Top những câu hỏi được quan tâm

Làm sao để bình chọn lời bài hát ?

Trả lời

- Zing Mp3 hỗ trợ chức năng bình chọn lời bài hát thuộc ca khúc, các lời bài hát này do chính thành viên đóng góp.
- Để đóng góp lời bài hát, bạn phải đăng nhập vào hệ thống.
- Mỗi ca khúc chỉ có tối đa 3 lời bài hát. Trường hợp có lời bài hát thứ 4 được đóng góp thì lời bài hát có số điểm bình chọn thấp nhất sẽ bị thay thế. Nếu các lời bài hát có cùng số điểm, lời bài hát được đóng góp cũ nhất sẽ bị thay thế.

- Để đảm bảo tính công bằng, trong một ngày, đối với mỗi lời bài hát thuộc ca khúc, bạn chỉ đánh giá +1 điểm hoặc -1 điểm.

- Click vào nút bình chọn.
 

Bình chọn lời bài hát là gì ?

Trả lời

- Bình chọn lời bài hát là hệ thống tính điểm do Zing Mp3 xây dựng nhằm giúp các bạn đánh giá chính xác chất lượng của 1 lời hát thuộc ca khúc nào đó.


Lời bài hát có số điểm bình chọn là 26 điểm

- Mỗi ca khúc sẽ có 3 lời bài hát do người dùng đóng góp và được tính điểm dựa trên lượt bình chọn của các thành viên Zing Mp3.


Mỗi ca khúc có tối đa 3 lời bài hát

Làm sao để đóng góp lời bài hát ?

Trả lời

- Zing Mp3 hỗ trợ chức năng đóng góp lời bài hát cho những ca khúc do các thành viên đóng góp.
- Để đóng góp lời bài hát, bạn phải đăng nhập vào hệ thống.
- Click vào link để bắt đầu đóng góp lời bài hát.
- Mỗi ca khúc có tối đa 3 lời bài hát.Đối với ca khúc đã có lời bài hát


Đối với ca khúc chưa có lời bài hát

- Nhập lời bài hát- Bấm vào nút "Đóng góp".