My heart will go on (Beat)

Aggregate Rating Schema 4.2/5 (85%) 840 votes
Thích 0

Thêm vào playlist

Bạn có thể tải trực tiếp bài hát này về thiết bị bằng cách dùng ứng dụng Zing Mp3 để quét mã QR này.

My heart will go on (Beat)
My heart will go on (Beat)
phiên bản 1/2
Đóng góp: huyenbum_kute

Every night in my dreams
I see you, I feel you,
That is how I know you go on

Far across the distance
And spaces between us
You have come to show you go on

Near, far, wherever you are
I believe that the heart does go on
Once more you open the door
And you're here in my heart
And my heart will go on and on

Love can touch us one time
And last for a lifetime
And never let go till we're one

Love was when I loved you
One true time I hold to
In my life we'll always go on

Near, far, wherever you are
I believe that the heart does go on
Once more you open the door
And you're here in my heart
And my heart will go on and on

There is some love that will not go away

You're here, there's nothing I fear,
And I know that my heart will go on
We'll stay forever this way
You are safe in my heart
And my heart will go on and on

My heart will go on (Beat)
phiên bản 2/2
Đóng góp: anhoihaydenbenem

Mỗi đêm trong giấc mơ của tôi
Tôi thấy bạn. Tôi cảm thấy bạn.
Đó là làm thế nào tôi biết bạn đi.

Đến nay trên khoảng cách
Và không gian giữa chúng tôi
Bạn đã đến để chỉ cho bạn đi.

Gần, đến nay, bất cứ nơi nào bạn
Tôi tin rằng trái tim không đi
Một lần nữa, bạn mở cửa
Và bạn đang ở đây trong trái tim tôi
Và trái tim của tôi sẽ đi và về

Tình yêu có thể chạm vào chúng tôi một thời gian
Và cuối cùng cho một đời
Và không bao giờ đi cho đến khi chúng tôi là một trong

Tình yêu là khi tôi yêu bạn
Một sự thật khi tôi giữ để
Trong cuộc sống của tôi, chúng tôi sẽ luôn luôn đi

Gần, đến nay, bất cứ nơi nào bạn
Tôi tin rằng trái tim không đi
Một lần nữa, bạn mở cửa
Và bạn đang ở đây trong trái tim tôi
Và trái tim của tôi sẽ đi và về

Có một số tình yêu đó sẽ không
đi đi

Bạn đang ở đây, có gì tôi lo sợ,
Và tôi biết rằng trái tim của tôi sẽ đi
Chúng tôi sẽ ở lại mãi mãi theo cách này
Bạn đang an toàn trong trái tim tôi
Và trái tim của tôi sẽ đi và về

Bình luận ()

Đăng bình luận trên Facebook

  • Xóa bình luận

Đăng nhập

128 kbps

320 kbps

Lossless

Zalo
Về phiên bản cũ Góp ý / Báo lỗi