Zing mp3

Bài Hát - Dân Tộc

Bruch Violin Concerto No. 1 In G Minor III. Finale: Allegro Energico

Trình bày: Various Artists

Ngày đăng: 3:35 chiều 17/11/2013 | Lượt nghe: 228

Medicine Buddha Mantra 2

Trình bày: Tulku Baima Aose Rinpoche

Ngày đăng: 8:36 tối 05/11/2012 | Lượt nghe: 191

Yellow Dzambala Mantra

Trình bày: Tulku Baima Aose Rinpoche

Ngày đăng: 8:36 tối 05/11/2012 | Lượt nghe: 1.432

White Tara Mantra

Trình bày: Tulku Baima Aose Rinpoche

Ngày đăng: 8:36 tối 05/11/2012 | Lượt nghe: 724

Ting Wen Jie Tuo Mantra

Trình bày: Tulku Baima Aose Rinpoche

Ngày đăng: 8:36 tối 05/11/2012 | Lượt nghe: 66

Tsongkhapa Guru Praise

Trình bày: Tulku Baima Aose Rinpoche

Ngày đăng: 8:36 tối 05/11/2012 | Lượt nghe: 94

One Hundred Word Mantra

Trình bày: Tulku Baima Aose Rinpoche

Ngày đăng: 8:35 tối 05/11/2012 | Lượt nghe: 112

Vow Manjushri

Trình bày: Tulku Baima Aose Rinpoche

Ngày đăng: 8:35 tối 05/11/2012 | Lượt nghe: 129

Medicine Buddha Mantra

Trình bày: Tulku Baima Aose Rinpoche

Ngày đăng: 8:35 tối 05/11/2012 | Lượt nghe: 511

Di Zang Wang Pu Sa Ksitigarbha Bodhisattva

Trình bày: Tulku Baima Aose Rinpoche

Ngày đăng: 8:35 tối 05/11/2012 | Lượt nghe: 118

Green Tara Mantra

Trình bày: Tulku Baima Aose Rinpoche

Ngày đăng: 8:34 tối 05/11/2012 | Lượt nghe: 513

Lama Channo

Trình bày: Tulku Baima Aose Rinpoche

Ngày đăng: 8:34 tối 05/11/2012 | Lượt nghe: 101

Great Compassion Mantra

Trình bày: Tulku Baima Aose Rinpoche

Ngày đăng: 8:34 tối 05/11/2012 | Lượt nghe: 529

人类不能没有太阳/ Loài Người Không Thể Không Có Mặt Trời

Trình bày: Various Artists

Ngày đăng: 7:33 sáng 22/10/2012 | Lượt nghe: 139

黎明的月亮/ Mặt Trăng Bình Minh

Trình bày: Various Artists

Ngày đăng: 7:21 sáng 22/10/2012 | Lượt nghe: 9

阿妈勒火/ A Mã Lặc Hỏa

Trình bày: Various Artists

Ngày đăng: 7:14 sáng 22/10/2012 | Lượt nghe: 9

诺桑王子(白面具派)/ Vương Tử Nhược Tang

Trình bày: Various Artists

Ngày đăng: 7:09 sáng 22/10/2012 | Lượt nghe: 3

秦王破阵乐/ Tần Vương Phá Trận Vui

Trình bày: Various Artists

Ngày đăng: 9:01 tối 21/10/2012 | Lượt nghe: 302

蛟龙嬉舞/ Giao Long Múa Lượn

Trình bày: Various Artists

Ngày đăng: 9:01 tối 21/10/2012 | Lượt nghe: 11

喜临门/ Hỷ Lâm Môn

Trình bày: Various Artists

Ngày đăng: 9:01 tối 21/10/2012 | Lượt nghe: 765

打枣/ Đánh Táo

Trình bày: Various Artists

Ngày đăng: 9:01 tối 21/10/2012 | Lượt nghe: 304

小放牛/ Tiểu Thả Trâu

Trình bày: Various Artists

Ngày đăng: 9:01 tối 21/10/2012 | Lượt nghe: 2.047

秦腔牌子曲/ Tâm Xoang Bài Tử Khúc

Trình bày: Various Artists

Ngày đăng: 9:00 tối 21/10/2012 | Lượt nghe: 43

锯大缸/ Cưa Chậu Lớn

Trình bày: Various Artists

Ngày đăng: 9:00 tối 21/10/2012 | Lượt nghe: 102