Zing mp3

Bài Hát - Hong Kong

Love Letter To Myself (The Awakening Story OST)

Trình bày: Vương Phi

Ngày đăng: 12:31 sáng 20/09/2011 | Lượt nghe: 55.497

风云 (国语主题曲) (郑伊健)/ The Stormriders

Trình bày: Trịnh Y Kiện

Ngày đăng: 6:40 chiều 16/07/2011 | Lượt nghe: 24.189

虫儿飞 (聂风版) (郑伊健)/ Chong Erfei

Trình bày: Trịnh Y Kiện

Ngày đăng: 6:40 chiều 16/07/2011 | Lượt nghe: 4.260

虫儿飞 (儿童合唱版) (国语插曲)/ Chong Erfei

Trình bày: Various Artists

Ngày đăng: 6:40 chiều 16/07/2011 | Lượt nghe: 9.937

雄霸天下 (主题曲原声配乐)/ Hùng Bá Thiên Hạ

Trình bày: Various Artists

Ngày đăng: 6:39 chiều 16/07/2011 | Lượt nghe: 26.419

一对对 (儿童合唱版) (粤语插曲)/ Yi Dui Dui

Trình bày: Various Artists

Ngày đăng: 6:39 chiều 16/07/2011 | Lượt nghe: 4.288

一对对 (聂风版) (粤语插曲) (郑伊健)/ Yi Dui Dui

Trình bày: Trịnh Y Kiện

Ngày đăng: 6:39 chiều 16/07/2011 | Lượt nghe: 4.688

风云 (粤语主题曲) (郑伊健)/ The Stormriders

Trình bày: Trịnh Y Kiện

Ngày đăng: 6:39 chiều 16/07/2011 | Lượt nghe: 4.212

网中人(网中人主题曲)/ Người Trên Mạng

Trình bày: Various Artists

Ngày đăng: 6:30 chiều 16/07/2011 | Lượt nghe: 2.702

歌吟动地哀(武侠帝女花插曲)/ Ge Yin Dong Di Ai

Trình bày: Various Artists

Ngày đăng: 6:30 chiều 16/07/2011 | Lượt nghe: 2.811

情苦恼(家有娇妻插曲)/ Love Troubles

Trình bày: Various Artists

Ngày đăng: 6:30 chiều 16/07/2011 | Lượt nghe: 3.335

求你莫泪流(武侠帝女花插曲)/ Don't Cry, Please

Trình bày: Various Artists

Ngày đăng: 6:29 chiều 16/07/2011 | Lượt nghe: 4.255

花鼓声里(武侠帝女花插曲)/ In The Sound Of Flower Drum

Trình bày: Various Artists

Ngày đăng: 6:29 chiều 16/07/2011 | Lượt nghe: 1.302

无奈遥远祝寿(武侠帝女花插曲)/ Celebrate The Birthday From Far Away With No Choice

Trình bày: Various Artists

Ngày đăng: 6:29 chiều 16/07/2011 | Lượt nghe: 975

武侠帝女花(武侠帝女花主题曲)/ Võ Hiệp Đế Nữ Hoa

Trình bày: Various Artists

Ngày đăng: 6:28 chiều 16/07/2011 | Lượt nghe: 5.770

茫茫路(广播剧主题曲)/ Con Đường Mênh Mang

Trình bày: Various Artists

Ngày đăng: 6:28 chiều 16/07/2011 | Lượt nghe: 3.101

风尘泪(风尘泪主题曲)/ Rolian Tears

Trình bày: Various Artists

Ngày đăng: 6:27 chiều 16/07/2011 | Lượt nghe: 1.434

觅知音(铁桥三主题曲)/ Seek Soul Mate

Trình bày: Various Artists

Ngày đăng: 6:27 chiều 16/07/2011 | Lượt nghe: 536

情浓恨更浓(铁桥三主题曲)/ Everlasting Love And Hatred

Trình bày: Various Artists

Ngày đăng: 6:27 chiều 16/07/2011 | Lượt nghe: 1.085

慈母心(电影天真有牙主题曲)/ Motherliness

Trình bày: Various Artists

Ngày đăng: 6:26 chiều 16/07/2011 | Lượt nghe: 771

堤岸情歌(香江花月夜插曲) 主唱 景黛音/ Love Songs Across The Riverbank

Trình bày: Various Artists

Ngày đăng: 6:26 chiều 16/07/2011 | Lượt nghe: 982

鸡公仔(风尘泪插曲)/ Búp Bê Gà

Trình bày: Various Artists

Ngày đăng: 6:26 chiều 16/07/2011 | Lượt nghe: 1.485

留住今日情(神雕侠侣插曲)/ Keep The Love Today

Trình bày: Various Artists

Ngày đăng: 6:25 chiều 16/07/2011 | Lượt nghe: 1.916

问世间(神雕侠侣插曲)/ Hỏi Thế Gian

Trình bày: Various Artists

Ngày đăng: 6:25 chiều 16/07/2011 | Lượt nghe: 5.750

情义两心坚(神雕侠侣插曲)/ Nặng Tình Nặng Nghĩa

Trình bày: Various Artists

Ngày đăng: 6:25 chiều 16/07/2011 | Lượt nghe: 5.727