nhạc phim thiên kiếm và quần hiệp

Thể loại:
Aggregate Rating Schema 4.2/5 (85%) 840 votes
Thích 0

Thêm vào playlist

Bạn có thể tải trực tiếp bài hát này về thiết bị bằng cách dùng ứng dụng Zing Mp3 để quét mã QR này.

nhạc phim thiên kiếm và quần hiệp
nhạc phim thiên kiếm và quần hiệp
phiên bản 1/3
Đóng góp: thuychaunhi

Chủ đề khúc
ca sĩ : Thiệu Phong

天不要这样对我
何必用情将我折磨
我是被打落凡间的雨
在你的眼中交错
天不要这样怜我
像是我前世患了错
都是我自己惹的祸
何必在雨中燃起爱火
给我的又拿走
抓不住你的手
千条路万般的开头
你在哪一个路口等我
爱我的没有结果
我爱的还在等候
寂寞中看见了你我
又拥抱在天涯尽头
天不要这样对我
何必用情将我折磨
我是被打落凡间的雨
在你的眼中交错
天不要这样怜我
像是我前世患了错
都是我自己惹的祸
何必在雨中燃起爱火
给我的又拿走
抓不住你的手
千条路万般的开头
你在哪一个路口等我
爱我的没有结果
我爱的还在等候
寂寞中看见了你我
又拥抱在天涯尽头
爱我的没有结果
我爱的还在等候
寂寞中看见了你我
又拥抱在天涯尽头

nhạc phim thiên kiếm và quần hiệp
phiên bản 2/3
Đóng góp: thuychaunhi

thể hiện ca khúc : Thiệu Phong

天不要这样对我
何必用情将我折磨
我是被打落凡间的雨
在你的眼中交错
天不要这样怜我
像是我前世患了错
都是我自己惹的祸
何必在雨中燃起爱火
给我的又拿走
抓不住你的手
千条路万般的开头
你在哪一个路口等我
爱我的没有结果
我爱的还在等候
寂寞中看见了你我
又拥抱在天涯尽头
天不要这样对我
何必用情将我折磨
我是被打落凡间的雨
在你的眼中交错
天不要这样怜我
像是我前世患了错
都是我自己惹的祸
何必在雨中燃起爱火
给我的又拿走
抓不住你的手
千条路万般的开头
你在哪一个路口等我
爱我的没有结果
我爱的还在等候
寂寞中看见了你我
又拥抱在天涯尽头
爱我的没有结果
我爱的还在等候
寂寞中看见了你我
又拥抱在天涯尽头

nhạc phim thiên kiếm và quần hiệp
phiên bản 3/3
Đóng góp: m.smile99

天不要这样对我
何必用情将我折磨
我是被打落凡间的雨
在你的眼中交错
天不要这样怜我
像是我前世患了错
都是我自己惹的祸
何必在雨中燃起爱火
给我的又拿走
抓不住你的手
千条路万般的开头
你在哪一个路口等我
爱我的没有结果
我爱的还在等候
寂寞中看见了你我
又拥抱在天涯尽头
天不要这样对我
何必用情将我折磨
我是被打落凡间的雨
在你的眼中交错
天不要这样怜我
像是我前世患了错
都是我自己惹的祸
何必在雨中燃起爱火
给我的又拿走
抓不住你的手
千条路万般的开头
你在哪一个路口等我
爱我的没有结果
我爱的还在等候
寂寞中看见了你我
又拥抱在天涯尽头
爱我的没有结果
我爱的还在等候
寂寞中看见了你我
又拥抱在天涯尽头
Tiān bùyào zhèyàng duì wǒ
hébì yòng qíng jiāng wǒ zhémó
wǒ shì bèi dǎ luò fán jiān de yǔ
zài nǐ de yǎnzhōng jiāocuò
tiān bùyào zhèyàng lián wǒ
xiàng shì wǒ qiánshì huànle cuò
dōu shì wǒ zìjǐ rě de huò
hébì zài yǔzhōng rán qǐ ài huǒ
gěi wǒ de yòu ná zǒu
zhuā bù zhù nǐ de shǒu
qiān tiáo lù wànbān de kāitóu
nǐ zài nǎ yīgè lùkǒu děng wǒ
ài wǒ de méiyǒu jiéguǒ
wǒ ài de hái zài děnghòu
jìmò zhòng kànjiànle nǐ wǒ
yòu yǒngbào zài tiānyá jìntóu
tiān bùyào zhèyàng duì wǒ
hébì yòng qíng jiāng wǒ zhémó
wǒ shì bèi dǎ luò fán jiān de yǔ
zài nǐ de yǎnzhōng jiāocuò
tiān bùyào zhèyàng lián wǒ
xiàng shì wǒ qiánshì huànle cuò
dōu shì wǒ zìjǐ rě de huò
hébì zài yǔzhōng rán qǐ ài huǒ
gěi wǒ de yòu ná zǒu
zhuā bù zhù nǐ de shǒu
qiān tiáo lù wànbān de kāitóu
nǐ zài nǎ yīgè lùkǒu děng wǒ
ài wǒ de méiyǒu jiéguǒ
wǒ ài de hái zài děnghòu
jìmò zhòng kànjiànle nǐ wǒ
yòu yǒngbào zài tiānyá jìntóu
ài wǒ de méiyǒu jiéguǒ
wǒ ài de hái zài děnghòu
jìmò zhòng kànjiànle nǐ wǒ
yòu yǒngbào zài tiānyá jìntóu

Bình luận ()

Đăng bình luận trên Facebook

  • Xóa bình luận

Đăng nhập

128 kbps

320 kbps

Lossless

Zalo
Về phiên bản cũ Góp ý / Báo lỗi