Nhạc Hot Việt

Nhạc Hot Việt Tháng 12/2014 - Various Artists

Nhạc Hot Việt Tháng 12/2014 - Various Artists

Lượt nghe: 6.535.958

Số bài hát:

Album tập hợp những ca khúc nhạc Việt Nam của các nghệ sỹ hot hiện nay phát hành trong khoảng cuối tháng 11 và trong tháng 12.

Nghe playlist
Nhạc Hot Việt Tháng 11/2014 - Various Artists

Nhạc Hot Việt Tháng 11/2014 - Various Artists

Lượt nghe: 5.611.614

Số bài hát:

Album tập hợp những ca khúc nhạc Việt Nam của các nghệ sỹ hot hiện nay phát hành trong khoảng cuối tháng 10 và trong tháng 11.

Nghe playlist
Nhạc Hot Việt Tháng 04/2014 - Various Artists

Nhạc Hot Việt Tháng 04/2014 - Various Artists

Lượt nghe: 12.825.179

Số bài hát:

Album tập hợp những ca khúc nhạc Việt hay nhất được tổng hợp vào tháng 4/2014

Nghe playlist
Nhạc Hot Việt Tháng 03/2014 - Various Artists

Nhạc Hot Việt Tháng 03/2014 - Various Artists

Lượt nghe: 13.900.469

Số bài hát:

Album tập hợp những ca khúc nhạc Việt hay nhất được tổng hợp vào tháng 3/2014

Nghe playlist
Nhạc Hot Việt Tháng 02/2014 - Various Artists

Nhạc Hot Việt Tháng 02/2014 - Various Artists

Lượt nghe: 11.594.684

Số bài hát:

Album tập hợp những ca khúc nhạc Việt hay nhất được tổng hợp vào tháng 1/2014

Nghe playlist
Nhạc Hot Việt Tháng 01/2014 - Various Artists

Nhạc Hot Việt Tháng 01/2014 - Various Artists

Lượt nghe: 9.115.997

Số bài hát:

Album tập hợp những ca khúc nhạc Việt hay nhất được tổng hợp vào tháng 1/2014

Nghe playlist
Nhạc Hot Việt Tháng 12/2013 - Various Artists

Nhạc Hot Việt Tháng 12/2013 - Various Artists

Lượt nghe: 9.118.869

Số bài hát:

Album tập hợp những ca khúc nhạc Việt hay nhất được ra mắt trong tháng 11 tại Zing Mp3.

Nghe playlist
Nhạc Hot Việt Tháng 11/2013 - Various Artists

Nhạc Hot Việt Tháng 11/2013 - Various Artists

Lượt nghe: 9.452.888

Số bài hát:

Album tập hợp những ca khúc nhạc Việt hay nhất được ra mắt trong tháng 11 tại Zing Mp3.

Nghe playlist
Nhạc Hot Việt Tháng 10/2013 - Various Artists

Nhạc Hot Việt Tháng 10/2013 - Various Artists

Lượt nghe: 9.622.368

Số bài hát:

Album tập hợp những ca khúc nhạc Việt hay nhất được ra mắt trong tháng 10 tại Zing Mp3.

Nghe playlist
Nhạc Hot Việt Tháng 09/2013 - Various Artists

Nhạc Hot Việt Tháng 09/2013 - Various Artists

Lượt nghe: 9.223.685

Số bài hát:

Album tập hợp những ca khúc nhạc Việt hay nhất được ra mắt trong tháng 9 tại Zing Mp3.

Nghe playlist
Nhạc Hot Việt Tháng 08/2013 - Various Artists

Nhạc Hot Việt Tháng 08/2013 - Various Artists

Lượt nghe: 9.809.550

Số bài hát:

Album tập hợp những ca khúc nhạc Việt hay nhất được ra mắt trong tháng 7 tại Zing Mp3.

Nghe playlist
Nhạc Hot Việt Tháng 07/2013 - Various Artists

Nhạc Hot Việt Tháng 07/2013 - Various Artists

Lượt nghe: 9.334.436

Số bài hát:

Album tập hợp những ca khúc nhạc Việt hay nhất được ra mắt trong tháng 7 tại Zing Mp3.

Nghe playlist
Nhạc Hot Việt Tháng 06/2013 - Various Artists

Nhạc Hot Việt Tháng 06/2013 - Various Artists

Lượt nghe: 10.201.758

Số bài hát:

Album tập hợp những ca khúc nhạc Việt hay nhất được ra mắt trong tháng 6 tại Zing Mp3.

Nghe playlist