Zing mp3

Bài Hát - Âu Mỹ

Blank Space - Voice Memos

Trình bày: Taylor Swift

Ngày đăng: 10:38 sáng hôm nay | Lượt nghe: 98

I Wish You Would - Voice Memos

Trình bày: Taylor Swift

Ngày đăng: 10:38 sáng hôm nay | Lượt nghe: 46

I Know Places - Voice Memos

Trình bày: Taylor Swift

Ngày đăng: 10:39 sáng hôm nay | Lượt nghe: 16

New Romantics

Trình bày: Taylor Swift

Ngày đăng: 10:38 sáng hôm nay | Lượt nghe: 55

You Are In Love

Trình bày: Taylor Swift

Ngày đăng: 10:39 sáng hôm nay | Lượt nghe: 64

Wonderland

Trình bày: Taylor Swift

Ngày đăng: 10:38 sáng hôm nay | Lượt nghe: 35

Clean

Trình bày: Taylor Swift ft. Imogen Heap

Ngày đăng: 10:38 sáng hôm nay | Lượt nghe: 41

I Know Places

Trình bày: Taylor Swift

Ngày đăng: 10:38 sáng hôm nay | Lượt nghe: 54

This Love

Trình bày: Taylor Swift

Ngày đăng: 10:38 sáng hôm nay | Lượt nghe: 60

How You Get The Girl

Trình bày: Taylor Swift

Ngày đăng: 10:37 sáng hôm nay | Lượt nghe: 89

Wildest Dreams

Trình bày: Taylor Swift

Ngày đăng: 10:38 sáng hôm nay | Lượt nghe: 64

Bad Blood

Trình bày: Taylor Swift

Ngày đăng: 10:37 sáng hôm nay | Lượt nghe: 103

I Wish You Would

Trình bày: Taylor Swift

Ngày đăng: 10:36 sáng hôm nay | Lượt nghe: 34

All You Had To Do Was Stay

Trình bày: Taylor Swift

Ngày đăng: 10:36 sáng hôm nay | Lượt nghe: 72

Out Of The Woods

Trình bày: Taylor Swift

Ngày đăng: 10:36 sáng hôm nay | Lượt nghe: 43

Style

Trình bày: Taylor Swift

Ngày đăng: 10:36 sáng hôm nay | Lượt nghe: 98

Blank Space

Trình bày: Taylor Swift

Ngày đăng: 10:36 sáng hôm nay | Lượt nghe: 140

Stones In My Passway

Trình bày: Homesick James

Ngày đăng: 12:57 trưa hôm qua | Lượt nghe: 10

Crawlin'

Trình bày: Homesick James

Ngày đăng: 12:57 trưa hôm qua | Lượt nghe: 1

Homesick's Blues

Trình bày: Homesick James

Ngày đăng: 12:57 trưa hôm qua | Lượt nghe: 0

The Cloud Is Crying

Trình bày: Homesick James

Ngày đăng: 12:57 trưa hôm qua | Lượt nghe: 0

Working With Homesick

Trình bày: Homesick James

Ngày đăng: 12:56 trưa hôm qua | Lượt nghe: 1

Lonesome Road

Trình bày: Homesick James

Ngày đăng: 12:56 trưa hôm qua | Lượt nghe: 0

Gotta Move

Trình bày: Homesick James

Ngày đăng: 12:56 trưa hôm qua | Lượt nghe: 0

Johnny Mae

Trình bày: Homesick James

Ngày đăng: 12:56 trưa hôm qua | Lượt nghe: 1