Nhạc Hot Việt

Nhạc Hot Việt Tháng 07/2014

Lượt nghe: 3.057.449

Số bài hát: 42

Nghe toàn bộ
14 Đào Bá Lộc

Dối

Trình bày: Đào Bá Lộc

30 Tố Như

Crazy Girl

Trình bày: Tố Như

40 Tùy Phong

Mưa Bay

Trình bày: Tùy Phong

41 Hồ Kim

Sống Thử

Trình bày: Hồ Kim