Zing mp3

Bài Hát - Nhạc Cách Mạng

Tự Hào Kiểm Ngư Việt Nam

Trình bày: Various Artists ft. Artista Band

Ngày đăng: 3:50 chiều 01/08/2014 | Lượt nghe: 1.587

Tiếng Biển (Japanese Version)

Trình bày: Hải Triều

Ngày đăng: 3:19 chiều 01/08/2014 | Lượt nghe: 595

Đêm Nay Phía Đảo

Trình bày: Nguyễn Đức Quang ft. Hoài Phương (Cựu TV Mặt Trời Đỏ)

Ngày đăng: 3:19 chiều 01/08/2014 | Lượt nghe: 611

Mừng Con

Trình bày: Bé Bào Ngư ft. Nguyễn Đức Quang ft. Hoài Phương (Cựu TV Mặt Trời Đỏ)

Ngày đăng: 3:17 chiều 01/08/2014 | Lượt nghe: 1.315

Mong Cha

Trình bày: Bé Bào Ngư

Ngày đăng: 3:16 chiều 01/08/2014 | Lượt nghe: 659

Em Đã Đến

Trình bày: Hoài Phương (Cựu TV Mặt Trời Đỏ)

Ngày đăng: 3:16 chiều 01/08/2014 | Lượt nghe: 298

Đảo Xa Tổ Quốc

Trình bày: Hoài Phương

Ngày đăng: 3:15 chiều 01/08/2014 | Lượt nghe: 829

Khát Vọng Xanh

Trình bày: Nguyễn Đức Quang

Ngày đăng: 3:14 chiều 01/08/2014 | Lượt nghe: 426

Gửi Theo Cánh Chim Biển

Trình bày: Hoài Phương (Cựu TV Mặt Trời Đỏ)

Ngày đăng: 3:13 chiều 01/08/2014 | Lượt nghe: 439

Bình Minh Phía Đảo

Trình bày: Nguyễn Đức Quang

Ngày đăng: 3:13 chiều 01/08/2014 | Lượt nghe: 209

Nỗi Lòng

Trình bày: Nguyễn Đức Quang ft. Hoài Phương (Cựu TV Mặt Trời Đỏ)

Ngày đăng: 3:11 chiều 01/08/2014 | Lượt nghe: 116

Em Mơ

Trình bày: Hoài Phương (Cựu TV Mặt Trời Đỏ)

Ngày đăng: 3:11 chiều 01/08/2014 | Lượt nghe: 110

Tiếng Biển

Trình bày: Nguyễn Đức Quang

Ngày đăng: 3:10 chiều 01/08/2014 | Lượt nghe: 205

Bình Yên Ngày Mới

Trình bày: Artista Band

Ngày đăng: 2:26 chiều 01/08/2014 | Lượt nghe: 171

Hịch Biển Đông

Trình bày: Artista Band

Ngày đăng: 2:25 chiều 01/08/2014 | Lượt nghe: 176

Phác Họa Đảo Xa Tổ Quốc

Trình bày: Phú Luân

Ngày đăng: 2:26 chiều 01/08/2014 | Lượt nghe: 82

Chuyện Người Lính Đảo

Trình bày: Phúc Lâm

Ngày đăng: 2:24 chiều 01/08/2014 | Lượt nghe: 382

Đạp Sóng Ra Khơi

Trình bày: Artista Band

Ngày đăng: 2:22 chiều 01/08/2014 | Lượt nghe: 157

Tổ Quốc Cánh Sóng

Trình bày: Nguyễn Đức Quang

Ngày đăng: 2:22 chiều 01/08/2014 | Lượt nghe: 237

Người Về Từ Hoàng Sa

Trình bày: Artista Band

Ngày đăng: 2:22 chiều 01/08/2014 | Lượt nghe: 445

Quà Sinh Nhật Của Con

Trình bày: Artista Band

Ngày đăng: 2:21 chiều 01/08/2014 | Lượt nghe: 57

Đêm Hoàng Sa

Trình bày: Artista Band

Ngày đăng: 2:21 chiều 01/08/2014 | Lượt nghe: 180

Tiếng Gọi Quê Hương

Trình bày: Nguyễn Đức Quang

Ngày đăng: 2:20 chiều 01/08/2014 | Lượt nghe: 395

Tổ Quốc Nơi Đầu Sóng

Trình bày: Phú Luân

Ngày đăng: 2:20 chiều 01/08/2014 | Lượt nghe: 405

Hiên Ngang Việt Nam

Trình bày: Artista Band

Ngày đăng: 2:20 chiều 01/08/2014 | Lượt nghe: 604