Nhạc Hot Hàn

Nhạc Hot Kpop Tháng 1/2015

Lượt nghe: 338.281

Số bài hát: 20

Nghe toàn bộ
2 Dia

Paradise

Trình bày: Dia

3 Nell

Green Nocturne

Trình bày: Nell

4 Melody Day

Anxious

Trình bày: Melody Day

6 NC.A

Hoo Hoo Hoo

Trình bày: NC.A

8 K.will

The Only Person

Trình bày: K.will

9 Eric Nam

Melt My Heart

Trình bày: Eric Nam

10 Soyou (Sistar)

Diamond

Trình bày: Soyou (Sistar)

11 Infinite

Together

Trình bày: Infinite

12 Park Soo-Jin

Fallin'

Trình bày: Park Soo-Jin

14 Jang Na Ra

All Day

Trình bày: Jang Na Ra

17 Hwayobi

Face To Face

Trình bày: Hwayobi

18 Kim Greem

My Angel

Trình bày: Kim Greem

19 Bada

Precious

Trình bày: Bada