Word Cup 2010

Thể loại:
Aggregate Rating Schema 4.2/5 (85%) 840 votes
Thích 0

Thêm vào playlist

Bạn có thể tải trực tiếp bài hát này về thiết bị bằng cách dùng ứng dụng Zing Mp3 để quét mã QR này.

Word Cup 2010
Word Cup 2010
phiên bản 1/3
Đóng góp: rvnthao

Give me freedom, give me fire
Give me reasons, take me higher
See the champions take the field now
You define us, make us feel proud
In the streets are exaliftin’
Every loser inhibition
Celebrati on is around us
Every nation, all around us

Singing forever young!
Singing songs underneath that sun
Let’s rejoice in the beautiful game
And together at the end of the day

We all say
When I get older, I will be stronger
They’ll call me freedom
Just like a waving flag
And then it goes back
(and then it goes back)
And then it goes back
(and then it goes back)

When I get older, I will be stronger
They’ll call me freedom
Just like a waving flag
And then it goes back
(and then it goes back)
And then it goes back
(and then it goes back)

Ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho
Ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho

Give you freedom, give you fire
Give you reasons, take you higher
See the champions, take the field now
You define us, make us feel proud
In the street are exaliftin’
Every loser inhibition
Celebrati on is around us
Every nation all around us

Singing forever young
Singing songs underneath that sun!
Let’s rejoice in the beautiful game
And together at the end of the day


We all say:

When I get older, I will be stronger
They’ll call me freedom
Just like a waving flag
And then it goes back
(and then it goes back)
And then it goes back
(and then it goes back)

When I get older, I will be stronger
They’ll call me freedom
Just like a waving flag
And then it goes back
(and then it goes back)
And then it goes back
(and then it goes back)

Ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho
Ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho

We all say:

When I get older, I will be stronger
They’ll call me freedom
Just like a waving flag
And then it goes back
(and then it goes back)
And then it goes back
(and then it goes back)

When I get older, I will be stronger
They’ll call me freedom
Just like a waving flag
And then it goes back
(and then it goes back)
And then it goes back
(and then it goes back)

Ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho
Ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho

And everybody will be singing it!

Ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho
Ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho

And we all will be singing it!

Ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho
Ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho

Word Cup 2010
phiên bản 2/3
Đóng góp: ausau121

Cho tôi tự do , cho tôi lửa
Cho tôi lý do , đưa tôi cao hơn
Thấy các nhà vô địch đi trên cánh đồng tại
Bạn định nghĩa chúng ta, làm cho chúng ta cảm thấy tự hào
Trong các đường phố được exaliftin '
Mỗi ức chế thua
Celebrati trên là xung quanh chúng ta
Mỗi quốc gia , tất cả xung quanh chúng ta

Hát mãi mãi trẻ !
Hát những bài hát dưới ánh nắng mặt trời mà
Chúng ta hãy vui mừng trong các trò chơi đẹp
Và cùng nhau vào cuối ngày

Tất cả chúng ta nói
Khi tôi lớn lên, tôi sẽ mạnh mẽ hơn
Họ sẽ gọi cho tôi tự do
Cũng giống như một lá cờ vẫy
Và sau đó nó đi lại
( và sau đó nó đi lại )
Và sau đó nó đi lại
( và sau đó nó đi lại )

Khi tôi lớn lên, tôi sẽ mạnh mẽ hơn
Họ sẽ gọi cho tôi tự do
Cũng giống như một lá cờ vẫy
Và sau đó nó đi lại
( và sau đó nó đi lại )
Và sau đó nó đi lại
( và sau đó nó đi lại )

Ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho
Ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho

Cung cấp cho bạn sự tự do , cung cấp cho bạn lửa
Cung cấp cho bạn lý do , đưa bạn cao hơn
Thấy các nhà vô địch , đi trên cánh đồng tại
Bạn định nghĩa chúng ta, làm cho chúng ta cảm thấy tự hào
Trên đường phố được exaliftin '
Mỗi ức chế thua
Celebrati trên là xung quanh chúng ta
Mỗi quốc gia xung quanh chúng ta

Hát mãi mãi trẻ
Hát những bài hát dưới ánh nắng mặt trời mà !
Chúng ta hãy vui mừng trong các trò chơi đẹp
Và cùng nhau vào cuối ngày


Tất cả chúng ta nói :

Khi tôi lớn lên, tôi sẽ mạnh mẽ hơn
Họ sẽ gọi cho tôi tự do
Cũng giống như một lá cờ vẫy
Và sau đó nó đi lại
( và sau đó nó đi lại )
Và sau đó nó đi lại
( và sau đó nó đi lại )

Khi tôi lớn lên, tôi sẽ mạnh mẽ hơn
Họ sẽ gọi cho tôi tự do
Cũng giống như một lá cờ vẫy
Và sau đó nó đi lại
( và sau đó nó đi lại )
Và sau đó nó đi lại
( và sau đó nó đi lại )

Ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho
Ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho

Tất cả chúng ta nói :

Khi tôi lớn lên, tôi sẽ mạnh mẽ hơn
Họ sẽ gọi cho tôi tự do
Cũng giống như một lá cờ vẫy
Và sau đó nó đi lại
( và sau đó nó đi lại )
Và sau đó nó đi lại
( và sau đó nó đi lại )

Khi tôi lớn lên, tôi sẽ mạnh mẽ hơn
Họ sẽ gọi cho tôi tự do
Cũng giống như một lá cờ vẫy
Và sau đó nó đi lại
( và sau đó nó đi lại )
Và sau đó nó đi lại
( và sau đó nó đi lại )

Ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho
Ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho

Và tất cả mọi người sẽ hát nó!

Ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho
Ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho

Và tất cả chúng tôi sẽ hát nó!

Ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho
Ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho

Word Cup 2010
phiên bản 3/3
Đóng góp: hoangboystinhdn2000

Give me freedom, give me fire
Give me reasons, take me higher
See the champions take the field now
You define us, make us feel proud
In the streets are exaliftin’
Every loser inhibition
Celebrati on is around us
Every nation, all around us

Singing forever young!
Singing songs underneath that sun
Let’s rejoice in the beautiful game
And together at the end of the day

We all say
When I get older, I will be stronger
They’ll call me freedom
Just like a waving flag
And then it goes back
(and then it goes back)
And then it goes back
(and then it goes back)

When I get older, I will be stronger
They’ll call me freedom
Just like a waving flag
And then it goes back
(and then it goes back)
And then it goes back
(and then it goes back)

Ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho
Ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho

Give you freedom, give you fire
Give you reasons, take you higher
See the champions, take the field now
You define us, make us feel proud
In the street are exaliftin’
Every loser inhibition
Celebrati on is around us
Every nation all around us

Singing forever young
Singing songs underneath that sun!
Let’s rejoice in the beautiful game
And together at the end of the day


We all say:

When I get older, I will be stronger
They’ll call me freedom
Just like a waving flag
And then it goes back
(and then it goes back)
And then it goes back
(and then it goes back)

When I get older, I will be stronger
They’ll call me freedom
Just like a waving flag
And then it goes back
(and then it goes back)
And then it goes back
(and then it goes back)

Ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho
Ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho

We all say:

When I get older, I will be stronger
They’ll call me freedom
Just like a waving flag
And then it goes back
(and then it goes back)
And then it goes back
(and then it goes back)

When I get older, I will be stronger
They’ll call me freedom
Just like a waving flag
And then it goes back
(and then it goes back)
And then it goes back
(and then it goes back)

Ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho
Ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho

And everybody will be singing it!

Ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho
Ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho

And we all will be singing it!

Ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho
Ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho.

Bình luận ()

Đăng bình luận trên Facebook

  • Xóa bình luận

Đăng nhập

128 kbps

320 kbps

Lossless

Zalo
Về phiên bản cũ Góp ý / Báo lỗi