Zing mp3

Bài Hát - Hàn Quốc

Countess Bathory

Trình bày: Desaster

Ngày đăng: 5:24 chiều 18/10/2014 | Lượt nghe: 14

Eyes

Trình bày: Girls' Generation-TTS

Ngày đăng: 11:00 trưa 16/09/2014 | Lượt nghe: 1.273

Only U

Trình bày: Girls' Generation-TTS

Ngày đăng: 10:54 sáng 16/09/2014 | Lượt nghe: 9.717

Stay

Trình bày: Girls' Generation-TTS

Ngày đăng: 10:54 sáng 16/09/2014 | Lượt nghe: 886

Adrenaline

Trình bày: Girls' Generation-TTS

Ngày đăng: 10:53 sáng 16/09/2014 | Lượt nghe: 3.647

Holler

Trình bày: Girls' Generation-TTS

Ngày đăng: 10:52 sáng 16/09/2014 | Lượt nghe: 45.635

Let It Rain

Trình bày: 2PM

Ngày đăng: 8:01 sáng 15/09/2014 | Lượt nghe: 105

Whisper

Trình bày: Girls' Generation-TTS

Ngày đăng: 7:15 tối 13/09/2014 | Lượt nghe: 58.888

Hot (Remix)

Trình bày: Jay Park

Ngày đăng: 8:13 sáng 04/09/2014 | Lượt nghe: 71

Hot (Re-Mastered)

Trình bày: Jay Park

Ngày đăng: 8:13 sáng 04/09/2014 | Lượt nghe: 10

You (English ver.)

Trình bày: Royal Pirates

Ngày đăng: 9:22 sáng 28/08/2014 | Lượt nghe: 86

Betting Everything (English Ver.)

Trình bày: Royal Pirates

Ngày đăng: 9:22 sáng 28/08/2014 | Lượt nghe: 53

Seoul Hillbilly

Trình bày: Royal Pirates

Ngày đăng: 9:21 sáng 28/08/2014 | Lượt nghe: 17

Love Toxic

Trình bày: Royal Pirates

Ngày đăng: 9:21 sáng 28/08/2014 | Lượt nghe: 326

Haru

Trình bày: Royal Pirates

Ngày đăng: 9:20 sáng 28/08/2014 | Lượt nghe: 87

Banger

Trình bày: Humming Urban Stereo

Ngày đăng: 10:05 sáng 26/08/2014 | Lượt nghe: 4

Love & Sex

Trình bày: Humming Urban Stereo

Ngày đăng: 10:03 sáng 26/08/2014 | Lượt nghe: 27

Sake Of Spring Day

Trình bày: Humming Urban Stereo

Ngày đăng: 10:02 sáng 26/08/2014 | Lượt nghe: 4

Topdog (Inst.)

Trình bày: Topp Dogg

Ngày đăng: 9:44 sáng 26/08/2014 | Lượt nghe: 8

Salieri

Trình bày: Topp Dogg

Ngày đăng: 9:44 sáng 26/08/2014 | Lượt nghe: 4

Amadeus

Trình bày: Topp Dogg

Ngày đăng: 9:42 sáng 26/08/2014 | Lượt nghe: 76

Topdog

Trình bày: Topp Dogg

Ngày đăng: 9:43 sáng 26/08/2014 | Lượt nghe: 15

Intro

Trình bày: Topp Dogg

Ngày đăng: 9:42 sáng 26/08/2014 | Lượt nghe: 2

Soul

Trình bày: Brandon Pacheco

Ngày đăng: 10:55 sáng 19/08/2014 | Lượt nghe: 992

Seoul Hillbilly

Trình bày: Royal Pirates

Ngày đăng: 8:50 sáng 19/08/2014 | Lượt nghe: 8