Zing mp3

Bài Hát - Hòa Tấu

Outro

Trình bày: Lisa Ono

Ngày đăng: 10:07 tối 26/11/2014 | Lượt nghe: 114

さりげないやさしさ (Simples Carinho)

Trình bày: Lisa Ono

Ngày đăng: 10:07 tối 26/11/2014 | Lượt nghe: 69

日本の桜 (Cerejeira Do Japao)

Trình bày: Lisa Ono

Ngày đăng: 10:07 tối 26/11/2014 | Lượt nghe: 13

あなたの瞳の輝き (Pela Luz Dos Olhos Teus)

Trình bày: Lisa Ono

Ngày đăng: 10:07 tối 26/11/2014 | Lượt nghe: 5

白い道 (Estrada Branca)

Trình bày: Lisa Ono

Ngày đăng: 10:05 tối 26/11/2014 | Lượt nghe: 3

出来ることなら (Ah! Se Eu Pudesse)

Trình bày: Lisa Ono

Ngày đăng: 10:06 tối 26/11/2014 | Lượt nghe: 5

Fly Me To The Moon

Trình bày: Lisa Ono

Ngày đăng: 10:05 tối 26/11/2014 | Lượt nghe: 46

Beyond The Reef

Trình bày: Lisa Ono

Ngày đăng: 10:05 tối 26/11/2014 | Lượt nghe: 8

Flor Do Campo

Trình bày: Lisa Ono

Ngày đăng: 10:04 tối 26/11/2014 | Lượt nghe: 7

ジョアンに捧ぐ (Um Abraco No Joao)

Trình bày: Lisa Ono

Ngày đăng: 10:04 tối 26/11/2014 | Lượt nghe: 1

(Sittin' On) The Dock Of The Bay

Trình bày: Lisa Ono

Ngày đăng: 10:04 tối 26/11/2014 | Lượt nghe: 7

Orixa

Trình bày: Lisa Ono

Ngày đăng: 10:03 tối 26/11/2014 | Lượt nghe: 1

Desafinado

Trình bày: Lisa Ono

Ngày đăng: 10:03 tối 26/11/2014 | Lượt nghe: 2

All Of Me

Trình bày: Lisa Ono

Ngày đăng: 10:03 tối 26/11/2014 | Lượt nghe: 15

二人でお茶を (Tea For Two)

Trình bày: Lisa Ono

Ngày đăng: 10:02 tối 26/11/2014 | Lượt nghe: 2

Smile

Trình bày: Lisa Ono

Ngày đăng: 10:02 tối 26/11/2014 | Lượt nghe: 7

Overjoyed

Trình bày: Lisa Ono

Ngày đăng: 10:02 tối 26/11/2014 | Lượt nghe: 5

Lobo Do Mar

Trình bày: Lisa Ono

Ngày đăng: 10:02 tối 26/11/2014 | Lượt nghe: 5

A Felicidade

Trình bày: Lisa Ono

Ngày đăng: 10:01 tối 26/11/2014 | Lượt nghe: 5

Samba De Uma Nota So

Trình bày: Lisa Ono

Ngày đăng: 10:01 tối 26/11/2014 | Lượt nghe: 6

イパネマの娘 (Garota De Ipanema)

Trình bày: Lisa Ono

Ngày đăng: 10:01 tối 26/11/2014 | Lượt nghe: 3

Intro

Trình bày: Lisa Ono

Ngày đăng: 10:03 tối 26/11/2014 | Lượt nghe: 6

Love Vacances

Trình bày: Lisa Ono

Ngày đăng: 12:18 trưa 26/11/2014 | Lượt nghe: 10

Tears Are Not Decoration

Trình bày: Lisa Ono

Ngày đăng: 12:22 trưa 26/11/2014 | Lượt nghe: 3

A Love Fugue

Trình bày: Lisa Ono

Ngày đăng: 12:18 trưa 26/11/2014 | Lượt nghe: 6