Zing mp3

Bài Hát - Hòa Tấu

Once In A Lifetime

Trình bày: Ryuichi Sakamoto

Ngày đăng: 10:09 sáng 27/02/2015 | Lượt nghe: 117

Just About Enough

Trình bày: Ryuichi Sakamoto

Ngày đăng: 10:09 sáng 27/02/2015 | Lượt nghe: 3

The Arrangement

Trình bày: Ryuichi Sakamoto

Ngày đăng: 10:09 sáng 27/02/2015 | Lượt nghe: 4

The Left Bank

Trình bày: Ryuichi Sakamoto

Ngày đăng: 10:09 sáng 27/02/2015 | Lượt nghe: 6

Outro

Trình bày: Lisa Ono

Ngày đăng: 10:07 tối 26/11/2014 | Lượt nghe: 160

さりげないやさしさ (Simples Carinho)

Trình bày: Lisa Ono

Ngày đăng: 10:07 tối 26/11/2014 | Lượt nghe: 94

Fly Me To The Moon

Trình bày: Lisa Ono

Ngày đăng: 10:05 tối 26/11/2014 | Lượt nghe: 85

日本の桜 (Cerejeira Do Japao)

Trình bày: Lisa Ono

Ngày đăng: 10:07 tối 26/11/2014 | Lượt nghe: 21

あなたの瞳の輝き (Pela Luz Dos Olhos Teus)

Trình bày: Lisa Ono

Ngày đăng: 10:07 tối 26/11/2014 | Lượt nghe: 8

白い道 (Estrada Branca)

Trình bày: Lisa Ono

Ngày đăng: 10:05 tối 26/11/2014 | Lượt nghe: 3

出来ることなら (Ah! Se Eu Pudesse)

Trình bày: Lisa Ono

Ngày đăng: 10:06 tối 26/11/2014 | Lượt nghe: 7

Beyond The Reef

Trình bày: Lisa Ono

Ngày đăng: 10:05 tối 26/11/2014 | Lượt nghe: 12

Flor Do Campo

Trình bày: Lisa Ono

Ngày đăng: 10:04 tối 26/11/2014 | Lượt nghe: 9

ジョアンに捧ぐ (Um Abraco No Joao)

Trình bày: Lisa Ono

Ngày đăng: 10:04 tối 26/11/2014 | Lượt nghe: 2

(Sittin' On) The Dock Of The Bay

Trình bày: Lisa Ono

Ngày đăng: 10:04 tối 26/11/2014 | Lượt nghe: 13

Orixa

Trình bày: Lisa Ono

Ngày đăng: 10:03 tối 26/11/2014 | Lượt nghe: 3

Desafinado

Trình bày: Lisa Ono

Ngày đăng: 10:03 tối 26/11/2014 | Lượt nghe: 2

All Of Me

Trình bày: Lisa Ono

Ngày đăng: 10:03 tối 26/11/2014 | Lượt nghe: 24

二人でお茶を (Tea For Two)

Trình bày: Lisa Ono

Ngày đăng: 10:02 tối 26/11/2014 | Lượt nghe: 3

Smile

Trình bày: Lisa Ono

Ngày đăng: 10:02 tối 26/11/2014 | Lượt nghe: 11

Overjoyed

Trình bày: Lisa Ono

Ngày đăng: 10:02 tối 26/11/2014 | Lượt nghe: 5

Lobo Do Mar

Trình bày: Lisa Ono

Ngày đăng: 10:02 tối 26/11/2014 | Lượt nghe: 5

A Felicidade

Trình bày: Lisa Ono

Ngày đăng: 10:01 tối 26/11/2014 | Lượt nghe: 5

Samba De Uma Nota So

Trình bày: Lisa Ono

Ngày đăng: 10:01 tối 26/11/2014 | Lượt nghe: 8

イパネマの娘 (Garota De Ipanema)

Trình bày: Lisa Ono

Ngày đăng: 10:01 tối 26/11/2014 | Lượt nghe: 5