Never Say Never

Thể loại:
Aggregate Rating Schema 4.2/5 (85%) 840 votes
Thích 0

Thêm vào playlist

Bạn có thể tải trực tiếp bài hát này về thiết bị bằng cách dùng ứng dụng Zing Mp3 để quét mã QR này.

Never Say Never
Never Say Never
phiên bản 1/2
Đóng góp:

See I never thought that I could walk through fire.
I never thought that I could take the burn.
I never had the strength to take it higher,
Until I reached the point of no return.

And there’s just no turning back,
When your hearts under attack,
Gonna give everything I have,
It’s my destiny.

I will never say never! (I will fight)
I will fight till forever! (make it right)
Whenever you knock me down,
I will not stay on the ground.
Pick it up,
Pick it up,
Pick it up,
Pick it up up up,
And never say never.

I never thought I could feel this power.
I never thought that I could feel this free.
I’m strong enough to climb the highest tower.
And I’m fast enough to run across the sea.
And there’s just no turning back,
When your hearts under attack,
Gonna give everything I have,
Cause this is my destiny.

I will never say never! (I will fight)
I will fight till forever! (make it right)
Whenever you knock me down,
I will not stay on the ground.
Pick it up,
Pick it up,
Pick it up,
Pick it up, up, up,
And never say never.

Here we go!
Guess who?
JSmith and Jb!
I gotcha lil bro.
I can handle him.
Hold up, aight?
I can handle him.

Now he’s bigger than me,
Taller than me.
And he’s older than me,
And stronger than me.
And his arms a little bit longer than me.
But he ain’t on a JB song with me!

I be trying a chill
They be trying to side with the thrill.
No pun intended, was raised by the power of Will.

Like Luke with the force, when push comes to shove.
Like Cobe with the 4th, ice water with blood.

I gotta be the best, and yes
We’re the flyest.
Like David and Goliath,
I conquered the giant.
So now I got the world in my hand,
I was born from two stars
So the moon’s where I land.
I will never say never! (I will fight)
I will fight till forever! (make it right)
Whenever you knock me down,
I will not stay on the ground.
Pick it up,
Pick it up,
Pick it up,
Pick it up, up, up,
And never say never.

I will never say never! (I will fight)
I will fight till forever! (make it right)
Whenever you knock me down,
I will not stay on the ground.
Pick it up,
Pick it up,
Pick it up,
Pick it up, up, up,
And never say never.

Never Say Never
phiên bản 2/2
Đóng góp:

Xem Tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi có thể đi bộ qua lửa.
Tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi có thể đi đốt.
Tôi không bao giờ có sức mạnh để mang nó cao hơn,
Cho đến khi tôi đạt đến điểm không trở lại.

Và ở đó, chỉ AOS không quay lưng lại,
Khi trái tim của bạn đang bị tấn công,
Gonna cung cấp cho tất cả mọi thứ tôi có,
Nó, AOS vận mệnh của tôi.

Tôi sẽ không bao giờ nói không bao giờ! (Tôi sẽ chiến đấu)
Tôi sẽ chiến đấu cho đến mãi mãi! (Làm cho nó phải)
Bất cứ khi nào bạn knock tôi xuống,
Tôi sẽ không ở lại trên mặt đất.
Nhặt nó lên,
Nhặt nó lên,
Nhặt nó lên,
Nhặt nó lên lên lên,
Và không bao giờ nói không bao giờ.

Tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi có thể cảm thấy quyền lực này.
Tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi có thể cảm thấy điều này miễn phí.
Tôi, Äôm đủ mạnh để leo lên tháp cao nhất.
Và tôi, Äôm đủ nhanh để chạy trên biển.
Và ở đó, chỉ AOS không quay lưng lại,
Khi trái tim của bạn đang bị tấn công,
Gonna cung cấp cho tất cả mọi thứ tôi có,
Vì đây chính là vận mệnh của tôi.

Tôi sẽ không bao giờ nói không bao giờ! (Tôi sẽ chiến đấu)
Tôi sẽ chiến đấu cho đến mãi mãi! (Làm cho nó phải)
Bất cứ khi nào bạn knock tôi xuống,
Tôi sẽ không ở lại trên mặt đất.
Nhặt nó lên,
Nhặt nó lên,
Nhặt nó lên,
Nhặt nó lên, lên, lên,
Và không bao giờ nói không bao giờ.

Ở đây chúng tôi đi!
Đoán ai?
JSmith và JB!
Tôi Ghi chú lil bro.
Tôi có thể xử lý anh ta.
Giữ lên, aight?
Tôi có thể xử lý anh ta.

Bây giờ anh, AOS lớn hơn tôi,
Cao hơn tôi.
Và ông, AOS lớn tuổi hơn tôi,
Và mạnh hơn tôi.
Và cánh tay của mình lâu hơn một chút hơn tôi.
Tuy nhiên, ông Ain, Äôt về một bài hát JB với tôi!

Tôi có cố gắng một chill
Họ phải cố gắng để phụ với các thrill.
Không có ý định chơi chữ, đã được đưa ra bởi quyền năng của Will.

Giống như Luke với lực lượng này, khi nói đến xô đẩy.
Giống như Cobe với nước đá thứ 4, với máu.

I gotta là tốt nhất, và có
Chúng tôi, Äôre các flyest.
Cũng giống như David và Goliath,
Tôi chinh phục người khổng lồ.
Vì vậy, bây giờ tôi đã nhận trên thế giới trong tay của tôi,
Tôi sinh ra từ hai ngôi sao
Vì vậy, mặt trăng, AOS nơi tôi đất.
Tôi sẽ không bao giờ nói không bao giờ! (Tôi sẽ chiến đấu)
Tôi sẽ chiến đấu cho đến mãi mãi! (Làm cho nó phải)
Bất cứ khi nào bạn knock tôi xuống,
Tôi sẽ không ở lại trên mặt đất.
Nhặt nó lên,
Nhặt nó lên,
Nhặt nó lên,
Nhặt nó lên, lên, lên,
Và không bao giờ nói không bao giờ.

Tôi sẽ không bao giờ nói không bao giờ! (Tôi sẽ chiến đấu)
Tôi sẽ chiến đấu cho đến mãi mãi! (Làm cho nó phải)
Bất cứ khi nào bạn knock tôi xuống,
Tôi sẽ không ở lại trên mặt đất.
Nhặt nó lên,
Nhặt nó lên,
Nhặt nó lên,
Nhặt nó lên, lên, lên,
Và không bao giờ nói không bao giờ.

Video yêu thích của Mop Himno

Bình luận ()

Đăng bình luận trên Facebook

  • Xóa bình luận

Đăng nhập

128 kbps

320 kbps

Lossless

Zalo
Về phiên bản cũ Góp ý / Báo lỗi