hai ớ làng Chanh. Ba quan i một chiếc là chiếc thuyền mành i, có về là về với hội có cái danh cái danh với đời, Ô mấy dẫu tình bời, anh cả anh hai ra hát chơi.
Nam: Cô cả cô hai ra hát chơi. Ba quan i một chiếc là chiếc thuyền nan i, Có về là về với với hội có bến sông có a con thuyền. Ô mấy dẫu tình rằng, cô cả cô hai vẫn còn duyên.
Nữ: Anh cả anh hai vẫn còn duyên,
Nam nữ: Ô mấy dẫu tình rằng ô mấy dẫu tình ơi!....
Nam: Trên trời (Nữ đệm: Ô mấy dẫu tình rằng) có đám mây xanh (Nữ đệm: Ô mấy dẫu tình ơi).
Nam: Có con ngựa bạch chạy quanh i gầm trời (Nữ đệm: ô mấy dẫu tình rằng, Ô mấy dẫu tình ơi).
Nam: Đôi ta (Nữ đệm: Đôi ta) muốn lấy nhau chơi (Nữ đệm: Ô mấy dẫu tình ơi)
Nam: Nhưng cái duyên chưa định thì trời chưa xe (Nữ đệm: Ô mấy dẫu tình ơi).
Những đôi (Nữ đệm: Ố mấy dẫu tình rằng) bến nước bờ tre (Nữ đệm: Ô mấy dẫu tình ơi), nhưng cái duyên đã định, trời xe cứ thành (Nữ đệm: Ô mấy dẫu tình rằng, ô mấy dẫu tình ơi)
Nam: Ba đồng (Nữ đệm: Ba đồng) một sợi chỉ đào (Nữ đệm: một sợi chỉ đào)
Nam: Áo vóc không vá, vá vào áo tơi (Nữ đệm: Ô mấy dẫu tình ơi)
Nữ: Tủi lòng ì thiếp lắm chàng ơi, dẫu rằng lên ngược xuống xuôi lỡ làng.
Nam nữ: Ô mấy dẫu tình rằng ô mấy dẫu tình ơi, Ô mấy đãu tình rằng ô mấy dẫu tình ơi........
Nữ Nói tự do: Gặp chàng dưới ánh trăng thanh, xin mời ăn miếng trầu xanh thắm nồng. Trầu xanh, cau trắng, tranh hồng. Đẹp duyên phải phận tơ hồng trời xe... Dạ! Xin mời anh Cả, anh Hai ăn với em miếng trầu...
Nữ: Ăn một miếng trầu gặp đây ăn một miếng trầu, không ăn ơ cầm lấy í, không ăn ơ cầm lấy í cho nhau bằng lòng, trầu này trầu tính i trầu tình.
Nam: Trầu này trầu tính ớ trầu tình, trầu này trầu tính i trầu tình. Ăn vào cho đỏ, ăn vào cho đỏ môi mình môi ta, miếng trầu là miếng trầu vàng.
Nữ: Đứng ở đằng xa yêu nhau i đứng ở đằng xa, con mắt liếc lại í con mắt liếc lại í, bằng ba đứng gần.
Nam: Anh còn son, em cũng còn son.
Nữ: Anh còn son i, em i cũng ư còn son i
Nam nữ: Ước gì ta được ước a gì ta được í làm con một nhà.
Nam: Em i về
Nữ: Anh ì về
Nam nữ: ...thưa với.... mẹ...cha...

LK Ba Quan Mời trầu
phiên bản 3/3
Đóng góp: vantrang66

Ba quan i một chiếc là chiếc thuyền nan i,
có về là về với hội có gái ngoan gái ngoan tầm (tìm) chồng
Ô mấy dẫu tình rằng anh cả anh hai nay đấy ơi, cô cả cô hai nay đấy ơi.

Ba quan i một chiếc là chiếc thuyền rồng i
Có về là về với hội có công tôi công tôi đi tìm
Ô mấy dẫu tình rằng cô cả cô hai vẫn còn không. Anh cả anh hai vẫn còn không.

Ba quan i một chiếc là chiếc thuyền không i
Có về là về với hội có bến sông có a bãi bồi
Ô mấy dẫu tình rằng, anh cả anh hai ớ làng Chanh. Cô cả cô hai ớ làng Đôi.

Ba quan i một chiếc là chiếc thuyền mành i,
Có về là về với hội có cái danh cái danh với đời
Ô mấy dẫu tình bời, cô cả cô hai ra hát chơi , anh cả anh hai ra hát chơi

Ba quan i một chiếc là chiếc thuyền nan i,
Có về là về với với hội có bến sông có a con thuyền
Ô mấy dẫu tình rằng anh cả anh hai vẫn còn duyên, cô cả cô hai vẫn còn duyên.
Ô mấy dẫu tình rằng ô mấy dẫu tình ơi!....

Trên trời (ô mấy dẫu tình rằng) có đám mây xanh (ô mấy dẫu tình ơi)
Có con ngựa bạch chạy quanh i gầm í trời (ô mấy dẫu tình rằng, ô mấy dẫu tình ơi).
Đôi ta (đôi ta) muốn lấy nhau chơi (ô mấy dẫu tình ơi)
Nhưng cái duyên chưa định thì trời chưa xe (ô mấy dẫu tình ơi).
Những đôi (ố mấy dẫu tình rằng) bến nước bờ tre (ô mấy dẫu tình ơi)
nhưng cái duyên đã định, trời xe cứ i thành (Ô mấy dẫu tình rằng,ô mấy dẫu tình ơi)
Ba đồng (Ba đồng) một sợi chỉ đào (một sợi chỉ đào)
Áo vóc không vá, vá vào áo tơi (ô mấy dẫu tình ơi)

Tủi lòng ì thiếp lắm chàng ơi, dẫu rằng lên ngược xuống xuôi lỡ làng.
Ô mấy dẫu tình rằng ô mấy dẫu tình ơi, Ô mấy đãu tình rằng ô mấy dẫu tình ơi........

Nói tự do:

Gặp chàng dưới ánh trăng thanh,
Xin mời ăn miếng trầu xanh thắm nồng.
Trầu xanh, cau trắng, tranh hồng.
Đẹp duyên phải phận tơ hồng trời xe...

Dạ! Xin mời anh Cả, anh Hai ăn với em miếng trầu...

Ăn một miếng trầu gặp đây ăn một miếng trầu,không ăn ơ cầm lấy í, không ăn ơ cầm lấy í cho nhau bằng lòng,

Trầu này trầu tính ớ trầu tình, trầu này trầu tính i trầu tình.
Ăn vào cho đỏ ăn vào cho đỏ môi mình môi ta, miếng trầu là miếng trầu vàng.

Bình luận ()

Đăng bình luận trên Facebook

  • Xóa bình luận

Đăng nhập

128 kbps

320 kbps

Lossless

Zalo
Về phiên bản cũ Góp ý / Báo lỗi