chú đại bi phạn ngữ

Thể loại:
Aggregate Rating Schema 4.2/5 (85%) 840 votes
Thích 0

Thêm vào playlist

Bạn có thể tải trực tiếp bài hát này về thiết bị bằng cách dùng ứng dụng Zing Mp3 để quét mã QR này.

chú đại bi phạn ngữ
chú đại bi phạn ngữ
phiên bản 1/1
Đóng góp: tquentoi78

Nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát (3 lần)

MA HA KA RU NA ĐÀ RA NI :


01-Nam mô rát na tra da da

02-Nam mô A ri da

03-A va lô ki tếch sa va ra da

04-Bô đi sát toa da

05-Ma ha sát toa da

06-Ma ha ca ru ni ca da

07-Om !

08-Sa va la va ti

09-Su đa na ta si da

10-Na ma cờ rít toa ni măn A ri da

11-A va lô ki tếch sa va ra

lăn ta bờ ha

12-Nam mô ni la căn tha

13-Sờ ri ma ha ba ta sa mi

14-Sạt vát va ta su băn

15-A si dum

16-Sạt va sát toa,

nam mô ba sát toa,

nam mô ba ga

17-Ma ba tê tu

18-Tát da tha

19-Om ! A va lô ka

20-Lô ka tê

21-Ka la ti

22-I si ri

23-Ma ha bô đi sát toa

24-Sa bô sa bô

25-Ma ra ma ra

26-Ma si ma si ri đa du

27-Gu ru gu ru ga ma inh

28-Đu ru đu ru ba si da ti

29-Ma ha ba si da ti

30-Đa ra đa ra

31-Đi ri ni

32-Soa ra da

33-Gia la gia la

34-Ma ha ba ma ra

35-Mu đi li

36-Ê hy ê hy

37-Si na si na

38-A la sinh ba la sa ri

39-Ba sa bát ninh

40-Ba ra sa da

41-Hu lu hu lu bờ ra

42-Hu lu hu lu sờ ri

43-Sa ra sa ra

44-Si ri si ri

45-Su ru su ru

46-Bút đa da bút đa da

47-Bô đa da bô đa da

48-Mết tri dê

49-Ni la căn ta

50-Tri sa ra na

51-Ba da ma nê

52-Soa ha

53-Si ta da

54-Soa ha

55-Ma ha si ta da

56-Soa ha

57-Si ta da dê

58-Soa ra da

59-Soa ha

60-Ni la căn thi

61-Soa ha

62-Bờ ra ni la

63-Soa ha

64-Sờ ri sim ha múc kha da

65-Soa ha

66-Sạt va ma ha sát ta da

67-Soa ha

68-Chắc cờ ra át ta da

69-Soa ha

70-Bát ma kết sa da

71-Soa ha

72-Ni la căn tê băn ta la da

73-Soa ha

74-Mô phô li săn ca ra da

75-Soa ha

76-Nam mô rát na tra da da

77-Nam mô A ri da

78-A va lô ki tếch sa va ra da

79-Soa ha

80-Om ! si đi dăn tu

81-Măn tra

82-Pa ta da

83-Soa ha

84-Bộ lâm.

Bình luận ()

Đăng bình luận trên Facebook

  • Xóa bình luận

Đăng nhập

128 kbps

320 kbps

Lossless

Zalo
Về phiên bản cũ Góp ý / Báo lỗi