Nhạc Hot Hàn

Nhạc Hot K-Pop Tháng 08/2014

Lượt nghe: 310.267

Số bài hát: 24

Nghe toàn bộ
1 Infinite

Back

Trình bày: Infinite

2 Girl's Day

Darling

Trình bày: Girl's Day

3 B1A4

Solo Day

Trình bày: B1A4

4 SISTAR

Touch My Body

Trình bày: SISTAR

5 REX.D

Ordinary Love

Trình bày: REX.D

8 JYJ

Back Seat

Trình bày: JYJ

9 Beige

Be Opposite

Trình bày: Beige

10 Chen (Exo)

Best Luck

Trình bày: Chen (Exo)

12 Block B

Hold Me Now

Trình bày: Block B

14 Jiyeon

Kiss And Cry

Trình bày: Jiyeon

18 HOMME

It Girl

Trình bày: HOMME

19 Park Ji Yoon

Yoo Hoo

Trình bày: Park Ji Yoon

20 Block B

Her

Trình bày: Block B

21 J-Min

Shine

Trình bày: J-Min

22 Bro

My Confession

Trình bày: Bro

23 Delight

Hate You!

Trình bày: Delight

24 Hyuna

Red

Trình bày: Hyuna