Zing mp3

Bài Hát - Hàn Quốc

You (English ver.)

Trình bày: Royal Pirates

Ngày đăng: 9:22 sáng 28/08/2014 | Lượt nghe: 55

Betting Everything (English Ver.)

Trình bày: Royal Pirates

Ngày đăng: 9:22 sáng 28/08/2014 | Lượt nghe: 33

Banger

Trình bày: Humming Urban Stereo

Ngày đăng: 10:05 sáng 26/08/2014 | Lượt nghe: 2

Love & Sex

Trình bày: Humming Urban Stereo

Ngày đăng: 10:03 sáng 26/08/2014 | Lượt nghe: 9

Sake Of Spring Day

Trình bày: Humming Urban Stereo

Ngày đăng: 10:02 sáng 26/08/2014 | Lượt nghe: 2

Topdog (Inst.)

Trình bày: Topp Dogg

Ngày đăng: 9:44 sáng 26/08/2014 | Lượt nghe: 2

Salieri

Trình bày: Topp Dogg

Ngày đăng: 9:44 sáng 26/08/2014 | Lượt nghe: 1

Topdog

Trình bày: Topp Dogg

Ngày đăng: 9:43 sáng 26/08/2014 | Lượt nghe: 8

Amadeus

Trình bày: Topp Dogg

Ngày đăng: 9:42 sáng 26/08/2014 | Lượt nghe: 47

Intro

Trình bày: Topp Dogg

Ngày đăng: 9:42 sáng 26/08/2014 | Lượt nghe: 1

Dress Up

Trình bày: Boys Republic

Ngày đăng: 7:18 tối 28/07/2014 | Lượt nghe: 484

French Kiss

Trình bày: Hyuna

Ngày đăng: 1:22 trưa 28/07/2014 | Lượt nghe: 683

A Talk

Trình bày: Hyuna

Ngày đăng: 1:21 trưa 28/07/2014 | Lượt nghe: 899

Red

Trình bày: Hyuna

Ngày đăng: 12:54 trưa 28/07/2014 | Lượt nghe: 70.828

Topdog (Inst.)

Trình bày: Topp Dogg

Ngày đăng: 8:32 tối 16/06/2014 | Lượt nghe: 5

Salieri

Trình bày: Topp Dogg

Ngày đăng: 8:32 tối 16/06/2014 | Lượt nghe: 3

TOPDOG

Trình bày: Topp Dogg

Ngày đăng: 8:31 tối 16/06/2014 | Lượt nghe: 74

Amadeus

Trình bày: Topp Dogg

Ngày đăng: 8:31 tối 16/06/2014 | Lượt nghe: 13

Intro

Trình bày: Topp Dogg

Ngày đăng: 8:30 tối 16/06/2014 | Lượt nghe: 1

Amazing -Bad Lady-

Trình bày: CROSS GENE

Ngày đăng: 8:29 tối 16/06/2014 | Lượt nghe: 42

SAD MOVIE (KOREAN VER.)

Trình bày: BEAST

Ngày đăng: 8:34 sáng 16/06/2014 | Lượt nghe: 2.338

History

Trình bày: BEAST

Ngày đăng: 8:30 sáng 16/06/2014 | Lượt nghe: 2.705

No More

Trình bày: BEAST

Ngày đăng: 8:30 sáng 16/06/2014 | Lượt nghe: 2.574

Dance With U

Trình bày: BEAST

Ngày đăng: 8:29 sáng 16/06/2014 | Lượt nghe: 942

Good Luck

Trình bày: BEAST

Ngày đăng: 8:29 sáng 16/06/2014 | Lượt nghe: 178.548