Zing mp3

Bài Hát - Nhạc Trữ Tình

Tình Mẫu Tử

Trình bày: Khang Lê

Ngày đăng: 10:40 sáng 18/04/2014 | Lượt nghe: 1.589

Giọt Mưa Ngâu - Tháng 7 Mưa Ngâu

Trình bày: Khang Lê

Ngày đăng: 10:40 sáng 18/04/2014 | Lượt nghe: 1.783

Hương Đồng Nội

Trình bày: Khang Lê

Ngày đăng: 10:39 sáng 18/04/2014 | Lượt nghe: 539

Tiễn Biệt

Trình bày: Khang Lê

Ngày đăng: 10:38 sáng 18/04/2014 | Lượt nghe: 659

Con Nước Tháng 10

Trình bày: Khang Lê

Ngày đăng: 10:38 sáng 18/04/2014 | Lượt nghe: 220

Mắt Diễm Buồn

Trình bày: Khang Lê

Ngày đăng: 10:37 sáng 18/04/2014 | Lượt nghe: 310

Thà Em Đi Lấy Chồng

Trình bày: Khang Lê

Ngày đăng: 10:36 sáng 18/04/2014 | Lượt nghe: 1.104

Chưa Nói Cùng Em

Trình bày: Khang Lê

Ngày đăng: 10:35 sáng 18/04/2014 | Lượt nghe: 345

Sao Anh Nỡ Đành Quên

Trình bày: Khang Lê

Ngày đăng: 10:34 sáng 18/04/2014 | Lượt nghe: 749

Dòng Cửu Long

Trình bày: Khang Lê

Ngày đăng: 10:33 sáng 18/04/2014 | Lượt nghe: 107

Vô Thường

Trình bày: Khang Lê

Ngày đăng: 10:33 sáng 18/04/2014 | Lượt nghe: 193

Bông Trời Nở

Trình bày: Khang Lê

Ngày đăng: 10:32 sáng 18/04/2014 | Lượt nghe: 105

Xót Xa

Trình bày: Khang Lê

Ngày đăng: 10:31 sáng 18/04/2014 | Lượt nghe: 337

Người Hàng Xóm

Trình bày: Khang Lê

Ngày đăng: 10:31 sáng 18/04/2014 | Lượt nghe: 277

Về Miền Tây

Trình bày: Khang Lê

Ngày đăng: 10:30 sáng 18/04/2014 | Lượt nghe: 462

Mười Năm Đợi Chờ

Trình bày: Lâm Trí Hải

Ngày đăng: 10:21 sáng 18/04/2014 | Lượt nghe: 605

Nối Lại Tình Xưa

Trình bày: Lâm Trí Hải

Ngày đăng: 10:21 sáng 18/04/2014 | Lượt nghe: 415

Duyên Kiếp

Trình bày: Lâm Trí Hải ft. Chế Thanh

Ngày đăng: 10:19 sáng 18/04/2014 | Lượt nghe: 462

Gọi Đò Làm Chi

Trình bày: Lâm Trí Hải ft. Đông Phương Tường

Ngày đăng: 10:19 sáng 18/04/2014 | Lượt nghe: 771

LK Tàu Đêm Năm Cũ

Trình bày: Lâm Trí Hải ft. Long Nhật

Ngày đăng: 10:16 sáng 18/04/2014 | Lượt nghe: 1.082

Bưởi Ơi

Trình bày: Lâm Trí Hải

Ngày đăng: 10:14 sáng 18/04/2014 | Lượt nghe: 152

Cánh Diều Kỉ Niệm

Trình bày: Lâm Trí Hải

Ngày đăng: 10:14 sáng 18/04/2014 | Lượt nghe: 124

Lá Thư Cuối Cùng

Trình bày: Lâm Trí Hải

Ngày đăng: 10:13 sáng 18/04/2014 | Lượt nghe: 181

Đêm Tâm Sự

Trình bày: Lâm Trí Hải ft. Long Nhật

Ngày đăng: 10:10 sáng 18/04/2014 | Lượt nghe: 430

Tiếng Mưa Đêm

Trình bày: Lâm Trí Hải

Ngày đăng: 10:03 sáng 18/04/2014 | Lượt nghe: 202