BXH ZING

Bảng xếp hạng album Việt Nam

Real-time Weekly
Tuần 9: 23/02/2015 - 01/03/2015
8

-1

Peak: 1

Giải Mã - Vũ Cát Tường
14

3

Peak: 2

Anh Không Sao Đâu - Chi Dân
15

0

Peak: 2

Hương Đêm Bay Xa - Hari Won

Z = 40%WP + 15%WL + 5%WC + 40%WS

Z :   Điểm xếp hạng Z-Chart

WP : Điểm trọng số "Nghe"

WL : Điểm trọng số "Thích"

WC : Điểm trọng số "Bình luận"

WS : Điểm trọng số "Chia sẻ"

Xem thêm tiêu chí BXH

Zing Mp3 Beta