Hoài Lâm

Tiểu sử của Hoài Lâm

Thông tin chi tiết

Con trai của danh hài Hoài Linh.