Zing mp3

Bài Hát - Âu Mỹ

Standing On The Sun (Remix)

Trình bày: Beyoncé ft. Mr. Vegas

Ngày đăng: 1:47 trưa hôm qua | Lượt nghe: 33

Blow (Remix)

Trình bày: Beyoncé ft. Pharrell Williams

Ngày đăng: 1:46 trưa hôm qua | Lượt nghe: 14

Ring Off

Trình bày: Beyoncé

Ngày đăng: 1:45 trưa hôm qua | Lượt nghe: 9

Drunk In Love (Remix)

Trình bày: Beyoncé ft. Jay-Z ft. Kanye West

Ngày đăng: 1:44 trưa hôm qua | Lượt nghe: 3

Santa Tell Me

Trình bày: Ariana Grande

Ngày đăng: 12:57 trưa hôm qua | Lượt nghe: 108

Bed Of Lies

Trình bày: Nicki Minaj ft. Skylar Grey

Ngày đăng: 11:49 trưa hôm qua | Lượt nghe: 131

Spark The Fire

Trình bày: Gwen Stefani

Ngày đăng: 11:34 trưa hôm qua | Lượt nghe: 12

Bundle Up And Go

Trình bày: John Lee Hooker

Ngày đăng: 11:03 trưa hôm qua | Lượt nghe: 2

I Need Some Money

Trình bày: John Lee Hooker

Ngày đăng: 11:02 trưa hôm qua | Lượt nghe: 5

Crazy 'bout You Baby

Trình bày: John Lee Hooker

Ngày đăng: 11:02 trưa hôm qua | Lượt nghe: 1

Maudie

Trình bày: John Lee Hooker

Ngày đăng: 11:00 trưa hôm qua | Lượt nghe: 1

You Know I Love You

Trình bày: John Lee Hooker

Ngày đăng: 10:59 sáng hôm qua | Lượt nghe: 3

Boogie Chillen

Trình bày: John Lee Hooker

Ngày đăng: 10:58 sáng hôm qua | Lượt nghe: 1

Crawlin' King Snake

Trình bày: John Lee Hooker

Ngày đăng: 10:57 sáng hôm qua | Lượt nghe: 0

Whiskey And Women

Trình bày: John Lee Hooker

Ngày đăng: 10:57 sáng hôm qua | Lượt nghe: 0

One Bourbon, One Scotch, One Beer

Trình bày: John Lee Hooker

Ngày đăng: 10:57 sáng hôm qua | Lượt nghe: 0

Hobo Blues

Trình bày: John Lee Hooker

Ngày đăng: 10:57 sáng hôm qua | Lượt nghe: 1

You Know It Ain't Right

Trình bày: John Lee Hooker

Ngày đăng: 10:56 sáng hôm qua | Lượt nghe: 0

Serves Me Right To Suffer

Trình bày: John Lee Hooker

Ngày đăng: 10:55 sáng hôm qua | Lượt nghe: 0

Boom Boom

Trình bày: John Lee Hooker

Ngày đăng: 10:55 sáng hôm qua | Lượt nghe: 1

Reprise

Trình bày: Joe Lynn Turner

Ngày đăng: 10:51 sáng hôm qua | Lượt nghe: 8

Hit The Switch

Trình bày: Joe Lynn Turner

Ngày đăng: 10:51 sáng hôm qua | Lượt nghe: 2

Drivin' With My Eyes Closed

Trình bày: Joe Lynn Turner

Ngày đăng: 10:51 sáng hôm qua | Lượt nghe: 0

Blood Fire

Trình bày: Joe Lynn Turner

Ngày đăng: 10:51 sáng hôm qua | Lượt nghe: 1

Fantasize

Trình bày: Joe Lynn Turner

Ngày đăng: 10:50 sáng hôm qua | Lượt nghe: 1