Zing mp3

Bài Hát - Nhạc Trữ Tình

Yêu Sao Cái Thưở Ban Đầu

Trình bày: Điền Trung ft. Thùy Dương

Ngày đăng: 5:27 chiều hôm qua | Lượt nghe: 831

Mừng Tuổi Mẹ

Trình bày: Điền Trung

Ngày đăng: 5:26 chiều hôm qua | Lượt nghe: 329

Câu Hò Điệu Lý Còn Đây

Trình bày: Điền Trung

Ngày đăng: 5:26 chiều hôm qua | Lượt nghe: 391

Thua Một Người Dưng

Trình bày: Điền Trung

Ngày đăng: 5:25 chiều hôm qua | Lượt nghe: 294

Quê Em Mùa Nước Lũ

Trình bày: Điền Trung

Ngày đăng: 5:24 chiều hôm qua | Lượt nghe: 237

Trách Ai Vô Tình

Trình bày: Điền Trung

Ngày đăng: 5:24 chiều hôm qua | Lượt nghe: 448

Chiếc Áo Bà Ba

Trình bày: Điền Trung

Ngày đăng: 5:23 chiều hôm qua | Lượt nghe: 155

Áo Mới Cà Mau

Trình bày: Điền Trung

Ngày đăng: 5:22 chiều hôm qua | Lượt nghe: 136

Miền Tây Quê Tôi

Trình bày: Điền Trung

Ngày đăng: 5:21 chiều hôm qua | Lượt nghe: 177

Vu Lan Báo Hiếu

Trình bày: Dương Lễ ft. Phúc Béo

Ngày đăng: 3:18 chiều hôm qua | Lượt nghe: 137

Giấc Mơ Tự tại

Trình bày: Dương Lễ ft. Đông Nhiên

Ngày đăng: 3:15 chiều hôm qua | Lượt nghe: 36

Hạnh Phúc Phật Về

Trình bày: Dương Lễ ft. Đông Nhiên

Ngày đăng: 3:13 chiều hôm qua | Lượt nghe: 63

Đất Mẹ Ầu Ơ

Trình bày: Dương Lễ

Ngày đăng: 2:53 chiều hôm qua | Lượt nghe: 67

Đường Về Hai Thôn

Trình bày: Dương Lễ

Ngày đăng: 2:51 chiều hôm qua | Lượt nghe: 146

Vợ Chồng Bán Khoai

Trình bày: Dương Lễ

Ngày đăng: 2:50 chiều hôm qua | Lượt nghe: 102

Út Ơi

Trình bày: Dương Lễ

Ngày đăng: 2:50 chiều hôm qua | Lượt nghe: 171

Trai Tài Gái Sắc

Trình bày: Dương Lễ

Ngày đăng: 2:44 chiều hôm qua | Lượt nghe: 95

Về Quê

Trình bày: Châu Việt Cường

Ngày đăng: 4:54 chiều Thứ hai | Lượt nghe: 965

Về Đâu Mái Tóc Người Thương

Trình bày: Châu Việt Cường

Ngày đăng: 4:54 chiều Thứ hai | Lượt nghe: 1.292

Tình Dại Khờ

Trình bày: Châu Việt Cường

Ngày đăng: 4:54 chiều Thứ hai | Lượt nghe: 530

Ru Nữa Vầng Trăng

Trình bày: Châu Việt Cường

Ngày đăng: 4:51 chiều Thứ hai | Lượt nghe: 474

Giọt Lệ Đài Trang

Trình bày: Châu Việt Cường

Ngày đăng: 4:49 chiều Thứ hai | Lượt nghe: 429

Giận Hờn

Trình bày: Châu Việt Cường

Ngày đăng: 4:49 chiều Thứ hai | Lượt nghe: 285

Em Hãy Về Đi

Trình bày: Châu Việt Cường

Ngày đăng: 4:47 chiều Thứ hai | Lượt nghe: 378

Chuyện Ba Mùa Mưa

Trình bày: Châu Việt Cường

Ngày đăng: 4:42 chiều Thứ hai | Lượt nghe: 358