Playlist Nhac Nhom Big Bang

Nhac Nhom Big Bang

Người tạo:
hoanglong01273939367

Nghe nhạc online Nhac Nhom Big Bang tại Zing Mp3. Download album nhạc số chất lượng cao, thưởng thức video clip, chèn nhạc vào blog tại mạng giải trí số một Việt Nam! Xem toàn bộ

Aggregate Rating Schema 4.2/5 (85%) 840 votes
Thích 0
Thêm vàoChia sẻ

lượt nghe -

Thêm vào playlist

Nắng Ấm Xa Dần - Cơn Mưa Ngang Qua (Acoustic) - Thái Tuyết Trâm10/09/2013 - 10/03/2014

  • Lượt xem 1.234.567
  • Thích 1.234
  • Bình luận 1.234
  • Chia sẻ 1.234
Chart
Lies
phiên bản 1/3
Đóng góp: tuanlonely12

Yuh-ba-sae-yo...
Yuh-ba-sae-yo?

(YEAH) LOVE IS PAIN
DEDICATED TO ALL MY BROKEN-HEARTED PEOPLE
ONE'S OLD A FLAME... JUST SCREAM MY NAME
AND I'M SO SICK OF LOVE SONGS (YEAH)
I HATE THEM DAMN LOVE SONGS... MOMENT OF OURS

(Geo-jis-mar)
Neuj-eun bam bi-ga nae-ryeo-wa neor de-ryeo-wa
Jeoj-eun gi-eog kkeut-e dwi-cheog-yeo na
Neo Eobs-i Jar Sar Su Iss-da-go
Da-jim Hae-bwa-do Eo-jjeor Su Eobs-da-go
Mos-ha-neun Sur-do Ma-si-go
Sog-ta-neun Mam Bam-sae Chae-wo-bwa-do
Sirh-eo Neo Eobs-neun Ha-ru-neun Gir-eo Bir-eo
Je-bar Ij-ge Hae-dar-ra-go (-geo-jis-mar-i-ya)

Neo Eobs-neun Nae-gen Us-eum-i Bo-i-ji Anh-a
Nun-mur-jo-cha Go-i-ji Anh-a
Deo-neun Sar-go Sip-ji Anh-a

YEAH
Yeos-gat-ae
Yeor-bad-ge
Ni Saeng-gag-e
Dor-a-beo-rir-geos Gat-ae

Bo-go Sip-eun-de
Bor Su-ga Eobs-de
Mo-du Kkeut-nass-de
I'LL BE RIGHT HERE

I'M SO SORRY BUT I LOVE YOU Da Geo-jis-mar
I-ya Mor-rass-eo I-je-ya Ar-ass-eo Ne-ga Pir-yo-hae
I'M SO SORRY BUT I LOVE YOU Nar-ka-ro-un Mar
Hwas-gim-e Na-do Mo-reu-ge Neor Tteo-na-bo-naess-ji-man
I'M SO SORRY BUT I LOVE YOU Da Geo-jis-mar
I'M SO SORRY BUT I LOVE YOU
I'M SO SORRY BUT I LOVE YOU
(I LOVE YOU MORE AND MORE)
I'M SO SORRY BUT I LOVE YOU Na-reur Tteo-na
Cheon-cheon-hi Ij-eo-jur-rae
Nae-ga A-pa-har Su Iss-ge

Geu-daer Wi-hae-seo Bur-reo-wass-deon Nae Mo-deun Geor Da Ba-chin No-rae
(A-ma Sa-ram-deur-eun Mo-reu-gess-jyo)
Nan Hon-ja,, Geu A-mu-do A-mu-do Mor-rae
(Geu-rae Nae-ga Haess-deon Mar-eun Geo-jis-mar)
Hor-ro Nam-gyeo-jin Oe-tor-i
Geu Sog-e He-me-neun Nae Kkor-i
Ju-meo-ni Sog-e Kko-gis-kko-gis
Jeob-eo-dun I-byeor-eur Hyang-han Jjog-ji (HEY)
(Neon Eo-dis-na-yo Neor Bu-reu-neun Seub-gwan-do)
Nan Dar-ra-jir-rae
I-jen Da Us-eo-neom-gir-ge

I'M SO SORRY BUT I LOVE YOU Da Geo-jis-mar
I-ya Mor-rass-eo I-je-ya Ar-ass-eo Ne-ga Pir-yo-hae
I'M SO SORRY BUT I LOVE YOU Nar-ka-ro-un Mar
Hwas-gim-e Na-do Mo-reu-ge Neor Tteo-na-bo-naess-ji-man
I'M SO SORRY BUT I LOVE YOU Da Geo-jis-mar
I'M SO SORRY BUT I LOVE YOU
(I LOVE YOU MORE AND MORE)
I'M SO SORRY BUT I LOVE YOU Na-reur Tteo-na
Cheon-cheon-hi Ij-eo-jur-rae
Nae-ga A-pa-har Su Iss-ge

OH OH OH OH OH
Mo-deun-ge Kkum-i-gir
OH OH OH
I-geos-bakk-e An-doe-neun Na-ra-seo

DROP THAT THING...

A-jig-do Neo-reur Mos Ij-eo
A-ni Pyeong-saeng-eur Ga-do (YEAH)

Jug-eo-seo-kka-ji-do
Nae-ga Jun Sang-cheo A-mur-eoss-neun-ji
Mi-an-hae A-mu-geos-do
Hae-jun-ge Eobs-neun Na-ra-seo

I'M SO SORRY BUT I LOVE YOU Da Geo-jis-mar
I-ya Mor-rass-eo I-je-ya Ar-ass-eo Ne-ga Pir-yo-hae
I'M SO SORRY BUT I LOVE YOU Nar-ka-ro-un Mar
Hwas-gim-e Na-do Mo-reu-ge Neor Tteo-na-bo-naess-ji-man
I'M SO SORRY BUT I LOVE YOU Da Geo-jis-mar (BUT I LOVE YOU)
I'M SO SORRY (SO SORRY) BUT I LOVE YOU
(I LOVE YOU MORE AND MORE)
I'M SO SORRY BUT I LOVE YOU Na-reur Tteo-na
Cheon-cheon-hi Ij-eo-jur-rae
Nae-ga A-pa-har Su Iss-ge

BYE BYE...

Lies
phiên bản 2/3
Đóng góp: lenam1997ga

Yuh-ba-SAE-yo ...
Yuh-ba-SAE-yo?

(Yeah) LOVE IS đau
RIÊNG CHO TẤT CẢ NHÂN DÂN CỦA TÔI trái tim tan vỡ
OLD ONE'S một ngọn lửa ... JUST MY NAME Scream
Và tôi SO bệnh của bài hát LOVE (Yeah)
Tôi ghét chúng Damn Love Songs ... THỜI ĐIỂM của chúng ta

(Geo-JIS-mar)
Neuj-eun bam bi-ga nae-Ryeo-wa neor de-Ryeo-wa
Jeoj, eun gi-EOG kkeut DWI, điện tử, Yeo cheog na
Neo Eobs-i Jar Sar Su ISS-da-go
Da-jim BWA Hae--do Eo-jjeor Eobs Su-da-go
Mos neun-ha-Sur-do Ma-si-go
Sog-ta-neun Mam Bam-SAE Chae-BWA wo--do
Sirh-eo Eobs Neo-neun Ha-ru-neun Gir-eo Bir-eo
Je-bar ij-ge-dar Hae-ra-đi (-địa-JIS-mar-i-ya)

Neo Eobs-neun Nae-gen hệ-eum-i Bo-i-ji Anh-a
Nun-Mur-jo-cha Go-i-ji Anh-a
Đèo-neun Sar-go-ji Sip Anh-a

Yeah
Yeos-gat-ae
Yeor-xấu-ge
Ni Saeng-gag-e
Dor-a-beo-RIR-geos Gat-ae

Bo-go Sip-eun-de
Bor Su-ga Eobs-de
Mo-du-Kkeut nass-de
Tôi sẽ ở đây

I'm so sorry Nhưng tôi yêu em Đà Địa JIS-mar
I-ya Mor-rass-eo I-je-ya Ar-ass-eo Ne-ga Pir-yo-hae
I'm so sorry I LOVE YOU NHƯNG Nar-ka-ro-un Mar
Hwas-gim-e-do Na Mo-reu-ge Neor Tteo-na-bo-Naess-ji-man
I'm so sorry I LOVE YOU NHƯNG Đà Geo-JIS-mar
I'm so sorry NHƯNG I LOVE YOU
I'm so sorry NHƯNG I LOVE YOU
(I LOVE YOU MORE AND MORE)
I'm so sorry I LOVE YOU NHƯNG Na-reur Tteo-na
Cheon-Cheon-hi ij-eo-jur-Rae
Nae-ga A-pa-Har Su ISS-ge

Geu-daer Wi-hae-seo Bur-Reo-wass-deon Nae Mo-deun Geor Đà Ba-chin No Rae-
(A Sa-ma-ram-deur-eun Mo-reu-gess-jyo)
Nan Hon-ja,, Geu A-mu-do A-mu-do Mor-Rae
(Geu-Rae Nae-ga-deon Haess Mar-eun Geo-JIS-mar)
Hor-ro Nam-gyeo-jin Oe-tor-i
Geu Sog-e Anh-me-neun Nae Kkor-i
Ju-meo-ni Sog-e-GIS-Kko kko-GIS
Jeob-eo-dun I-byeor-eur Hyang-han Jjog-ji (Hey)
(Neon Eo-dis-na-yo Neor Bu-reu-neun Seub-gwan-do)
Nan Dar-ra-jir-Rae
I-jen Đà Us-eo-neom-Gir-ge

I'm so sorry I LOVE YOU NHƯNG Đà Geo-JIS-mar
I-ya Mor-rass-eo I-je-ya Ar-ass-eo Ne-ga Pir-yo-hae
I'm so sorry I LOVE YOU NHƯNG Nar-ka-ro-un Mar
Hwas-gim-e-do Na Mo-reu-ge Neor Tteo-na-bo-Naess-ji-man
I'm so sorry I LOVE YOU NHƯNG Đà Geo-JIS-mar
I'm so sorry NHƯNG I LOVE YOU
(I LOVE YOU MORE AND MORE)
I'm so sorry I LOVE YOU NHƯNG Na-reur Tteo-na
Cheon-Cheon-hi ij-eo-jur-Rae
Nae-ga A-pa-Har Su ISS-ge

OH OH OH OH OH
Mo-deun-ge Kkum-i-Gir
OH OH OH
I-geos-bakk-e An-nai-neun Na-ra-seo

DROP điều đó ...

A-khuôn dân-do Neo-reur Mos ij-eo
A-ni-Pyeong saeng-eur Ga-do (Yeah)

Jug-eo-seo-kka-ji-do
Nae-ga Tháng Sáu Sang-chèo A-Mur-eoss-neun-ji
Mi-an hae-A-mu-geos-do
Hae-jun-ge Eobs-neun Na-ra-seo

I'm so sorry I LOVE YOU NHƯNG Đà Geo-JIS-mar
I-ya Mor-rass-eo I-je-ya Ar-ass-eo Ne-ga Pir-yo-hae
I'm so sorry I LOVE YOU NHƯNG Nar-ka-ro-bỏ Mar
Hwas-gim-e-do Na Mo-reu-ge Neor Tteo-na-bo-Naess-ji-man
I'm so sorry I LOVE YOU NHƯNG Đà Geo-JIS-mar (NHƯNG I LOVE YOU)
I'm so sorry (SO Xin lỗi) NHƯNG I LOVE YOU
(I LOVE YOU MORE AND MORE)
I'm so sorry I LOVE YOU NHƯNG Na-reur Tteo-na
Cheon-Cheon-hi ij-eo-jur-Rae
Nae-ga A-pa-Har Su ISS-ge

Bye bye ...

Lies
phiên bản 3/3
Đóng góp: wwejohncena1999

ả rập sê úp
ả rập sê úp
tít..tít..tít
yeah
tôi đã vào tù
với tiền
nơi mà tôi ao ước đến,nơi mà tôi đã mơ thấy
tôi xin lỗi (tôi xin lỗi)
có tiền mua tiên
tôi xin lỗi (tôi xin lỗi)
hết

Bình luận ()

Đăng bình luận trên Facebook

  • Xóa bình luận

Đăng nhập

128 kbps

320 kbps

Lossless

Zalo
Về phiên bản cũ Góp ý / Báo lỗi