Zing mp3

Bài Hát - Rock Việt

Dấu Chân Người Lội Suối Chiều Mưa

Trình bày: Vũ Minh Vương

Ngày đăng: 11:43 trưa 01/01/2015 | Lượt nghe: 2.118

Đất Việt

Trình bày: Bức Tường

Ngày đăng: 11:41 trưa 30/12/2014 | Lượt nghe: 19.480

Tháng 12

Trình bày: Bức Tường

Ngày đăng: 11:40 trưa 30/12/2014 | Lượt nghe: 53.576

Ước Mơ Của Tôi

Trình bày: Bức Tường

Ngày đăng: 11:40 trưa 30/12/2014 | Lượt nghe: 10.862

Dấu Ấn

Trình bày: Bức Tường

Ngày đăng: 11:39 trưa 30/12/2014 | Lượt nghe: 5.928

Cơn Mưa Tháng 5

Trình bày: Bức Tường

Ngày đăng: 11:39 trưa 30/12/2014 | Lượt nghe: 25.541

Men Say

Trình bày: Bức Tường

Ngày đăng: 11:37 trưa 30/12/2014 | Lượt nghe: 23.174

Những Chuyến Đi Dài

Trình bày: Bức Tường

Ngày đăng: 11:37 trưa 30/12/2014 | Lượt nghe: 84.578

Hiếm

Trình bày: Bức Tường

Ngày đăng: 11:38 trưa 30/12/2014 | Lượt nghe: 4.386

Tuổi 20

Trình bày: Bức Tường

Ngày đăng: 11:35 trưa 30/12/2014 | Lượt nghe: 12.615

Sóng

Trình bày: Bức Tường

Ngày đăng: 11:36 trưa 30/12/2014 | Lượt nghe: 4.344

Không Ngại Ngần (Beat)

Trình bày: Hà Văn Đông

Ngày đăng: 3:21 chiều 01/12/2014 | Lượt nghe: 3.723

Vững Tin

Trình bày: Hà Văn Đông

Ngày đăng: 3:20 chiều 01/12/2014 | Lượt nghe: 2.415

Đánh Thức Giấc Mơ

Trình bày: Hà Văn Đông

Ngày đăng: 3:19 chiều 01/12/2014 | Lượt nghe: 2.378

Không Ngại Ngần

Trình bày: Hà Văn Đông

Ngày đăng: 3:19 chiều 01/12/2014 | Lượt nghe: 4.612

Xa

Trình bày: Phước Lion

Ngày đăng: 12:44 trưa 25/07/2014 | Lượt nghe: 12.686

Lầm

Trình bày: Phước Lion

Ngày đăng: 12:42 trưa 25/07/2014 | Lượt nghe: 4.800

Em Quên Nói Câu Chia Tay

Trình bày: Hòang Phong

Ngày đăng: 2:31 chiều 26/05/2014 | Lượt nghe: 13.218

Một Ngày Lại Thấy Yêu Đời

Trình bày: Hòang Phong

Ngày đăng: 2:29 chiều 26/05/2014 | Lượt nghe: 6.089

Hãy Bước Đi

Trình bày: Hòang Phong

Ngày đăng: 2:28 chiều 26/05/2014 | Lượt nghe: 6.521

Mùa Đông Cô Đơn (Rock Version)

Trình bày: Triệu Phát

Ngày đăng: 4:04 chiều 31/10/2013 | Lượt nghe: 37.285

White Love

Trình bày: WhiteNoiz

Ngày đăng: 9:32 sáng 01/10/2013 | Lượt nghe: 247.105

White Love (Beat)

Trình bày: WhiteNoiz

Ngày đăng: 4:30 chiều 27/09/2013 | Lượt nghe: 7.748

Cuộc Sống Vẫn Còn

Trình bày: Bụi Gió

Ngày đăng: 9:56 sáng 22/05/2013 | Lượt nghe: 54.409

Trôi

Trình bày: Bụi Gió

Ngày đăng: 9:54 sáng 22/05/2013 | Lượt nghe: 16.018