Bành Lệ Viên

Tiểu sử của Bành Lệ Viên

  • Tên thật: Bành Lệ Viên
  • Ngày sinh: 20/11/1962
  • Thể loại: Trung Quốc, Hoa Ngữ
  • Quốc Gia: China

Thông tin chi tiết

Tên Tiếng Hoa: 彭丽媛
Tên Tiếng Anh: Peng Liyuan

Zing Mp3 Beta