Zing mp3

Bài Hát - Âu Mỹ

The Very First Christmas Of All

Trình bày: Ruby Murray

Ngày đăng: 6 tiếng trước | Lượt nghe: 11

Auld Lang Syne

Trình bày: Bobby Darin

Ngày đăng: 7 tiếng trước | Lượt nghe: 8

What Are You Doing New Year’s Eve

Trình bày: Ella Fitzgerald

Ngày đăng: 7 tiếng trước | Lượt nghe: 1

Christmas Spirit

Trình bày: Julie Lee

Ngày đăng: 7 tiếng trước | Lượt nghe: 0

Little Jack Frost Get Lost

Trình bày: Bing Crosby ft. Peggy Lee

Ngày đăng: 7 tiếng trước | Lượt nghe: 0

Ave Maria

Trình bày: Harry Secombe

Ngày đăng: 7 tiếng trước | Lượt nghe: 0

Christmas Carousel

Trình bày: Peggy Lee

Ngày đăng: 7 tiếng trước | Lượt nghe: 1

It Came Upon A Midnight Clear

Trình bày: Frank Sinatra

Ngày đăng: 7 tiếng trước | Lượt nghe: 0

Blue Winter

Trình bày: Connie Francis

Ngày đăng: 7 tiếng trước | Lượt nghe: 1

O Holy Night

Trình bày: Joni James

Ngày đăng: 7 tiếng trước | Lượt nghe: 2

Dig That Crazy Santa Claus

Trình bày: Oscar McLollie

Ngày đăng: 7 tiếng trước | Lượt nghe: 0

Santa Won’t Be Blue This Christmas

Trình bày: Jimmy Charles

Ngày đăng: 8 tiếng trước | Lượt nghe: 0

I Want A Rock And Roll Guitar (For Christmas)

Trình bày: Johnny Preston

Ngày đăng: 8 tiếng trước | Lượt nghe: 2

The Little Boy That Santa Claus Forgot

Trình bày: Vera Lynn

Ngày đăng: 8 tiếng trước | Lượt nghe: 0

Merry Christmas

Trình bày: The Cameos

Ngày đăng: 8 tiếng trước | Lượt nghe: 1

O Christmas Tree

Trình bày: Mario Lanza

Ngày đăng: 8 tiếng trước | Lượt nghe: 0

It’s A Marshmallow World

Trình bày: Bing Crosby ft. Ella Fitzgerald

Ngày đăng: 8 tiếng trước | Lượt nghe: 0

Hey Santa Claus

Trình bày: The Moonglows

Ngày đăng: 8 tiếng trước | Lượt nghe: 0

Shake Hands With Santa

Trình bày: Louis Prima

Ngày đăng: 8 tiếng trước | Lượt nghe: 0

There Was A Star

Trình bày: The Staple Singers

Ngày đăng: 8 tiếng trước | Lượt nghe: 0

The Secret Of Christmas

Trình bày: Ella Fitzgerald

Ngày đăng: 8 tiếng trước | Lượt nghe: 0

This Time Of Year

Trình bày: June Christy

Ngày đăng: 8 tiếng trước | Lượt nghe: 1

Snowbound For Christmas

Trình bày: Dickie Valentine

Ngày đăng: 8 tiếng trước | Lượt nghe: 0

An Old Christmas Card

Trình bày: Jim Reeves

Ngày đăng: 8 tiếng trước | Lượt nghe: 0

God Rest Ye Merry Gentlemen

Trình bày: The Everly Brothers

Ngày đăng: 8 tiếng trước | Lượt nghe: 0