BXH ZING

Bảng xếp hạng video Việt Nam

Real-time Weekly
Tuần 50: 08/12/2014 - 14/12/2014
8

-6

Peak: 1

Không Ổn - Karik
11

3

Peak: 1

Bad Boy - Đông Nhi
14

-1

Peak: 11

Mambo Italiano - Hồ Quang Hiếu
16

2

Peak: 4

1 Năm Sau - Đại Nhân
19

-3

Peak: 16

Anh Đến Rồi Đi - Tinna Tình

Z = 40%WP + 15%WL + 5%WC + 40%WS

Z :   Điểm xếp hạng Z-Chart

WP : Điểm trọng số "Nghe"

WL : Điểm trọng số "Thích"

WC : Điểm trọng số "Bình luận"

WS : Điểm trọng số "Chia sẻ"

Xem thêm tiêu chí BXH

Zing Mp3 Beta