What Does The Fox Say

Thể loại:
Aggregate Rating Schema 4.2/5 (85%) 840 votes
Thích 0

Thêm vào playlist

Bạn có thể tải trực tiếp bài hát này về thiết bị bằng cách dùng ứng dụng Zing Mp3 để quét mã QR này.

What Does The Fox Say
What Does The Fox Say
phiên bản 1/3
Đóng góp: phamsava

Dog goes woof
Cat goes meow
Bird goes tweet
and mouse goes squeek

Cow goes moo
Frog goes croak
and the elephant goes toot

Ducks say quack
and fish go blub
and the seal goes ow ow ow ow ow

But theres one sound
That no one knows
What does the fox say?

Ring-ding-ding-ding-dingeringeding!
Gering-ding-ding-ding-dingeringeding!
Gering-ding-ding-ding-dingeringeding!
What the fox say?

Wa-pa-pa-pa-pa-pa-pow!
Wa-pa-pa-pa-pa-pa-pow!
Wa-pa-pa-pa-pa-pa-pow!
What the fox say?

Hatee-hatee-hatee-ho!
Hatee-hatee-hatee-ho!
Hatee-hatee-hatee-ho!
What the fox say?

Joff-tchoff-tchoffo-tchoffo-tchoff!
Tchoff-tchoff-tchoffo-tchoffo-tchoff!
Joff-tchoff-tchoffo-tchoffo-tchoff!
What the fox say?

Big blue eyes
Pointy nose
Chasing mice
and digging holes

Tiny paws
Up the hill
Suddenly youre standing still

Your fur is red
So beautiful
Like an angel in disguise

But if you meet
a friendly horse
Will you communicate by
mo-o-o-o-orse?
mo-o-o-o-orse?
mo-o-o-o-orse?

How will you speak to that
ho-o-o-o-orse?
ho-o-o-o-orse?
ho-o-o-o-orse?
What does the fox say?

Jacha-chacha-chacha-chow!
Chacha-chacha-chacha-chow!
Chacha-chacha-chacha-chow!
What the fox say?

Fraka-kaka-kaka-kaka-kow!
Fraka-kaka-kaka-kaka-kow!
Fraka-kaka-kaka-kaka-kow!
What the fox say?

A-hee-ahee ha-hee!
A-hee-ahee ha-hee!
A-hee-ahee ha-hee!
What the fox say?

A-oo-oo-oo-ooo!
Woo-oo-oo-ooo!
What does the fox say?

The secret of the fox
Ancient mystery
Somewhere deep in the woods
I know youre hiding
What is your sound?
Will we ever know?
Will always be a mystery
What do you say?

Youre my guardian angel
Hiding in the woods
What is your sound?

(Fox Sings)
Wa-wa-way-do Wub-wid-bid-dum-way-do Wa-wa-way-do

Will we ever know?

(Fox Sings)
Bay-budabud-dum-bam

I want to

(Fox sings)
Mama-dum-day-do

I want to
I want to know!

(Fox sings)
Abay-ba-da bum-bum bay-do

What Does The Fox Say
phiên bản 2/3
Đóng góp: gilrboy1300

Dog goes woof
Cat goes meow
Bird goes tweet
and mouse goes squeek

Cow goes moo
Frog goes croak
and the elephant goes toot

Ducks say quack
and fish go blub
and the seal goes ow ow ow ow ow

But theres one sound
That no one knows
What does the fox say?

Ring-ding-di ng-ding-dingeringedi ng!
Gering-ding-din g-ding-dingeringedin g!
Gering-ding-ding -ding-dingeringeding !
What the fox say?

Wa-pa-pa-pa- pa-pa-pow!
Wa-pa-pa -pa-pa-pa-pow!
Wa-p a-pa-pa-pa-pa-pow!
What the fox say?

Hatee-hatee- hatee-ho!
Hatee-hat ee-hatee-ho!
Hatee- hatee-hatee-ho!
Wha t the fox say?

Joff-tchoff- tchoffo-tchoffo-tcho ff!
Tchoff-tchoff-t choffo-tchoffo-tchof f!
Joff-tchoff-tcho ffo-tchoffo-tchoff!

What the fox say?

Big blue eyes
Pointy nose
Chasing mice
and digging holes

Tiny paws
Up the hill
Suddenly youre standing still

Your fur is red
So beautiful
Like an angel in disguise

But if you meet
a friendly horse
Will you communicate by
mo-o-o-o-orse?
mo-o-o-o-orse?
mo-o -o-o-orse?

How will you speak to that
ho-o-o-o-orse?
ho-o-o-o-orse?
ho -o-o-o-orse?
What does the fox say?

Jacha-chacha -chacha-chow!
Chach a-chacha-chacha-chow !
Chacha-chacha-cha cha-chow!
What the fox say?

Fraka-kaka-k aka-kaka-kow!
Fraka -kaka-kaka-kaka-kow!
Fraka-kaka-kaka-ka ka-kow!
What the fox say?

A-hee-ahee ha-hee!
A-hee-ahee ha-hee!
A-hee-ahee ha-hee!
What the fox say?

A-oo-oo-oo-o oo!
Woo-oo-oo-ooo!

What does the fox say?

The secret of the fox
Ancient mystery
Somewhere deep in the woods
I know youre hiding
What is your sound?
Will we ever know?
Will always be a mystery
What do you say?

Youre my guardian angel
Hiding in the woods
What is your sound?

(Fox Sings)
Wa-wa-way-do Wub-wid-bid-dum-way- do Wa-wa-way-do

Will we ever know?

(Fox Sings)
Bay-budabud- dum-bam

I want to

(Fox sings)
Mama-dum-day -do

I want to
I want to know!

(Fox sings)
Abay-ba-da bum-bum bay-do

What Does The Fox Say
phiên bản 3/3
Đóng góp: bin2011vl

Con chó đi gâu
Mèo đi meo meo
Chim đi tweet
và chuột đi squeek

Bò đi moo
Ếch đi croak
và con voi đi toot

Vịt nói quack
và cá đi blub
và con dấu đi ow ow ow ow ow

Nhưng theres một âm thanh
Mà không ai biết
Không con cáo nói gì?

Ring-ding-di ng-ding-dingeringedi ng!
Gering-ding-din g-ding-dingeringedin g!
Gering-ding-ding-ding-dingeringeding!
Những gì con cáo nói?

Wa-pa-pa-pa-pa-pa-pow!
Wa-pa-pa-pa-pa-pa-pow!
Wa-p một-pa-pa-pa-pa-pow!
Những gì con cáo nói?

Hatee-hatee-hatee-ho!
Hatee-hat-ee hatee-ho!
Hatee-hatee-hatee-ho!
Wha t con cáo nói?

Joff-tchoff-tchoffo-tchoffo-TCHO ff!
Tchoff-tchoff-t-choffo tchoffo-tchof f!
Joff-tchoff-TCHO FFO-tchoffo-tchoff!

Những gì con cáo nói?

Đôi mắt xanh lớn
Mũi nhọn
Đuổi chuột
và đào hố

Bàn chân nhỏ bé
Lên đồi
Đột nhiên đứng bạn đang vẫn còn

Lông của bạn là màu đỏ
Vì vậy, xinh đẹp
Như một thiên thần trong ngụy trang

Nhưng nếu bạn đáp ứng
một con ngựa thân thiện
Bạn sẽ giao tiếp bằng
mo-o-o-o-orse?
mo-o-o-o-orse?
mo-o-o-o-orse?

Làm thế nào bạn sẽ nói chuyện với
ho-o-o-o-orse?
ho-o-o-o-orse?
ho-o-o-o-orse?
Không con cáo nói gì?

Jacha-chacha-chacha-chow!
Chach một-chacha-chacha-chow!
Chacha-chacha-cha cha-chow!
Những gì con cáo nói?

Fraka-kaka-k aka-kaka-kow!
Fraka-kaka-kaka-kaka-kow!
Fraka-kaka-kaka-ka ka-kow!
Những gì con cáo nói?

A-hee-ahee ha-hee!
A-hee-ahee ha-hee!
A-hee-ahee ha-hee!
Những gì con cáo nói?

A-oo-oo-oo-o oo!
Woo-oo-oo-ooo!

Không con cáo nói gì?

Bí mật của con cáo
Bí ẩn cổ xưa
Một nơi nào đó sâu trong rừng
Tôi biết bạn đang ẩn
Âm thanh của bạn là gì?
Chúng tôi sẽ không bao giờ biết?
Sẽ luôn là một bí ẩn
Những gì bạn nói?

Bạn đang thiên thần hộ mệnh của tôi
Ẩn trong rừng
Âm thanh của bạn là gì?

(Fox Sings)
Wa-wa-cách-làm Wub-wid-thầu dum chiều phải làm Wa-wa-cách-làm

Chúng tôi sẽ không bao giờ biết?

(Fox Sings)
Bay-budabud-dum-bam

Tôi muốn

(Fox hát)
Mama-dum-ngày-do

Tôi muốn
Tôi muốn biết!

(Fox hát)
Abay-ba-da-bum bum bay phải làm

Bình luận ()

Đăng bình luận trên Facebook

  • Xóa bình luận

Đăng nhập

128 kbps

320 kbps

Lossless

Zalo
Về phiên bản cũ Góp ý / Báo lỗi