Zing mp3

Bài Hát - Nhạc Đạo

Duyên Dáng Áo Lam

Trình bày: Phương Thùy (Nhóm Phù Sa)

Ngày đăng: 5:00 chiều 15/08/2014 | Lượt nghe: 310

Tiếng Ru Thần Tiên Của Mẹ

Trình bày: Phương Thùy (Nhóm Phù Sa)

Ngày đăng: 4:59 chiều 15/08/2014 | Lượt nghe: 404

Có Những Đêm Mơ

Trình bày: Phương Thùy (Nhóm Phù Sa)

Ngày đăng: 4:58 chiều 15/08/2014 | Lượt nghe: 118

Nhớ Mẹ

Trình bày: Phương Thùy (Nhóm Phù Sa)

Ngày đăng: 4:57 chiều 15/08/2014 | Lượt nghe: 276

Bồ Tát Viên Dung

Trình bày: Phương Thùy

Ngày đăng: 4:57 chiều 15/08/2014 | Lượt nghe: 131

Mẹ Bên Đàn Con

Trình bày: Phương Thùy (Nhóm Phù Sa)

Ngày đăng: 4:57 chiều 15/08/2014 | Lượt nghe: 125

Mẹ Hiền Quan Thế Âm Bồ Tát

Trình bày: Phương Thùy (Nhóm Phù Sa)

Ngày đăng: 4:55 chiều 15/08/2014 | Lượt nghe: 631

Mơ Về Bên Mẹ

Trình bày: Phương Thùy (Nhóm Phù Sa)

Ngày đăng: 4:54 chiều 15/08/2014 | Lượt nghe: 136

Phật Về

Trình bày: Phương Thùy (Nhóm Phù Sa)

Ngày đăng: 4:53 chiều 15/08/2014 | Lượt nghe: 201

Tiếng Võng Lời Ru

Trình bày: Phương Thùy (Nhóm Phù Sa)

Ngày đăng: 4:44 chiều 15/08/2014 | Lượt nghe: 41

Phật Là Tâm

Trình bày: Phương Thùy (Nhóm Phù Sa)

Ngày đăng: 4:43 chiều 15/08/2014 | Lượt nghe: 305

Dòng Sông Anoma

Trình bày: Phương Thùy (Nhóm Phù Sa)

Ngày đăng: 4:41 chiều 15/08/2014 | Lượt nghe: 208

Diệu Pháp Liên Hoa

Trình bày: Hoàng Mai Trang

Ngày đăng: 11:27 trưa 11/08/2014 | Lượt nghe: 546

Mục Liên Cứu Mẹ

Trình bày: Hoàng Mai Trang

Ngày đăng: 11:27 trưa 11/08/2014 | Lượt nghe: 703

Tiếng Vọng Vu Lan

Trình bày: Cát Tuyền

Ngày đăng: 12:59 trưa 03/08/2014 | Lượt nghe: 1.030

Nhành Dương Cứu Khổ

Trình bày: Cát Tuyền

Ngày đăng: 12:58 trưa 03/08/2014 | Lượt nghe: 229

Chắp Tay Niệm Phật

Trình bày: Cát Tuyền

Ngày đăng: 12:53 trưa 03/08/2014 | Lượt nghe: 327

Ân Cha Mẹ Như Trời Biển

Trình bày: Cát Tuyền

Ngày đăng: 12:51 trưa 03/08/2014 | Lượt nghe: 400

Niệm Phật Sáu Chữ Hồng Danh

Trình bày: Hùng Thanh ft. Tú Linh

Ngày đăng: 2:33 chiều 01/08/2014 | Lượt nghe: 1.240

Vu Lan Vắng Mẹ

Trình bày: Hùng Thanh

Ngày đăng: 9:38 sáng 04/08/2014 | Lượt nghe: 4.545

Ơn Phật Từ Bi

Trình bày: Hà Ngọc Yến

Ngày đăng: 2:26 chiều 24/07/2014 | Lượt nghe: 2.443

Nụ Cười Sen Nở

Trình bày: Hoàng Hải Thoại

Ngày đăng: 2:57 chiều 16/07/2014 | Lượt nghe: 190

Tình Mẹ Cha

Trình bày: Jang Phan

Ngày đăng: 3:11 chiều 19/06/2014 | Lượt nghe: 3.715

Pháp Hoa Cúng Phật

Trình bày: Tuấn Khương

Ngày đăng: 3:26 chiều 09/06/2014 | Lượt nghe: 1.016

Quê Hương Cực Lạc

Trình bày: Hoàng Nghĩa Galaxy

Ngày đăng: 3:26 chiều 09/06/2014 | Lượt nghe: 3.429