Zing mp3

Bài Hát - Đài Loan

苦茶 (插曲-棒棒堂+黑涩会美眉)/ Trà Đắng

Trình bày: Various Artists

Ngày đăng: 5:35 chiều 16/07/2011 | Lượt nghe: 50.357

玛琪朵奏呜曲/ Macchiato Tune

Trình bày: Various Artists

Ngày đăng: 5:35 chiều 16/07/2011 | Lượt nghe: 17.838

甘草猪头/ Licorice Pig Head

Trình bày: Various Artists

Ngày đăng: 5:35 chiều 16/07/2011 | Lượt nghe: 6.746

大猪头 (插曲-棒棒堂)/ Big Pig Head

Trình bày: Various Artists

Ngày đăng: 5:35 chiều 16/07/2011 | Lượt nghe: 414

暴走猪头/ Running Pig Head

Trình bày: Various Artists

Ngày đăng: 5:35 chiều 16/07/2011 | Lượt nghe: 3.617

摇滚吧! 爱情/ Rockn' Love

Trình bày: Various Artists

Ngày đăng: 5:34 chiều 16/07/2011 | Lượt nghe: 3.692

晶冻苦茶/ Frozen Bitter Tea

Trình bày: Various Artists

Ngày đăng: 5:34 chiều 16/07/2011 | Lượt nghe: 4.388

Hello爱情风(插曲-黑涩会美眉)/ Hello Gió Ái Tình

Trình bày: Various Artists

Ngày đăng: 5:34 chiều 16/07/2011 | Lượt nghe: 6.260

黑糖放电/ Electrifying Brown Sugar

Trình bày: Various Artists

Ngày đăng: 5:34 chiều 16/07/2011 | Lượt nghe: 1.977

水晶玛琪朵/ Crystal Macchiato

Trình bày: Various Artists

Ngày đăng: 5:33 chiều 16/07/2011 | Lượt nghe: 2.900

爱情玛奇朵 (片尾曲-棒棒堂)/ Tình Yêu Machiato

Trình bày: Various Artists

Ngày đăng: 5:33 chiều 16/07/2011 | Lượt nghe: 8.305

微酸协奏曲/ Concerto Of Macchiato

Trình bày: Various Artists

Ngày đăng: 5:33 chiều 16/07/2011 | Lượt nghe: 1.987

苦茶七分甜/ Bitter Tea Is Rather Sweet

Trình bày: Various Artists

Ngày đăng: 5:32 chiều 16/07/2011 | Lượt nghe: 1.158

黑糖秀(片头曲-棒棒堂+黑涩会美眉)/ Brown Sugar Show

Trình bày: Various Artists

Ngày đăng: 5:32 chiều 16/07/2011 | Lượt nghe: 2.187

Intro

Trình bày: Various Artists

Ngày đăng: 5:32 chiều 16/07/2011 | Lượt nghe: 696

花都开好了 (演奏版) (春光明媚版)/ Hoa Đã Nở Rồi

Trình bày: Various Artists

Ngày đăng: 5:20 chiều 16/07/2011 | Lượt nghe: 4.308

我的天(强辩)/ My Day

Trình bày: Various Artists

Ngày đăng: 5:13 chiều 16/07/2011 | Lượt nghe: 882

召唤兽(陈乃荣)/ Kêu Gọi Thú

Trình bày: Various Artists

Ngày đăng: 5:13 chiều 16/07/2011 | Lượt nghe: 379

够爱 (终极三国首波片尾曲) (曾沛慈)/ Enough Love

Trình bày: Various Artists

Ngày đăng: 5:11 chiều 16/07/2011 | Lượt nghe: 2.368

心愿/ Tâm Nguyện

Trình bày: Various Artists

Ngày đăng: 4:07 chiều 16/07/2011 | Lượt nghe: 953

惜双双/ Xi Shuang Shuang

Trình bày: Various Artists

Ngày đăng: 4:06 chiều 16/07/2011 | Lượt nghe: 577

忆王孙/ Ức Vương Tôn

Trình bày: Various Artists

Ngày đăng: 4:06 chiều 16/07/2011 | Lượt nghe: 196

望蓬莱/ Vọng Bồng Lai

Trình bày: Various Artists

Ngày đăng: 4:06 chiều 16/07/2011 | Lượt nghe: 257

破阵子/ Phá Trận Tử

Trình bày: Various Artists

Ngày đăng: 4:06 chiều 16/07/2011 | Lượt nghe: 337

蜀山沦陷/ Shu Shan Lun Xian

Trình bày: Various Artists

Ngày đăng: 4:05 chiều 16/07/2011 | Lượt nghe: 249