Nhạc Hot Âu Mỹ

Nhạc Hot US-UK Tháng 10/2014

Lượt nghe: 978.528

Số bài hát: 52

Nghe toàn bộ
6 Fall Out Boy

Immortals

Trình bày: Fall Out Boy

7 Meghan Trainor

Title

Trình bày: Meghan Trainor

11 Jessie J

Personal

Trình bày: Jessie J

12 Nicole Scherzinger

Run

Trình bày: Nicole Scherzinger

13 Mikky Ekko

Smile

Trình bày: Mikky Ekko

15 Fall Out Boy

Centuries

Trình bày: Fall Out Boy

17 Lecrae

Outsiders

Trình bày: Lecrae

20 Celia Pavey

Bodies

Trình bày: Celia Pavey

21 SoShy

I Think We Landed

Trình bày: SoShy

24 Alicia Keys

We Are Here

Trình bày: Alicia Keys

25 Tove Lo

Timebomb

Trình bày: Tove Lo

26 Nick Jonas

Jealous

Trình bày: Nick Jonas

27 Jon Allen

Night & Day

Trình bày: Jon Allen

29 Banks

Alibi

Trình bày: Banks

33 The Script

Superheroes

Trình bày: The Script

38 Ella Henderson

Glow

Trình bày: Ella Henderson

40 Dev

Who Needs A Heart

Trình bày: Dev

43 Lights

Up We Go

Trình bày: Lights

45 Kendrick Lamar

i

Trình bày: Kendrick Lamar

47 Inna

Devil's Paradise

Trình bày: Inna

48 You+Me

You And Me

Trình bày: You+Me

51 Anthem Lights

Run Away

Trình bày: Anthem Lights