Quý Bình

Tiểu sử của Quý Bình

  • Tên thật: Lê Quý Bình
  • Ngày sinh: 31/12/2010
  • Thể loại: Việt Nam, Nhạc Trẻ
  • Quốc Gia: Việt Nam
Zing Mp3 Beta