Zing mp3

Bài Hát - Nhạc Cách Mạng

Theo Cha Ra Đảo

Trình bày: Bé Bào Ngư

Ngày đăng: 11:38 trưa 22/12/2014 | Lượt nghe: 1.670

Nhà Mình Đón Tết

Trình bày: Bé Bạch Lê Quỳnh Anh

Ngày đăng: 11:38 trưa 22/12/2014 | Lượt nghe: 13.281

Quê Em Ở Trường Sa

Trình bày: Bé Bạch Lê Quỳnh Anh

Ngày đăng: 11:37 trưa 22/12/2014 | Lượt nghe: 4.370

Nhớ Ba Ở Đảo Xa

Trình bày: Bé Bạch Lê Quỳnh Anh

Ngày đăng: 11:36 trưa 22/12/2014 | Lượt nghe: 2.521

Trường Sa Của Bố

Trình bày: Bé Bạch Lê Quỳnh Anh

Ngày đăng: 11:32 trưa 22/12/2014 | Lượt nghe: 918

Áo Cha

Trình bày: Bé Bạch Lê Quỳnh Anh

Ngày đăng: 11:28 trưa 22/12/2014 | Lượt nghe: 679

Câu Hỏi Của Con

Trình bày: Bé Bạch Lê Quỳnh Anh

Ngày đăng: 11:27 trưa 22/12/2014 | Lượt nghe: 998

Bức Tranh Tặng Cha

Trình bày: Bé Bào Ngư

Ngày đăng: 11:27 trưa 22/12/2014 | Lượt nghe: 835

Bố Em Là Lính Biển

Trình bày: Bé Bạch Lê Quỳnh Anh

Ngày đăng: 11:26 trưa 22/12/2014 | Lượt nghe: 1.086

Ba Em Là Bộ Đội Hải Quân

Trình bày: Bé Bào Ngư

Ngày đăng: 11:24 trưa 22/12/2014 | Lượt nghe: 1.276

Nơi Ấy Là Trường Sa

Trình bày: Đức Tuấn

Ngày đăng: 7:59 tối 19/12/2014 | Lượt nghe: 5.155

Tổ Quốc Gọi Tên Mình

Trình bày: Đức Tuấn

Ngày đăng: 7:58 tối 19/12/2014 | Lượt nghe: 21.055

Nơi Đảo Xa

Trình bày: Đức Tuấn

Ngày đăng: 7:58 tối 19/12/2014 | Lượt nghe: 10.517

Mãi Còn Yêu

Trình bày: Various Artists ft. Tốp Ca Nam

Ngày đăng: 10:05 sáng 08/12/2014 | Lượt nghe: 1.277

Còn Có Kiếp Sau

Trình bày: Trần Bắc Hải

Ngày đăng: 10:05 sáng 08/12/2014 | Lượt nghe: 1.208

Có Những Tuổi 20 Như Thế

Trình bày: Thắng Lợi

Ngày đăng: 10:04 sáng 08/12/2014 | Lượt nghe: 2.418

Còn Có Kiếp Sau

Trình bày: Trang Nhung

Ngày đăng: 10:03 sáng 08/12/2014 | Lượt nghe: 903

Tiếng Nhạn

Trình bày: Nguyễn Đức Quang

Ngày đăng: 10:03 sáng 08/12/2014 | Lượt nghe: 554

Tiếng Nhạn

Trình bày: Y Jang Tuyn

Ngày đăng: 10:02 sáng 08/12/2014 | Lượt nghe: 158

Tổ Quốc Gọi Tên Mình

Trình bày: Lê Tiến Ngọc

Ngày đăng: 11:05 trưa 02/12/2014 | Lượt nghe: 7.381

Giai Điệu Tổ Quốc

Trình bày: Lê Tiến Ngọc

Ngày đăng: 11:04 trưa 02/12/2014 | Lượt nghe: 5.399

Sức Sống Trường Sa

Trình bày: Lê Tiến Ngọc

Ngày đăng: 11:01 trưa 02/12/2014 | Lượt nghe: 1.558

Chút Thư Tình Người Lính Biển

Trình bày: Lê Tiến Ngọc

Ngày đăng: 11:00 trưa 02/12/2014 | Lượt nghe: 5.015

Thuyền Và Biển

Trình bày: Lê Tiến Ngọc

Ngày đăng: 10:59 sáng 02/12/2014 | Lượt nghe: 4.766

Sao Biển

Trình bày: Lê Tiến Ngọc

Ngày đăng: 10:57 sáng 02/12/2014 | Lượt nghe: 804