Cm Viet Nam

Cm Viet Nam

Người tạo:
pham van thuat

Nghe nhạc online Cm Viet Nam tại Zing Mp3. Download album nhạc số chất lượng cao, thưởng thức video clip, chèn nhạc vào blog tại mạng giải trí số một Việt Nam! Xem toàn bộ

Nghe nhạc online Cm Viet Nam tại Zing Mp3. Download album nhạc số chất lượng cao, thưởng thức video clip, chèn nhạc vào blog tại mạng giải trí số một Việt Nam! Rút gọn

Aggregate Rating Schema 4.2/5 (85%) 840 votes
Thích 0
Thêm vào Phản hồi Chia sẻ

lượt nghe - Được tổng hợp dựa trên số liệu lượt nghe của người dùng trên cả desktop, mobile và smart TV

Phản hồi cho bài hát này (Report this song)

Vui lòng chọn cụ thể các mục bên dưới để thông báo cho Zing MP3 biết vấn dề bạn gặp phải đối với bài hát này.
Để thông báo vi phạm bản quyền, vui lòng click vào đây (To file a copyright infringement notification, please click here)

Gửi

Thêm vào playlist

  • Bài hát yêu thích

    bài Thêm
  • Bài hát yêu thích

    bài Thêm
Zing MP3

Bài hát này không tải được vì lý do bản quyền

Bạn có thể tải trực tiếp bài hát này về thiết bị bằng cách dùng ứng dụng Zing MP3 để quét mã QR này.

Cm Viet Nam
Zing MP3

Trải nghiệm chất lượng âm thanh tương tự nghe CD gốc với tài khoản Zing MP3 VIP.

phiên bản 1/2
Đóng góp: vanbanh12

HOÀ CHÍ MINH – NGÖÔØI LAØ NIEÀM TÖÏ HAØO CUÛA DAÂN TOÄC VIEÄT NAM

Saùng taùc: Tröôøng Huy
Trình Baøy: Danh Baûnh


Coøn maõi khoâng phai, moät saùng muøa thu, rôïp boùng côø ñoû sao vaøng
Lôøi Baùc vang xa nôi quaûng tröôøng Ba Ñình lòch söõ.
“ Toâi noùi ñoàng baøo nghe roõ khoâng?”. Gioïng noùi cuûa ngöôøi aám aùp bao la
Vieät Nam meán yeâu ñaû ra ñôøi töø daïo aáy.
Röïc saùng lung linh, thaønh phoá cuûa toâi, thaønh phoá mang teân ngöôøi
Lôøi Baùc trong tim ñaâu caàn laø thanh nieân coù
Nguyeän moät loøng hieán daâng tuoåi xuaân, cho ñaát meï Toå Quoác thaân yeâu
Nhö mong öôùc cuûa Ngöôøi laøm raïng rôû muoân ñôøi Vieät Nam
DK:
Ngöôøi laø vaàng döông laø nieàm keâu haõnh cuûa con chaùu Tieân Roàng
Ngöôøi laø nieàm tin, nieàm tin chieán thaéng cuûa tuoåi treû Vieät Nam
Laø vò cha giaø kính yeâu, laø nieàm töï haøo trong traùi tim toâi, vaø trong haøng trieäu, haøng trieäu traùi tim Vieät Nam.

phiên bản 2/2
Đóng góp: zztieulong9x

Còn mãi không phai,một sáng mùa thu,rợp bóng cờ đỏ sao vàng
Lời Bác vang xa nơi quang trường Ba Đình lịch sử
“Tôi nói đồng bào nghe rõ không” giọng nói của người ấm áp bao la
Việt Nam mến yêu đã ra đời từ dạo ấy
Rực sáng lung linh thành phố của tôi,thành phố mang tên người
Lời Bác trong tim đâu cần là thanh niên có
Nguyện một lòng hiến dâng tuổi xuân,cho đất này tổ quốc thân yêu
Như mong ước của người làm rạng rỡ muôn đời VN
ĐK:
Người là vầng dương là niềm kiêu hãnh của con cháu Tiên rồng
Người là niềm tin niềm tin chiến thắng của tuổi trẻ VN
Là vị cha già kính yêu,là niềm tự hào trong trái tim tôi,và trong hàng triệu ,hàng triệu trái tim VN

Vui lòng gửi file .LRC (karaoke lyrics) của bài hát này cho chúng tôi.

Chọn file Gửi

Bình luận ()

Xem thêm

Đăng nhập

Liên kết với tài khoản Zalo

Zing MP3

Chào

Zing MP3 vô cùng xin lỗi bạn vì sự cố đăng nhập xảy ra cách đây vài ngày đã ảnh hưởng đến trải nghiệm nghe nhạc của bạn trên website Zing MP3.

Hiện sự cố đã được khắc phục và bạn đã có thể sử dụng Zing MP3 bình thường.

Nhân đây, chúng tôi xin gửi tặng bạn 1 tháng Zing MP3 VIP và chúc bạn một ngày vui vẻ!

Mọi góp ý và thắc mắc, vui lòng liên hệ tại đây!

Kiểm tra thời hạn Zing MP3 VIP tại:

http://mp3.zing.vn/mymusic

Đóng

Zing MP3

360p

480p

720p

1080p

128 kbps

320 kbps

Lossless

Zalo