Syaoran & Sakura

Aggregate Rating Schema 4.2/5 (85%) 840 votes
Thích 0

Thêm vào playlist

Bạn có thể tải trực tiếp bài hát này về thiết bị bằng cách dùng ứng dụng Zing Mp3 để quét mã QR này.

Syaoran & Sakura
Syaoran & Sakura
phiên bản 1/3
Đóng góp: nowsasa

Christmas days and Valentines,
Happy days when you were mine
Baby, Easter morning, summer nights,
How I miss you by my side
Many lonely nights I cried.
Wondering boy, why oh why?
Even though I can't deny our love, love you so

I'm divided in two. Please tell me what should I do?
A part of me says no no no no, and another runs to you
So divided in two. Please tell me what should I do?
'Cause you're driving me crazy, I'm so in love with you

Every evening, every hour,
every day where are you now?
Baby, every time I close my eyes,
see your face and then I cry
Now I feel I can't describe,
how I miss you here tonight
Though you make me feel like I'm alright, be by my side

I'm divided in two. Please tell me what should I do?
A part of me says no no no no, and another runs to you
So divided in two. Please tell me what should I do?
'Cause you're driving me crazy, I'm so in love with you

Um...I'm not here right now, so leave a message, bye
Baby, please pick up the phone, I know you're there.
Anyway, I just want to tell you that I'm sorry,
I love you, and I miss you

I'm divided in two. Please tell me what should I do?
A part of me says no no no no, and another runs to you
So divided in two. Please tell me what should I do?
'Cause you're driving me crazy, I'm so in love with you
Oh boy you're driving me crazy, I'm so in love with you

Syaoran & Sakura
phiên bản 2/3
Đóng góp: huyenchi_cute

Christmas days and Valentines,
Happy days when you were mine
Baby, Easter morning, summer nights,
How I miss you by my side
Many lonely nights I cried.
Wondering boy, why oh why?
Even though I can't deny our love, love you so

I'm divided in two. Please tell me what should I do?
A part of me says no no no no, and another runs to you
So divided in two. Please tell me what should I do?
'Cause you're driving me crazy, I'm so in love with you

Every evening, every hour,
every day where are you now?
Baby, every time I close my eyes,
see your face and then I cry
Now I feel I can't describe,
how I miss you here tonight
Though you make me feel like I'm alright, be by my side

I'm divided in two. Please tell me what should I do?
A part of me says no no no no, and another runs to you
So divided in two. Please tell me what should I do?
'Cause you're driving me crazy, I'm so in love with you

Um...I'm not here right now, so leave a message, bye
Baby, please pick up the phone, I know you're there.
Anyway, I just want to tell you that I'm sorry,
I love you, and I miss you

I'm divided in two. Please tell me what should I do?
A part of me says no no no no, and another runs to you
So divided in two. Please tell me what should I do?
'Cause you're driving me crazy, I'm so in love with you
Oh boy you're driving me crazy, I'm so in love with you

Syaoran & Sakura
phiên bản 3/3
Đóng góp: mitanhien

Syaoran & Sakura
lời dịch nè
Giáng sinh và ngày Valentine,
Chúc mừng ngày khi bạn là của tôi
Baby, sáng Phục Sinh, đêm mùa hè,
Làm thế nào tôi nhớ bạn bên cạnh tôi
Nhiều đêm cô đơn tôi đã khóc.
Cậu bé tự hỏi, tại sao oh lý do tại sao?
Mặc dù tôi không thể phủ nhận tình yêu của chúng tôi, yêu em

Tôi đang chia làm hai. Xin vui lòng cho tôi biết tôi nên làm gì?
Một phần trong tôi nói không không không không, và thời gian khác để bạn
Vì vậy, chia làm hai. Xin vui lòng cho tôi biết tôi nên làm gì?
Bởi vì bạn đang lái xe cho tôi điên, tôi là như vậy trong tình yêu với bạn

Mỗi buổi tối, mỗi giờ,
mỗi ngày ở đâu bây giờ?
Em bé, mỗi khi tôi nhắm mắt lại,
nhìn thấy khuôn mặt của bạn và sau đó tôi khóc
Bây giờ tôi cảm thấy tôi không thể diễn tả,
làm thế nào tôi bỏ lỡ bạn ở đây tối nay
Mặc dù bạn làm cho tôi cảm thấy như tôi không sao, được ở bên cạnh tôi

Tôi đang chia làm hai. Xin vui lòng cho tôi biết tôi nên làm gì?
Một phần trong tôi nói không không không không, và thời gian khác để bạn
Vì vậy, chia làm hai. Xin vui lòng cho tôi biết tôi nên làm gì?
Bởi vì bạn đang lái xe cho tôi điên, tôi là như vậy trong tình yêu với bạn

Um ... Tôi không ở đây ngay bây giờ, vì vậy để lại tin nhắn, tạm biệt
Baby, xin vui lòng nhấc điện thoại, tôi biết bạn đang có.
Dù sao, tôi chỉ muốn nói với bạn rằng tôi xin lỗi,
Anh yêu em, và em nhớ anh

Tôi đang chia làm hai. Xin vui lòng cho tôi biết tôi nên làm gì?
Một phần trong tôi nói không không không không, và thời gian khác để bạn
Vì vậy, chia làm hai. Xin vui lòng cho tôi biết tôi nên làm gì?
Bởi vì bạn đang lái xe cho tôi điên, tôi là như vậy trong tình yêu với bạn
Oh boy bạn đang lái xe cho tôi điên, tôi là như vậy trong tình yêu với bạn

Bình luận ()

Đăng bình luận trên Facebook

  • Xóa bình luận

Đăng nhập

128 kbps

320 kbps

Lossless

Zalo
Về phiên bản cũ Góp ý / Báo lỗi