BXH ZING

Bảng xếp hạng bài hát Việt Nam

Real-time Weekly
Tuần 47: 17/11/2014 - 23/11/2014
2

8

Peak: 10

Giữ Em Đi - Thùy Chi
7

-1

Peak: 4

Bad Boy - Đông Nhi
14

new

Có Khi - Hoài Lâm
17

-2

Peak: 14

Day Dứt Nỗi Đau - Mr. Siro
23

-2

Peak: 21

Xấu Trai - Chi Dân
26

-2

Peak: 3

Gọi Mưa - Trung Quân Idol
27

-5

Peak: 18

1 Năm Sau - Đại Nhân
30

10

Peak: 2

Người Nào Đó - JustaTee
31

2

Peak: 12

Dành Cho Em - Hoàng Tôn
35

-4

Peak: 6

Yêu Xa - Vũ Cát Tường
37

new

I Love You - OnlyC
39

-22

Peak: 17

Anh Ở Đâu - Minh Hằng
Dự đoán BXH Bài hát Việt Nam

Z = 40%WP + 15%WL + 5%WC + 40%WS

Z :   Điểm xếp hạng Z-Chart

WP : Điểm trọng số "Nghe"

WL : Điểm trọng số "Thích"

WC : Điểm trọng số "Bình luận"

WS : Điểm trọng số "Chia sẻ"

Xem thêm tiêu chí BXH