Playlist nhac24h

nhac24h

Người tạo:
smile_dice.blue
Aggregate Rating Schema 4.2/5 (85%) 840 votes
Thích 0
Thêm vàoChia sẻ

lượt nghe -

Thêm vào playlist

Nắng Ấm Xa Dần - Cơn Mưa Ngang Qua (Acoustic) - Thái Tuyết Trâm10/09/2013 - 10/03/2014

  • Lượt xem 1.234.567
  • Thích 1.234
  • Bình luận 1.234
  • Chia sẻ 1.234
Chart
Chasing The Sun
phiên bản 1/3
Đóng góp: xerong134

I'm better
So much better now
I see the light, touch the light,
We're together now
I'm better
So much better now
Look to the skies, gives me life
We're together now
We've only just begun
Hypnotised by drums
Until forever comes
You'll find us chasing the sun
They said this day wouldn't come
We refused to run
We've only just begun
You'll find us chasing the sun
Oh oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh oh
You'll find us chasing the sun
Oh oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh oh
You'll find us chasing the sun
When Daylight's fading
We're gonna play in the dark
Till it's golden again
And now it feels so amazing
Can see you coming
And We'll never grow old again
You'll find us chasing the sun
I'm never
I'm never down
Lying here, staring up
And you're looking down
I'm never
I'm never down
Live forever, forever
With you around
We've only just begun
Hypnotised by drums
Until forever comes
You'll find us chasing the sun
They said this day wouldn't come
We refused to run
We've only just begun
You'll find us chasing the sun
The sun, the sun, the sun
You'll find us chasing the sun
Oh oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh oh
You'll find us chasing the sun
Oh oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh oh
You'll find us chasing the sun
When the Daylight's fading
We're gonna play in the dark
Till it's golden again
And now it feels so amazing
Can see you coming
And We'll never grow old again
You'll find us chasing the sun
You'll find us chasing the sun
When the Daylight's fading
We're gonna play in the dark
Till it's golden again
And now it feels so amazing
Can see you coming
And We'll never grow old again
You'll find us chasing the sun
Oh oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh oh
You'll find us chasing the sun
Oh oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh oh
You'll find us chasing the sun

Chasing The Sun
phiên bản 2/3
Đóng góp: tibun1232012

Tôi tốt hơn
Vì vậy, tốt hơn nhiều
Tôi nhìn thấy ánh sáng, chạm vào ánh sáng,
Chúng tôi cùng nhau bây giờ
Tôi tốt hơn
Vì vậy, tốt hơn nhiều
Nhìn vào bầu trời, mang lại cho tôi cuộc sống
Chúng tôi cùng nhau bây giờ
Chúng tôi đã chỉ chỉ mới bắt đầu
Hypnotised bởi trống
Cho đến mãi mãi đi kèm
Bạn sẽ tìm thấy chúng tôi đuổi theo mặt trời
Họ nói rằng ngày này sẽ không đến
Chúng tôi từ chối để chạy
Chúng tôi đã chỉ chỉ mới bắt đầu
Bạn sẽ tìm thấy chúng tôi đuổi theo mặt trời
Oh oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh oh
Bạn sẽ tìm thấy chúng tôi đuổi theo mặt trời
Oh oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh oh
Bạn sẽ tìm thấy chúng tôi đuổi theo mặt trời
Khi ánh sáng ban ngày là mờ dần
Chúng tôi sẽ chơi trong bóng tối
Cho đến khi nó là vàng một lần nữa
Và bây giờ nó cảm thấy tuyệt vời như vậy
Có thể nhìn thấy bạn tới
Chúng tôi sẽ không bao giờ già
Bạn sẽ tìm thấy chúng tôi đuổi theo mặt trời
Tôi không bao giờ
Tôi là không bao giờ xuống
Nằm ở đây, nhìn chằm chằm lên
Và bạn đang tìm kiếm
Tôi không bao giờ
Tôi là không bao giờ xuống
Sống mãi mãi, mãi mãi
Với bạn xung quanh
Chúng tôi đã chỉ chỉ mới bắt đầu
Hypnotised bởi trống
Cho đến mãi mãi đi kèm
Bạn sẽ tìm thấy chúng tôi đuổi theo mặt trời
Họ nói rằng ngày này sẽ không đến
Chúng tôi từ chối để chạy
Chúng tôi đã chỉ chỉ mới bắt đầu
Bạn sẽ tìm thấy chúng tôi đuổi theo mặt trời
Mặt trời, mặt trời, mặt trời
Bạn sẽ tìm thấy chúng tôi đuổi theo mặt trời
Oh oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh oh
Bạn sẽ tìm thấy chúng tôi đuổi theo mặt trời
Oh oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh oh
Bạn sẽ tìm thấy chúng tôi đuổi theo mặt trời
Khi ánh sáng ban ngày dần
Chúng tôi sẽ chơi trong bóng tối
Cho đến khi nó là vàng một lần nữa
Và bây giờ nó cảm thấy tuyệt vời như vậy
Có thể nhìn thấy bạn tới
Chúng tôi sẽ không bao giờ già
Bạn sẽ tìm thấy chúng tôi đuổi theo mặt trời
Bạn sẽ tìm thấy chúng tôi đuổi theo mặt trời
Khi ánh sáng ban ngày dần
Chúng tôi sẽ chơi trong bóng tối
Cho đến khi nó là vàng một lần nữa
Và bây giờ nó cảm thấy tuyệt vời như vậy
Có thể nhìn thấy bạn tới
Chúng tôi sẽ không bao giờ già
Bạn sẽ tìm thấy chúng tôi đuổi theo mặt trời
Oh oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh oh
Bạn sẽ tìm thấy chúng tôi đuổi theo mặt trời
Oh oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh oh
Bạn sẽ tìm thấy chúng tôi đuổi theo mặt trời

Chasing The Sun
phiên bản 3/3
Đóng góp: xuxisonvip123

I'm better So much better now I see the light, touch the light, We're together now I'm better So much better now Look to the skies, gives me life We're together now We've only just begun Hypnotised by drums Until forever comes You'll find us chasing the sun They said this day wouldn't come We refused to run We've only just begun You'll find us chasing the sun Oh oh oh oh oh oh Oh oh oh oh oh oh Oh oh oh oh oh oh You'll find us chasing the sun Oh oh oh oh oh oh Oh oh oh oh oh oh Oh oh oh oh oh oh You'll find us chasing the sun When Daylight's fading We're gonna play in the dark Till it's golden again And now it feels so amazing Can see you coming And We'll never grow old again You'll find us chasing the sun I'm never I'm never down Lying here, staring up And you're looking down I'm never I'm never down Live forever, forever With you around We've only just begun Hypnotised by drums Until forever comes You'll find us chasing the sun They said this day wouldn't come We refused to run We've only just begun You'll find us chasing the sun The sun, the sun, the sun You'll find us chasing the sun Oh oh oh oh oh oh Oh oh oh oh oh oh Oh oh oh oh oh oh You'll find us chasing the sun Oh oh oh oh oh oh Oh oh oh oh oh oh Oh oh oh oh oh oh You'll find us chasing the sun When the Daylight's fading We're gonna play in the dark Till it's golden again And now it feels so amazing Can see you coming And We'll never grow old again You'll find us chasing the sun You'll find us chasing the sun When the Daylight's fading We're gonna play in the dark Till it's golden again And now it feels so amazing Can see you coming And We'll never grow old again You'll find us chasing the sun Oh oh oh oh oh oh Oh oh oh oh oh oh Oh oh oh oh oh oh You'll find us chasing the sun Oh oh oh oh oh oh Oh oh oh oh oh oh Oh oh oh oh oh oh You'll find us chasing the sun

Bình luận ()

Đăng bình luận trên Facebook

  • Xóa bình luận

Đăng nhập

128 kbps

320 kbps

Lossless

Zalo
Về phiên bản cũ Góp ý / Báo lỗi