Zing mp3

Bài Hát - Trung Quốc

爱的供养/ Phụng Dưỡng Của Tình Yêu

Trình bày: Dương Mịch

Ngày đăng: 3:25 chiều 15/01/2012 | Lượt nghe: 110.286

Love Theme IV (End Credit)

Trình bày: Qigang Chen

Ngày đăng: 1:34 sáng 02/01/2012 | Lượt nghe: 45.596

Comfort And Hope III (Running Towards Light)

Trình bày: Qigang Chen

Ngày đăng: 1:32 sáng 02/01/2012 | Lượt nghe: 13.968

Qin Huai Legend IV (End Credit Chorus)

Trình bày: Qigang Chen

Ngày đăng: 1:30 sáng 02/01/2012 | Lượt nghe: 8.180

Heavenly Voice II (Alternative Version)

Trình bày: Qigang Chen

Ngày đăng: 1:26 sáng 02/01/2012 | Lượt nghe: 4.000

Love Theme V (Parting – Alternative Version)

Trình bày: Qigang Chen

Ngày đăng: 1:25 sáng 02/01/2012 | Lượt nghe: 4.648

Qin Huai Legend VI (Sisterhood)

Trình bày: Qigang Chen

Ngày đăng: 1:23 sáng 02/01/2012 | Lượt nghe: 3.084

Qin Huai Legend III (Entering The Gate)

Trình bày: Qigang Chen

Ngày đăng: 1:22 sáng 02/01/2012 | Lượt nghe: 2.495

Comfort And Hope II (Opening Credit – Alternative Version)

Trình bày: Qigang Chen

Ngày đăng: 1:18 sáng 02/01/2012 | Lượt nghe: 1.432

Love Theme III (Descent From Heaven)

Trình bày: Qigang Chen

Ngày đăng: 1:15 sáng 02/01/2012 | Lượt nghe: 2.735

They Are At Peace II (Brutality)

Trình bày: Qigang Chen

Ngày đăng: 1:13 sáng 02/01/2012 | Lượt nghe: 1.783

Qin Huai Legend VII (Geishas’ Chorus)

Trình bày: Qigang Chen

Ngày đăng: 1:05 sáng 02/01/2012 | Lượt nghe: 1.686

Requiem And Redemption (Commander Li And The Children)

Trình bày: Qigang Chen

Ngày đăng: 1:01 sáng 02/01/2012 | Lượt nghe: 1.414

Virgin (Alternative Version)

Trình bày: Qigang Chen

Ngày đăng: 12:59 sáng 02/01/2012 | Lượt nghe: 1.039

Redemption III (Alternative Version)

Trình bày: Qigang Chen

Ngày đăng: 12:57 sáng 02/01/2012 | Lượt nghe: 0

Comfort And Hope I (Tragedy In The Church – Alternative Version 2 )

Trình bày: Qigang Chen

Ngày đăng: 12:55 sáng 02/01/2012 | Lượt nghe: 1.017

Angels We Have Heard On High

Trình bày: Qigang Chen

Ngày đăng: 12:44 sáng 02/01/2012 | Lượt nghe: 1.414

Redemption V (Tragedy In The Church – Material 1)

Trình bày: Qigang Chen

Ngày đăng: 12:34 sáng 02/01/2012 | Lượt nghe: 546

Love Theme II (State Of Mind)

Trình bày: Qigang Chen

Ngày đăng: 12:29 sáng 02/01/2012 | Lượt nghe: 1.705

Qin Huai Legend II (Blood-Stained Strings)

Trình bày: Qigang Chen

Ngày đăng: 12:22 sáng 02/01/2012 | Lượt nghe: 990

They Are At Peace I (Death Of Commander Li)

Trình bày: Qigang Chen

Ngày đăng: 12:15 sáng 02/01/2012 | Lượt nghe: 0

Redemption II (Tragedy In The Church)

Trình bày: Qigang Chen

Ngày đăng: 12:00 sáng 02/01/2012 | Lượt nghe: 620

Qin Huai Legend I (Falling In Love)

Trình bày: Qigang Chen

Ngày đăng: 11:55 tối 01/01/2012 | Lượt nghe: 3.573

Love Theme I

Trình bày: Qigang Chen

Ngày đăng: 11:51 tối 01/01/2012 | Lượt nghe: 6.136

菊花泪/ Lệ Hoa Cúc

Trình bày: Various Artists

Ngày đăng: 6:36 chiều 16/07/2011 | Lượt nghe: 54.208