Zing mp3

Bài Hát - Hòa Tấu

Cherry Blossoms

Trình bày: Yuki Murata

Ngày đăng: 7:49 sáng 29/08/2014 | Lượt nghe: 1.110

Greenfield

Trình bày: Yuki Murata

Ngày đăng: 7:49 sáng 29/08/2014 | Lượt nghe: 249

Rainbow

Trình bày: Yuki Murata

Ngày đăng: 7:49 sáng 29/08/2014 | Lượt nghe: 209

Star

Trình bày: Yuki Murata

Ngày đăng: 7:49 sáng 29/08/2014 | Lượt nghe: 98

New Day... Ringing Bell

Trình bày: Yuki Murata

Ngày đăng: 7:49 sáng 29/08/2014 | Lượt nghe: 68

I Sing And Celebrate For You

Trình bày: Yuki Murata

Ngày đăng: 7:48 sáng 29/08/2014 | Lượt nghe: 67

Smile

Trình bày: Yuki Murata

Ngày đăng: 7:48 sáng 29/08/2014 | Lượt nghe: 70

Elegy

Trình bày: Yuki Murata

Ngày đăng: 7:47 sáng 29/08/2014 | Lượt nghe: 8

The Sea

Trình bày: Yuki Murata

Ngày đăng: 7:48 sáng 29/08/2014 | Lượt nghe: 29

Pitter-Patter

Trình bày: Yuki Murata

Ngày đăng: 7:47 sáng 29/08/2014 | Lượt nghe: 5

In The Morning

Trình bày: Yuki Murata

Ngày đăng: 7:44 sáng 29/08/2014 | Lượt nghe: 60

A White Bird

Trình bày: Yuki Murata

Ngày đăng: 7:45 sáng 29/08/2014 | Lượt nghe: 11

At 3 O'clock

Trình bày: Yuki Murata

Ngày đăng: 7:45 sáng 29/08/2014 | Lượt nghe: 13

Gift

Trình bày: Yuki Murata

Ngày đăng: 7:44 sáng 29/08/2014 | Lượt nghe: 10

Time Capsle

Trình bày: Kotaro Oshio

Ngày đăng: 11:36 trưa 28/08/2014 | Lượt nghe: 172

Marble

Trình bày: Kotaro Oshio

Ngày đăng: 11:36 trưa 28/08/2014 | Lượt nghe: 17

Legend -Toki No Eiyuu Tachi-

Trình bày: Kotaro Oshio

Ngày đăng: 11:36 trưa 28/08/2014 | Lượt nghe: 23

キラキラ (Kirakira)

Trình bày: Kotaro Oshio

Ngày đăng: 11:35 trưa 28/08/2014 | Lượt nghe: 21

恋の夢 (Koi No Yume)

Trình bày: Kotaro Oshio

Ngày đăng: 11:34 trưa 28/08/2014 | Lượt nghe: 9

亡き王女のためのパヴァーヌ (Pavane Pour Une Infante Defunte)

Trình bày: Kotaro Oshio

Ngày đăng: 11:34 trưa 28/08/2014 | Lượt nghe: 11

月のナミダ (Tsuki No Namida)

Trình bày: Kotaro Oshio

Ngày đăng: 11:35 trưa 28/08/2014 | Lượt nghe: 10

誘惑 (Yuuwaku)

Trình bày: Kotaro Oshio

Ngày đăng: 11:33 trưa 28/08/2014 | Lượt nghe: 3

いつか君と (Itsuka Kimi To)

Trình bày: Kotaro Oshio

Ngày đăng: 11:34 trưa 28/08/2014 | Lượt nghe: 6

彼方へ (Kanata He)

Trình bày: Kotaro Oshio

Ngày đăng: 11:33 trưa 28/08/2014 | Lượt nghe: 2

In The Beginning

Trình bày: Kotaro Oshio

Ngày đăng: 11:33 trưa 28/08/2014 | Lượt nghe: 21