Nhạc Hot Hàn

Nhạc Hot K-Pop Tháng 11/2014

Lượt nghe: 312.048

Số bài hát: 50

Nghe toàn bộ
1 Epik High

Spoiler

Trình bày: Epik High

2 BEAST

12:30'

Trình bày: BEAST

9 ZHOUMI

Rewind

Trình bày: ZHOUMI

10 2AM

Over The Destiny

Trình bày: 2AM

11 Hong Jin Young

Cheer Up

Trình bày: Hong Jin Young

12 TEEN TOP

I’m Sorry

Trình bày: TEEN TOP

13 Gavy N.J

I Wish

Trình bày: Gavy N.J

14 Group S

Without You

Trình bày: Group S

19 D.O

Crying Out

Trình bày: D.O

21 Super Junior

Evanesce

Trình bày: Super Junior

22 Group S

One Last Memory

Trình bày: Group S

24 AOA

Like A Cat

Trình bày: AOA

25 Raina

You End, And Me

Trình bày: Raina

26 G.O.D

Wind

Trình bày: G.O.D

27 Girl's Day

I Miss You

Trình bày: Girl's Day

28 Kim Tae Woo

Only You

Trình bày: Kim Tae Woo

31 Uniq

Falling In Love

Trình bày: Uniq

33 Na Yoon Kwon

If Only

Trình bày: Na Yoon Kwon

36 Jung Dong Ha

If I...

Trình bày: Jung Dong Ha

37 Roy Kim

Home

Trình bày: Roy Kim

41 Spica

Ghost

Trình bày: Spica

42 Strawberry Milk

OK

Trình bày: Strawberry Milk

43 VIXX

Error

Trình bày: VIXX

45 Huh Gak

Day N Night

Trình bày: Huh Gak

46 Younha

Wasted

Trình bày: Younha

48 Son Ga In

I Believe

Trình bày: Son Ga In

49 Boyfriend

Witch

Trình bày: Boyfriend

50 Almeng

Phone In Love

Trình bày: Almeng