BXH ZING

Bảng xếp hạng video Việt Nam

Real-time Weekly
Tuần 8: 16/02/2015 - 22/02/2015
1

0

Peak: 1

Làm Cha - Hoài Lâm
11

-5

Peak: 1

Hương Đêm Bay Xa - Hari Won
12

-7

Peak: 5

Làm Đẹp - Vĩnh Thuyên Kim
18

-8

Peak: 2

Anh Ở Đâu - Khởi My

Z = 40%WP + 15%WL + 5%WC + 40%WS

Z :   Điểm xếp hạng Z-Chart

WP : Điểm trọng số "Nghe"

WL : Điểm trọng số "Thích"

WC : Điểm trọng số "Bình luận"

WS : Điểm trọng số "Chia sẻ"

Xem thêm tiêu chí BXH

Zing Mp3 Beta