Zing mp3

Bài Hát - Âu Mỹ

Mop Mop

Trình bày: Louis Armstrong

Ngày đăng: 3 tiếng trước | Lượt nghe: 1

Scince I Fell For Yo

Trình bày: Louis Armstrong

Ngày đăng: 3 tiếng trước | Lượt nghe: 2

'S Wonderfull

Trình bày: Louis Armstrong

Ngày đăng: 2 tiếng trước | Lượt nghe: 0

My Bucket's Got A Hole In It

Trình bày: Louis Armstrong

Ngày đăng: 3 tiếng trước | Lượt nghe: 0

Old Man Mose

Trình bày: Louis Armstrong

Ngày đăng: 3 tiếng trước | Lượt nghe: 0

(Up A) Lazy River

Trình bày: Louis Armstrong

Ngày đăng: 3 tiếng trước | Lượt nghe: 0

Struttin' With Some Barbecue

Trình bày: Louis Armstrong

Ngày đăng: 3 tiếng trước | Lượt nghe: 0

When It's Sleepy Time Down South

Trình bày: Louis Armstrong

Ngày đăng: 3 tiếng trước | Lượt nghe: 0

Stompin' At The Savoy

Trình bày: Louis Armstrong

Ngày đăng: 2 tiếng trước | Lượt nghe: 0

Big Butter And Egg Man

Trình bày: Louis Armstrong

Ngày đăng: 3 tiếng trước | Lượt nghe: 0

Big Mama's Back In Town

Trình bày: Louis Armstrong

Ngày đăng: 3 tiếng trước | Lượt nghe: 0

Margie

Trình bày: Louis Armstrong

Ngày đăng: 3 tiếng trước | Lượt nghe: 0

Jeepers Creepers

Trình bày: Louis Armstrong

Ngày đăng: 3 tiếng trước | Lượt nghe: 0

Old Man Mose

Trình bày: Louis Armstrong

Ngày đăng: 3 tiếng trước | Lượt nghe: 0

Back O'Town Blue

Trình bày: Louis Armstrong

Ngày đăng: 3 tiếng trước | Lượt nghe: 0

The Mna I Love

Trình bày: Louis Armstrong

Ngày đăng: 3 tiếng trước | Lượt nghe: 0

St. Louis Blue

Trình bày: Louis Armstrong

Ngày đăng: 3 tiếng trước | Lượt nghe: 0

Muskrat Ramble

Trình bày: Louis Armstrong

Ngày đăng: 3 tiếng trước | Lượt nghe: 0

Twelfth Street Rag

Trình bày: Louis Armstrong

Ngày đăng: 3 tiếng trước | Lượt nghe: 0

Rockin' Chair

Trình bày: Louis Armstrong

Ngày đăng: 3 tiếng trước | Lượt nghe: 0

The Whippenpoof Song

Trình bày: Louis Armstrong

Ngày đăng: 3 tiếng trước | Lượt nghe: 0

C'est Si Bon

Trình bày: Louis Armstrong

Ngày đăng: 3 tiếng trước | Lượt nghe: 0

Shadrack, When The Saints Go Marching In

Trình bày: Louis Armstrong

Ngày đăng: 3 tiếng trước | Lượt nghe: 0

When It's Sleepy Time Down South

Trình bày: Louis Armstrong

Ngày đăng: 3 tiếng trước | Lượt nghe: 0

Basin Street Blue

Trình bày: Louis Armstrong

Ngày đăng: 3 tiếng trước | Lượt nghe: 0