Zing mp3
/ Mp3 / Quản lý Nhạc nền Zing Me
Hướng dẫn0 Nhạc nền Zing Me

Hãy Đăng nhập để xem nội dung trang quản lý nhạc chờ yêu thích

Chú ý

Nhạc nền Zing Me có hiệu lực trong thời gian bạn là VIP, tính từ thời điểm gần nhất bạn còn VIP so với lần cài đặt nhạc nền đó. Ví dụ: bạn được VIP đến hết 6/8/2011, bạn cài đặt nhạc nền vào ngày 25/7/2011 vậy bài hát này chỉ hiệu lực đến hết ngày 6/8/2011

Quà tặng nhạc nền có hiệu lực tương ứng với thời điểm hết hạn VIP của người tặng.

Xem thêm hướng dẫn