Zing mp3

Bài Hát - Hàn Quốc

Call Me Daddy

Trình bày: EXO

Ngày đăng: 11:30 trưa Thứ ba | Lượt nghe: 4.432

Beautiful Tonight

Trình bày: Jonghyun (SHINee)

Ngày đăng: 9:09 sáng 12/01/2015 | Lượt nghe: 175

MONO-Drama

Trình bày: Jonghyun (SHINee)

Ngày đăng: 9:09 sáng 12/01/2015 | Lượt nghe: 120

If

Trình bày: Vy Trần

Ngày đăng: 4:42 chiều 09/01/2015 | Lượt nghe: 1.169

Crazy (Guilty Pleasure)

Trình bày: Jonghyun (SHINee) ft. Iron

Ngày đăng: 10:36 sáng 09/01/2015 | Lượt nghe: 1.033

Tình Cuồng Say (House Version)

Trình bày: Hải Băng

Ngày đăng: 4:17 chiều 31/12/2014 | Lượt nghe: 7.521

Mashup Good Boy + MTBD + I'm Him

Trình bày: J2J

Ngày đăng: 2:17 chiều 22/12/2014 | Lượt nghe: 405

Countess Bathory

Trình bày: Desaster

Ngày đăng: 5:24 chiều 18/10/2014 | Lượt nghe: 61

Eyes

Trình bày: Girls' Generation-TTS

Ngày đăng: 11:00 trưa 16/09/2014 | Lượt nghe: 1.815

Only U

Trình bày: Girls' Generation-TTS

Ngày đăng: 10:54 sáng 16/09/2014 | Lượt nghe: 17.111

Stay

Trình bày: Girls' Generation-TTS

Ngày đăng: 10:54 sáng 16/09/2014 | Lượt nghe: 1.310

Adrenaline

Trình bày: Girls' Generation-TTS

Ngày đăng: 10:53 sáng 16/09/2014 | Lượt nghe: 5.306

Holler

Trình bày: Girls' Generation-TTS

Ngày đăng: 10:52 sáng 16/09/2014 | Lượt nghe: 76.372

Let It Rain

Trình bày: 2PM

Ngày đăng: 8:01 sáng 15/09/2014 | Lượt nghe: 186

Whisper

Trình bày: Girls' Generation-TTS

Ngày đăng: 7:15 tối 13/09/2014 | Lượt nghe: 67.856

Hot (Remix)

Trình bày: Jay Park

Ngày đăng: 8:13 sáng 04/09/2014 | Lượt nghe: 176

Hot (Re-Mastered)

Trình bày: Jay Park

Ngày đăng: 8:13 sáng 04/09/2014 | Lượt nghe: 14

You (English ver.)

Trình bày: Royal Pirates

Ngày đăng: 9:22 sáng 28/08/2014 | Lượt nghe: 121

Betting Everything (English Ver.)

Trình bày: Royal Pirates

Ngày đăng: 9:22 sáng 28/08/2014 | Lượt nghe: 71

Love Toxic

Trình bày: Royal Pirates

Ngày đăng: 9:21 sáng 28/08/2014 | Lượt nghe: 901

Seoul Hillbilly

Trình bày: Royal Pirates

Ngày đăng: 9:21 sáng 28/08/2014 | Lượt nghe: 31

Haru

Trình bày: Royal Pirates

Ngày đăng: 9:20 sáng 28/08/2014 | Lượt nghe: 134

Banger

Trình bày: Humming Urban Stereo

Ngày đăng: 10:05 sáng 26/08/2014 | Lượt nghe: 8

Love & Sex

Trình bày: Humming Urban Stereo

Ngày đăng: 10:03 sáng 26/08/2014 | Lượt nghe: 47

Sake Of Spring Day

Trình bày: Humming Urban Stereo

Ngày đăng: 10:02 sáng 26/08/2014 | Lượt nghe: 12