Zing mp3

Bài Hát - Rock Việt

Dấu Chân Người Lội Suối Chiều Mưa

Trình bày: Vũ Minh Vương

Ngày đăng: 11:43 trưa 01/01/2015 | Lượt nghe: 4.145

Đất Việt

Trình bày: Bức Tường

Ngày đăng: 11:41 trưa 30/12/2014 | Lượt nghe: 25.257

Tháng 12

Trình bày: Bức Tường

Ngày đăng: 11:40 trưa 30/12/2014 | Lượt nghe: 79.854

Ước Mơ Của Tôi

Trình bày: Bức Tường

Ngày đăng: 11:40 trưa 30/12/2014 | Lượt nghe: 17.050

Dấu Ấn

Trình bày: Bức Tường

Ngày đăng: 11:39 trưa 30/12/2014 | Lượt nghe: 8.771

Cơn Mưa Tháng 5

Trình bày: Bức Tường

Ngày đăng: 11:39 trưa 30/12/2014 | Lượt nghe: 40.445

Hiếm

Trình bày: Bức Tường

Ngày đăng: 11:38 trưa 30/12/2014 | Lượt nghe: 16.882

Men Say

Trình bày: Bức Tường

Ngày đăng: 11:37 trưa 30/12/2014 | Lượt nghe: 34.635

Những Chuyến Đi Dài

Trình bày: Bức Tường

Ngày đăng: 11:37 trưa 30/12/2014 | Lượt nghe: 113.689

Sóng

Trình bày: Bức Tường

Ngày đăng: 11:36 trưa 30/12/2014 | Lượt nghe: 6.268

Tuổi 20

Trình bày: Bức Tường

Ngày đăng: 11:35 trưa 30/12/2014 | Lượt nghe: 19.226

Không Ngại Ngần (Beat)

Trình bày: Hà Văn Đông

Ngày đăng: 3:21 chiều 01/12/2014 | Lượt nghe: 4.205

Vững Tin

Trình bày: Hà Văn Đông

Ngày đăng: 3:20 chiều 01/12/2014 | Lượt nghe: 2.870

Đánh Thức Giấc Mơ

Trình bày: Hà Văn Đông

Ngày đăng: 3:19 chiều 01/12/2014 | Lượt nghe: 2.777

Không Ngại Ngần

Trình bày: Hà Văn Đông

Ngày đăng: 3:19 chiều 01/12/2014 | Lượt nghe: 5.399

Xa

Trình bày: Phước Lion

Ngày đăng: 12:44 trưa 25/07/2014 | Lượt nghe: 12.825

Lầm

Trình bày: Phước Lion

Ngày đăng: 12:42 trưa 25/07/2014 | Lượt nghe: 4.875

Em Quên Nói Câu Chia Tay

Trình bày: Hòang Phong

Ngày đăng: 2:31 chiều 26/05/2014 | Lượt nghe: 13.326

Một Ngày Lại Thấy Yêu Đời

Trình bày: Hòang Phong

Ngày đăng: 2:29 chiều 26/05/2014 | Lượt nghe: 6.177

Hãy Bước Đi

Trình bày: Hòang Phong

Ngày đăng: 2:28 chiều 26/05/2014 | Lượt nghe: 6.784

Trăng Mờ

Trình bày: Stillrock

Ngày đăng: 4:04 chiều 30/12/2012 | Lượt nghe: 6.028

Thời gian

Trình bày: Stillrock

Ngày đăng: 4:03 chiều 30/12/2012 | Lượt nghe: 8.502

Tơ Nhện

Trình bày: Stillrock

Ngày đăng: 3:33 chiều 30/12/2012 | Lượt nghe: 5.032

Tiễn Bạn

Trình bày: Stillrock

Ngày đăng: 3:33 chiều 30/12/2012 | Lượt nghe: 9.104

Tất Cả

Trình bày: Stillrock

Ngày đăng: 3:33 chiều 30/12/2012 | Lượt nghe: 6.260