BXH ZING

Bảng xếp hạng album Việt Nam

Real-time Weekly
Tuần 4: 19/01/2015 - 25/01/2015
3

2

Peak: 3

Giải Mã - Vũ Cát Tường
4

4

Peak: 4

Ngày Buồn - Sky Nguyễn
5

-1

Peak: 4

Rồng Gỗ - Hamlet Trương
7

-5

Peak: 2

Anh Không Sao Đâu - Chi Dân
13

-1

Peak: 2

Hương Đêm Bay Xa - Hari Won
16

0

Peak: 4

Tìm Em - Hồ Quang Hiếu

Z = 40%WP + 15%WL + 5%WC + 40%WS

Z :   Điểm xếp hạng Z-Chart

WP : Điểm trọng số "Nghe"

WL : Điểm trọng số "Thích"

WC : Điểm trọng số "Bình luận"

WS : Điểm trọng số "Chia sẻ"

Xem thêm tiêu chí BXH

Zing Mp3 Beta