Zing mp3

Bài Hát - Hoa Ngữ

Eye Of The Tiger

Trình bày: Survivor

Ngày đăng: 6:23 chiều 19/07/2014 | Lượt nghe: 21

22 Jump Street (Theme From The Motion Picture)

Trình bày: Angel Haze ft. Ludacris

Ngày đăng: 4:52 chiều 29/06/2014 | Lượt nghe: 88

Models And Bottles

Trình bày: Blind Scuba Divers

Ngày đăng: 4:48 chiều 29/06/2014 | Lượt nghe: 18

Hao Hua Hong

Trình bày: Second Hand Rose

Ngày đăng: 4:19 chiều 19/06/2014 | Lượt nghe: 14

Gong Li Ge Qu

Trình bày: Second Hand Rose

Ngày đăng: 4:19 chiều 19/06/2014 | Lượt nghe: 9

Sao Zi Song

Trình bày: Second Hand Rose

Ngày đăng: 4:19 chiều 19/06/2014 | Lượt nghe: 6

Qi Fei

Trình bày: Second Hand Rose

Ngày đăng: 4:14 chiều 19/06/2014 | Lượt nghe: 3

Gan Jue Cuo Le

Trình bày: Second Hand Rose

Ngày đăng: 4:14 chiều 19/06/2014 | Lượt nghe: 1

Ye Shen Le

Trình bày: Second Hand Rose

Ngày đăng: 4:14 chiều 19/06/2014 | Lượt nghe: 2

E Shi Dai Tao Yuan

Trình bày: Second Hand Rose

Ngày đăng: 4:14 chiều 19/06/2014 | Lượt nghe: 5

Yule Jiang Hy

Trình bày: Second Hand Rose

Ngày đăng: 4:14 chiều 19/06/2014 | Lượt nghe: 1

Lang Xin Gou Fei

Trình bày: Second Hand Rose

Ngày đăng: 4:15 chiều 19/06/2014 | Lượt nghe: 4

Hebi Xitian Wanli Yao

Trình bày: Second Hand Rose

Ngày đăng: 4:14 chiều 19/06/2014 | Lượt nghe: 1

Wang Ning Mei

Trình bày: Second Hand Rose

Ngày đăng: 4:13 chiều 19/06/2014 | Lượt nghe: 0

Qing A Qing (Ka La OK Ban)

Trình bày: Second Hand Rose

Ngày đăng: 3:59 chiều 19/06/2014 | Lượt nghe: 4

Qing A Qing

Trình bày: Second Hand Rose

Ngày đăng: 3:59 chiều 19/06/2014 | Lượt nghe: 0

Qing Er

Trình bày: Second Hand Rose

Ngày đăng: 3:59 chiều 19/06/2014 | Lượt nghe: 0

Ye Shi

Trình bày: Second Hand Rose

Ngày đăng: 3:58 chiều 19/06/2014 | Lượt nghe: 1

Xiaosa Zou Yihui

Trình bày: Second Hand Rose

Ngày đăng: 3:58 chiều 19/06/2014 | Lượt nghe: 1

Love has it all

Trình bày: Ivana Wong

Ngày đăng: 2:38 sáng 13/04/2014 | Lượt nghe: 19

Love Has It All

Trình bày: Ivana Wong

Ngày đăng: 2:18 sáng 13/04/2014 | Lượt nghe: 7

Love Has It All

Trình bày: Ivana Wong

Ngày đăng: 1:39 sáng 13/04/2014 | Lượt nghe: 2

Love Has It All

Trình bày: Ivana Wong

Ngày đăng: 12:08 sáng 13/04/2014 | Lượt nghe: 2

Merry Christmas To You : )

Trình bày: Mr.

Ngày đăng: 5:44 chiều 12/04/2014 | Lượt nghe: 13

Time, My Friend

Trình bày: Khúc Uyển Đình ft. Far East Movement

Ngày đăng: 1:24 sáng 05/03/2014 | Lượt nghe: 141