Playlist Sóc Siêu Quậy

Sóc Siêu Quậy

Người tạo:
minhgiaapro10a3

Anh em Nghe Đj nèo:)) Xem toàn bộ

Aggregate Rating Schema 4.2/5 (85%) 840 votes
Thích 0
Thêm vàoChia sẻ

lượt nghe -

Thêm vào playlist

Nắng Ấm Xa Dần - Cơn Mưa Ngang Qua (Acoustic) - Thái Tuyết Trâm10/09/2013 - 10/03/2014

  • Lượt xem 1.234.567
  • Thích 1.234
  • Bình luận 1.234
  • Chia sẻ 1.234
Chart
Christmas dont be late (Special Remix)
phiên bản 1/3
Đóng góp: lonelygirl_titi

Christmas dont be late (Special Remix) - The ChipMunks

(Dave:) Alright you Chipmunks, Ready to sing a new version of your song?
(Alvin:) I'd say we are
(Theodore:) Yeah, Lets sing it now!
(Dave:) Allright, Simon?
(Simon:) ALLRIGHT!
(Dave:) Allright, Theodore?
(Theodore:) ALLRIGHT!
(Dave:) Allright Alvin?...Alvin?...ALVIN!!!
(Alvin:) OH YEAH!!

(Chipmunks:)
Christmas, Christmas time is near,
Time for toys and time for cheer.
We've been good, but we can't last,
Hurry Christmas, Hurry fast.
Want a plane that loops the loop,
(Alvin:) Me, I want a Hula-Hoop.
(Chipmunks:)
We can hardly stand the wait,
Please Christmas don't be late.
Hey hey.. Oh....yeah!

(Dave:) Guys! That were excellent!
Simon, great work!
(Simon:) Naturally!
(Dave:) Theodore, good job!
(Theodore:) He He He He
(Dave:) Alvin, You … (sorry! I can’t hear this part!)
Watch it, Alvin...Alvin?...ALVIN!!!
(Alvin:) OKAY!!

(Chimpunks:) Want a plane that loops the loop,
(Alvin:) I still want a Hula-Hoop.
(Chimpunks:)
We can hardly stand the wait,
Please Christmas don't be late.
We can hardly stand the wait,
Please Christmas don't be late

We can hardly stand the wait,
Please Christmas don't be late

Don't be late! (4 times)
Christmas don’t be late!

Christmas dont be late (Special Remix)
phiên bản 2/3
Đóng góp: pevjp_ngugjhokchanh_65

(Dave:)Alright you Chipmunks, Ready to sing your song?
(Alvin:)I\'d say we are
(Theodore:)Yeah, Lets sing it now!
(Dave:)Okay, Simon?
(Simon:)OK
(Dave:)Okay, Theodore?
(Theodore:)OK
(Dave:)Okay Alvin?...Alvin?...ALVIN!!!
(Alvin:)OKAY!!

(Chipmunks:)
Christmas, Christmas time is near,
Time for toys and time for cheer.
We\'ve been good, but we can\'t last,
Hurry Christmas, Hurry fast.
Want a plane that loops the loop,
(Alvin:) Me, I want a Hula-Hoop.
(Chipmunks:)
We can hardly stand the wait,
Christmas Don\'t Be Late lyrics on
http://music.yeucahat.com/song/Pupil-Student/32772-Christmas-Don-t-Be-Late~Alvin-Chipmunks.html
Please Christmas don\'t be late.

(Dave:) Ok Fellas, Get ready.
That was very good, Simon.
(Simon:)Naturally!
(Dave:)Very Good Theodore
(Theodore:) He He He He
(Dave:)Uh Alvin, You were a little flat
So, watch it, Alvin...Alvin?...ALVIN!!!
(Alvin:)OKAY!!

(Chimpunks:)
Want a plane that loops the loop,
(Alvin:)I still want a Hula-Hoop.
(Chimpunks:)
We can hardly stand the wait,
Please Christmas don\'t be late.
We can hardly stand the wait,
Please Christmas don\'t be late

Christmas dont be late (Special Remix)
phiên bản 3/3
Đóng góp: 7a_lqd_pro

(Dave) Alright you Chipmunks ready to sing a new version of your song?
(Alvin) I’d say we are
(Theodore) Yeah, let’s sing it now
(Dave) Allright, Simon
(Simon) Allright!
(Dave) Allright, Theodore?
(Theodore) Allright!
(Dave) Allright, Alvin? Alvin..? Al…vin..

(Chipmunks)

Christmas, Christmas time is near
Time for toys and time for cheer
We’ve been good, but we can’t last
Hurry Christmas, hurry fast
Want a plane that loop the loop
(Alvin) Me, I want a Hula- hoop
Chipmunks)
We can hardly stand the wait
Please Christmas don’t be late
hey…hey…oh…yeah!

(Dave) Guys! That were excellent!
Simon, great work
(Simon) Naturally
(Dave) Theodore, good job
(Theodore) he he he he
(Dave) Alvin, you sorry I can’t hear this part
Watch it, Alvin… Al…vin
(Alvin) One…two…three…four

(Chipmunks)

Christmas, Christmas time is near
Time for toys and time for cheer
We’ve been good, but we can’t last
Hurry Christmas, hurry fast
Want a plane that loop the loop
(Alvin) I still want a Hula- hoop
(Chipmunks)
We can hardly stand the wait
Please Christmas don’t be late
We can hardly stand the wait
Please Christmas don’t be late

Don’t be late
Don’t be late
Don’t be late
Don’t be late
Christmas don’t be late

Bình luận ()

Đăng bình luận trên Facebook

  • Xóa bình luận

Đăng nhập

128 kbps

320 kbps

Lossless

Zalo
Về phiên bản cũ Góp ý / Báo lỗi