Nghe tiếng Anh bài 1

Aggregate Rating Schema 4.2/5 (85%) 840 votes
Thích 0

Thêm vào playlist

Bạn có thể tải trực tiếp bài hát này về thiết bị bằng cách dùng ứng dụng Zing Mp3 để quét mã QR này.

Nghe tiếng Anh bài 1
Nghe tiếng Anh bài 1
phiên bản 1/3
Đóng góp: linkinparkftme

Thursday is the thanksgiving holiday in the United State . Americans gather with family and friends to share a meal . Some celebrate the holiday by telling what they are most thankful for.
The holiday season a group of student-athletes in Wood burn High School boys soccer team has reached the State soccer Championship .
Playoff for twenty-five straight seasons .But the Bulldogs had never won the State championship until this year . Their victory on Saturday also represents a win for their mostly his panic hometown.
Writer Steven Wilson spent a year recording the successes and problems of the team .He wrote a book called the boys from little Mexico: A season chasing the American Dream". It tells about a community struggling with issues such as in migration and cultural changes.
Migrant farm worker from Mexico started coming to Wood burn , Oregon about fifty years ago . Many of the workers stayed and made the town their home . So the town became known as " little Mexico "
Steven Wilson thinks the Wood burn boys soccer team's continued hard work and effort to win the State .
Championship is similar to their cultural experiences . Like many Mexican Americans the boys on the Wood burn team faced major problems . They include poverty a language barrier and in migration issues . Mr Wilson wondered if those challenges were preventing the team from reaching it's goal of winning a state championship so he decided to follow the team for an entire season .
He got to known the players coaches and supported one of the players he writes about in the book is Martin Maldonado Cortez .Martin says he and the other boys on the team knew that Wood burn had a bad image .
The town has a population of only twenty - two thousand people , but it faces many of the same problems found in large cities , these include gang violence and illegal drugs . He says when the team to play other schools the people did not act friendly toward them.
Martin says his coaches told him to show pride in his culture , they told him to make an effort to be successful in life- and not just on the field.
And that's the VOA Special English Education Report our programs are with transcripts and mp3 files at voaspecialenglish.com and you can find us on Twitter Facebook and You tube at VOA Learning English . I'm Steve Ember.

Nghe tiếng Anh bài 1
phiên bản 2/3
Đóng góp: thaongoctbt

This is the VOA Special English Education Report.
Thursday is the thanksgiving holiday in the United State . Americans gather with family and friends to share a meal . Some celebrate the holiday by telling what they are most thankful for.
The holiday season a group of student-athletes in Wood burn High School boys soccer team has reached the State soccer Championship .
Playoff for twenty-five straight seasons .But the Bulldogs had never won the State championship until this year . Their victory on Saturday also represents a win for their mostly his panic hometown.
Writer Steven Wilson spent a year recording the successes and problems of the team .He wrote a book called the boys from little Mexico: A season chasing the American Dream". It tells about a community struggling with issues such as in migration and cultural changes.
Migrant farm worker from Mexico started coming to Wood burn , Oregon about fifty years ago . Many of the workers stayed and made the town their home . So the town became known as " little Mexico "
Steven Wilson thinks the Wood burn boys soccer team's continued hard work and effort to win the State .
Championship is similar to their cultural experiences . Like many Mexican Americans the boys on the Wood burn team faced major problems . They include poverty a language barrier and in migration issues . Mr Wilson wondered if those challenges were preventing the team from reaching it's goal of winning a state championship so he decided to follow the team for an entire season .
He got to known the players coaches and supported one of the players he writes about in the book is Martin Maldonado Cortez .Martin says he and the other boys on the team knew that Wood burn had a bad image .
The town has a population of only twenty - two thousand people , but it faces many of the same problems found in large cities , these include gang violence and illegal drugs . He says when the team to play other schools the people did not act friendly toward them.
Martin says his coaches told him to show pride in his culture , they told him to make an effort to be successful in life- and not just on the field.
And that's the VOA Special English Education Report our programs are with transcripts and mp3 files at voaspecialenglish.co m and you can find us on Twitter Facebook and You tube at VOA Learning English . I'm Steve Ember.

Nghe tiếng Anh bài 1
phiên bản 3/3
Đóng góp: konheolion

Bản dịch đây mọi người ơi
Thứ năm là ngày lễ tạ ơn ở các nước Mỹ . Mỹ tập hợp với gia đình và bạn bè để chia sẻ một bữa ăn . Một số kỉ niệm ngày lễ bằng cách kể những gì họ biết ơn nhất cho .
Mùa lễ một nhóm các sinh viên - vận động viên trong Gỗ đốt High School đội bóng đá nam đã đạt đến bóng đá vô địch nhà nước .
Playoff trong hai mươi năm mùa thẳng .Nhưng các Bulldogs chưa bao giờ giành chức vô địch nhà nước cho đến năm nay . Chiến thắng của họ vào ngày thứ Bảy cũng đại diện cho một chiến thắng cho chủ yếu là thành phố quê hương của ông hoảng sợ của họ .
Writer Steven Wilson đã dành một năm ghi nhận những thành công và những vấn đề của đội .He đã viết một cuốn sách được gọi là các chàng trai từ nhỏ Mexico : . Một mùa đuổi giấc mơ Mỹ " Chuyện nói về một cộng đồng đấu tranh với các vấn đề như trong việc di chuyển và thay đổi văn hóa .
Người nông dân di cư từ Mexico bắt đầu đến với Gỗ đốt , Oregon khoảng năm mươi năm trước . Nhiều người trong số các công nhân ở lại và làm thị trấn nhà của họ . Vì vậy, vùng này bắt đầu được biết đến như là " ít Mexico "
Steven Wilson cho rằng gỗ đốt con trai tiếp tục công việc khó khăn của đội bóng đá và cố gắng để giành chiến thắng Nhà nước.
Championship là tương tự như kinh nghiệm văn hóa của họ . Giống như nhiều người Mỹ gốc Mexico các chàng trai trên Gỗ đốt đội phải đối mặt với vấn đề lớn. Họ gồm có đói nghèo là một rào cản ngôn ngữ và trong vấn đề di cư . Ông Wilson tự hỏi nếu những thách thức đã được ngăn chặn các nhóm từ đạt nó là mục tiêu của chiến thắng một chức vô địch nhà nước vì vậy anh quyết định đi theo nhóm cho một mùa giải .
Ông đã cho biết các cầu thủ huấn luyện viên và hỗ trợ một trong những cầu thủ ông viết về trong cuốn sách là Martin Maldonado Cortez .Martin nói rằng ông và các chàng trai khác trong nhóm biết rằng bỏng Gỗ đã có một hình ảnh xấu .
Thị trấn có dân số chỉ có 22.000 người, nhưng nó phải đối mặt với nhiều vấn đề cùng được tìm thấy ở các thành phố lớn , bao gồm các băng đảng bạo lực và ma túy bất hợp pháp . Ông nói rằng khi đội bóng để chơi các trường khác những người đã không hành động thân thiện đối với họ .
Martin cho biết huấn luyện viên của ông nói với ông để hiện niềm tự hào về văn hóa của mình , họ nói với ông để làm cho một nỗ lực để thành công trong đến tính mạng và không chỉ trên sân.
Và đó là Báo cáo Giáo dục Tiếng Anh VOA Special chương trình của chúng tôi với bảng điểm và các file mp3 tại voaspecialenglish.co m và bạn có thể tìm thấy chúng tôi trên Twitter Facebook và Bạn ống tại VOA Learning English . Tôi Steve Ember .

Video yêu thích của Nguyen Hoang Nam

Bình luận ()

Đăng bình luận trên Facebook

  • Xóa bình luận

Có Thể Bạn Muốn Nghe

Đăng nhập

128 kbps

320 kbps

Lossless

Zalo
Về phiên bản cũ Góp ý / Báo lỗi