Zing mp3

Bài Hát - Nhạc Cách Mạng

Tiểu Đoàn 307 (Remix)

Trình bày: Lương Gia Huy

Ngày đăng: 3:06 chiều 29/08/2014 | Lượt nghe: 2.816

Quốc Ca

Trình bày: Lương Gia Huy

Ngày đăng: 2:48 chiều 29/08/2014 | Lượt nghe: 1.635

Người Đi Xây Hồ Kẻ Gỗ (Remix)

Trình bày: Lương Gia Huy

Ngày đăng: 2:47 chiều 29/08/2014 | Lượt nghe: 1.639

Giận Mà Thương (Remix)

Trình bày: Lương Gia Huy

Ngày đăng: 2:46 chiều 29/08/2014 | Lượt nghe: 1.052

Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây (DJ)

Trình bày: Lương Gia Huy

Ngày đăng: 2:45 chiều 29/08/2014 | Lượt nghe: 1.164

Sợi Nhớ Sợi Thương (DJ)

Trình bày: Lương Gia Huy

Ngày đăng: 2:45 chiều 29/08/2014 | Lượt nghe: 693

Lá Xanh (Remix)

Trình bày: Lương Gia Huy

Ngày đăng: 2:44 chiều 29/08/2014 | Lượt nghe: 594

Năm Anh Em Trên Một Chiếc Xe Tăng (DJ)

Trình bày: Lương Gia Huy

Ngày đăng: 2:43 chiều 29/08/2014 | Lượt nghe: 946

Cung Đàn Mùa Xuân (DJ)

Trình bày: Lương Gia Huy

Ngày đăng: 2:42 chiều 29/08/2014 | Lượt nghe: 839

Nối Vòng Tay Lớn (DJ)

Trình bày: Lương Gia Huy

Ngày đăng: 2:41 chiều 29/08/2014 | Lượt nghe: 1.469

Tự Hào Kiểm Ngư Việt Nam

Trình bày: Various Artists ft. Artista Band

Ngày đăng: 3:50 chiều 01/08/2014 | Lượt nghe: 2.165

Tiếng Biển (Japanese Version)

Trình bày: Hải Triều

Ngày đăng: 3:19 chiều 01/08/2014 | Lượt nghe: 840

Đêm Nay Phía Đảo

Trình bày: Nguyễn Đức Quang ft. Hoài Phương (Cựu TV Mặt Trời Đỏ)

Ngày đăng: 3:19 chiều 01/08/2014 | Lượt nghe: 878

Mừng Con

Trình bày: Bé Bào Ngư ft. Nguyễn Đức Quang ft. Hoài Phương (Cựu TV Mặt Trời Đỏ)

Ngày đăng: 3:17 chiều 01/08/2014 | Lượt nghe: 1.947

Mong Cha

Trình bày: Bé Bào Ngư

Ngày đăng: 3:16 chiều 01/08/2014 | Lượt nghe: 883

Em Đã Đến

Trình bày: Hoài Phương (Cựu TV Mặt Trời Đỏ)

Ngày đăng: 3:16 chiều 01/08/2014 | Lượt nghe: 372

Đảo Xa Tổ Quốc

Trình bày: Hoài Phương

Ngày đăng: 3:15 chiều 01/08/2014 | Lượt nghe: 1.305

Khát Vọng Xanh

Trình bày: Nguyễn Đức Quang

Ngày đăng: 3:14 chiều 01/08/2014 | Lượt nghe: 784

Gửi Theo Cánh Chim Biển

Trình bày: Hoài Phương (Cựu TV Mặt Trời Đỏ)

Ngày đăng: 3:13 chiều 01/08/2014 | Lượt nghe: 655

Bình Minh Phía Đảo

Trình bày: Nguyễn Đức Quang

Ngày đăng: 3:13 chiều 01/08/2014 | Lượt nghe: 244

Nỗi Lòng

Trình bày: Nguyễn Đức Quang ft. Hoài Phương (Cựu TV Mặt Trời Đỏ)

Ngày đăng: 3:11 chiều 01/08/2014 | Lượt nghe: 192

Em Mơ

Trình bày: Hoài Phương (Cựu TV Mặt Trời Đỏ)

Ngày đăng: 3:11 chiều 01/08/2014 | Lượt nghe: 165

Tiếng Biển

Trình bày: Nguyễn Đức Quang

Ngày đăng: 3:10 chiều 01/08/2014 | Lượt nghe: 277

Bình Yên Ngày Mới

Trình bày: Artista Band

Ngày đăng: 2:26 chiều 01/08/2014 | Lượt nghe: 314

Hịch Biển Đông

Trình bày: Artista Band

Ngày đăng: 2:25 chiều 01/08/2014 | Lượt nghe: 374