Zing mp3

Bài Hát - Nhạc Quê Hương

Gái Quê Nghèo

Trình bày: Mi Phương

Ngày đăng: 5:36 chiều 14/10/2014 | Lượt nghe: 10.384

Anh Đi Chài Tôm

Trình bày: Vương Minh Kiệt ft. Mỹ Ngân

Ngày đăng: 6:42 chiều 13/10/2014 | Lượt nghe: 3.340

Áo Mới Cà Mau

Trình bày: Thi Mai

Ngày đăng: 12:34 trưa 13/10/2014 | Lượt nghe: 3.606

Kiên Giang Mình Đẹp Lắm

Trình bày: Thi Mai

Ngày đăng: 12:34 trưa 13/10/2014 | Lượt nghe: 2.588

Bạc Liêu Hoài Cô

Trình bày: Thi Mai

Ngày đăng: 12:33 trưa 13/10/2014 | Lượt nghe: 1.642

Sóc Sơ Bai Sóc Trăng

Trình bày: Thi Mai

Ngày đăng: 12:32 trưa 13/10/2014 | Lượt nghe: 1.579

Điệu Lâm Thôn Trà Vinh

Trình bày: Thi Mai

Ngày đăng: 12:32 trưa 13/10/2014 | Lượt nghe: 1.166

Mẹ Gò Công

Trình bày: Thi Mai

Ngày đăng: 12:31 trưa 13/10/2014 | Lượt nghe: 838

Phải Lòng Con Gái Bến Tre

Trình bày: Thi Mai

Ngày đăng: 12:30 trưa 13/10/2014 | Lượt nghe: 1.825

Hành Trình Trên Đất Phù Sa

Trình bày: Thi Mai

Ngày đăng: 12:29 trưa 13/10/2014 | Lượt nghe: 1.349

Tiếng Thạch Sùng

Trình bày: Thi Mai

Ngày đăng: 12:23 trưa 13/10/2014 | Lượt nghe: 514

Lý Chim Quyên

Trình bày: Thi Mai

Ngày đăng: 12:23 trưa 13/10/2014 | Lượt nghe: 753

Hương Tóc Mạ Non

Trình bày: Thi Mai

Ngày đăng: 12:22 trưa 13/10/2014 | Lượt nghe: 850

Chồng Xa

Trình bày: Thi Mai

Ngày đăng: 12:21 trưa 13/10/2014 | Lượt nghe: 724

Ru Lại Câu Hò

Trình bày: Thi Mai

Ngày đăng: 12:20 trưa 13/10/2014 | Lượt nghe: 1.061

Mình Ơi

Trình bày: Thi Mai

Ngày đăng: 12:20 trưa 13/10/2014 | Lượt nghe: 255

Lý Bông Mai

Trình bày: Thi Mai

Ngày đăng: 12:19 trưa 13/10/2014 | Lượt nghe: 187

Vọng Cổ Buồn

Trình bày: Thi Mai

Ngày đăng: 12:18 trưa 13/10/2014 | Lượt nghe: 520

Giao Duyên Mời Trầu (Hát Quan Họ)

Trình bày: Anh Tấn ft. Thanh Quang

Ngày đăng: 7:05 tối 10/10/2014 | Lượt nghe: 2.606

Mây Chiều Phủ Kín Tóc Mẹ

Trình bày: Tuấn Khương

Ngày đăng: 9:31 sáng 10/10/2014 | Lượt nghe: 1.354

Canh Chua Bông Sua Đũa

Trình bày: Tuấn Khương ft. Nhơn Hậu

Ngày đăng: 9:30 sáng 10/10/2014 | Lượt nghe: 1.694

Đẹp Lắm Cần Thơ

Trình bày: Tuấn Khương

Ngày đăng: 9:28 sáng 10/10/2014 | Lượt nghe: 1.335

Vè Nói Trạng

Trình bày: Vân Khánh

Ngày đăng: 5:34 chiều 09/10/2014 | Lượt nghe: 471

Lý Mười Thương (Ca Huế)

Trình bày: Bảo Cường ft. Thu Thủy

Ngày đăng: 5:32 chiều 09/10/2014 | Lượt nghe: 735

Cảnh Đẹp Huế Đô (Chầu Văn)

Trình bày: Bảo Cường

Ngày đăng: 5:10 chiều 09/10/2014 | Lượt nghe: 605